Úvodní stránka

ROZHOVOR O BOHU

Pokaždé, když se pokoušíte najít v sobě něco, co je nereálné a položíte tuto vlastnost na piedestal místo Božství, je to odklonem z Cesty. Měli byste pozorně sledovat všechny tyto momenty.   Ve...

Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí

 Nyní máte možnost zavolat mou osobní ochranu, a každému z vás já přiděluji 12 andělů ochránců z mých Legií Modrého Plamene. Představte si, že kdykoliv po celou dobu 24 hodin bude s vámi 12...

Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi

Přinesl jsem vám naději a přesvědčení, že se všechno ve vašem světě změní. Války jsou dočasným jevem v dějinách lidstva. Samozřejmě, že jste studovali historii a můžete mi říct, že celá historie je...

Pocit boje není Božským pocitem

Dvě síly, formující tento vesmír, které napohled vypadají jako protikladné, se ve skutečnosti jenom účastní realizace Záměru Stvořitele pro tento vesmír. Jedna síla, která napomáhá projevu iluze,...

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

Jste děti. Sedíte na břehu oceánu Božské Moudrosti a snažíte se poznat Moudrost dětským zvídavým rozumem. Nikdy nevycházejte z tohoto dětského stavu vědomí. Nikdy se nestávejte dospělými...

Věrohodnost sdělení, přicházejících na fyzickou rovinu

Všechno v tomto světě má dvě strany. Veškerá činnost v tomto světě má duální charakter a může směřovat jak k blahu, dobru, tak i ke zlu, smrti, peklu. Příjem sdělení a poselství se...

Učení o správném využívání Boží energie

Odhalím vám velmi velké tajemství. A toto tajemství je třeba říci, bude-li možno, co nejvíce lidem. Okamžitě! Toto tajemství tkví v tom, že jakmile dovolíte Bohu existovat ve vás, pak vy změníte vše...

Učení o osvobození od karmy

Víte, že se ve vašich energetických tělech uchovávají všechny záznamy o vámi kdysi realizovaných činech. A pak, když přijde ta chvíle, aktivuje se ten,  nebo jiný karmický záznam. Takto se...

Cesta posetá růžemi

Žít v iluzorním světě a při tom být schopen nahlédnout za závoj, projít skrz hustotu fyzického světa, to je ten cíl, který dnes vstupuje do popředí. Díky novému daru nebes dostáváme možnost...

Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci

Světy jsou vytvářeny láskou. A pokud vy necítíte radost ve svém životě, pokud vás trápí těžké myšlenky a pocity, pak jenom neprožíváte dostatek Lásky ve svém bytí. Nejde i to, jestli vás milují nebo...

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Velmi mnoho lidí ani nechápe, že trpí. Nemohou to pochopit, protože nemají s čím porovnat svůj stav. Jsou tak zatíženi svými problémy a starostmi, že nevidí záblesk světla v nesnesitelné temnotě...

Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na planetě

Možnosti pro přenos našeho Učení se vyčerpaly.   Všechno v tomto světě má svůj začátek a svůj konec.   To však neznamená, že zanecháme lidstvo a přenecháme jej sobě samému. Ne, jistěže...

Vytváříte svou budoucnost a budoucnost celé planety v době početí vašeho dítěte.

Prosím vás, vzpomeňte si na tu dobu, která předcházela tomu momentu, kdy se vám narodilo vaše dítě. Není třeba se dělit o tuto vzpomínku s nikým. Jen si vzpomeňte, jak to všechno probíhalo,...

Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí

Jak zvláštní je pozorovat, když lidé svým lidským vědomím hodnotí, jaký je Bůh a co On sebou představuje. A pokud vaše osobní představy o Bohu se neshodují s představami jiného člověka, pak...

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud tvrdě budete následovat tuto cestu, pak vás...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Poselství

 

Uvnitř  každého náboženství za všech časů byli lidé, kteří stáli stranou oficiálnímu vedení církve. Starci, jogíni,  proroci, věštci, mystici…

S autoritou některých z nich počítala oficiální  církev. Ale většinou oni byli pronásledovaní a dokonce i zbavení života. Uvnitř  každého náboženství jsou dva přístupy: vnější cesta - následování podle určitých dogmat a rituálů, a také cesta vnitřní – hledání bezprostřední, osobní vazby na Pána Boha.

Tou první cestou kráčí 90 procent věřících. Druhou cestu si jen málo kdo  odvažuje vybrat. Je to cesta zasvícení, tajných vědomostí a osobních mystických zkušeností.

V popisovaných historických časech na Zemi existovaly tajné školy zasvěcených. Je nám známa Pitagorejská komunita, komunita Esejů,  škola mystérií v Pravěkém   Egyptu. Koncem 19 století byl uskutečněn pokus předat část tajných vědomostí širšímu posluchačstvu. Toto bylo uskutečněno přes E.P.Blavatskou a Teosofské sdružení. Potom se vědomostí předávaly přes Elenu a Nikolaje Rerichovi. Dále za prostřednictvím několika spolků v Americe: Most Svobody, Hnutí JÁ JSEM, Summit Lighthouse. Co dále?

Proto, aby byl správně pochopen smysl i těch vědomostí, které byli kdysi dané  prostřednictvím těchto lidí a společností, je nutná stálá přítomnost takových lidí na Zemi, kteří podporují vnitřní kontakt s Pánem Bohem. Je to obzvlášť důležité zrovna teď, kdy se najednou objevilo hojné množství klamných učitelů a senzibilů.

Někdo musí udržovat skutečnou, božskou vibraci.  Někdo musí udržovat neustalé své vědomí asonančně s Pánem Bohem. Jen z tohoto bodu asonance s Pánem Bohem je možné posoudit mnohé z toho, co se odehrává na  Zemi právě teď a také pochopit to, co již bylo drive dáno a zapsáno do knih.

Doufám, že mnoho ze spisů, umístěných na této stránce, pomohou vám uchovávat vnitřní orientační body a vnitřní harmonií s Pánem Bohem uvnitř vás.

 

Taťjana Mikušina.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Odkazy

Русский          

English 

Spain          

Français

Deutsch

 Italiano  

Svenska

Latvia

Български

Polski

Türkçe 

Hrvatski

Portuguese

Esperanto       

Română        

Українська     

Հայերեն       

Lietuvių

     

 

 

                       

Novinky

Volám vaše vědomí do výšin

26.11.2016 18:45
Milovaná Matka Marie 9. července 2009   Já...

Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity

19.11.2016 18:51
Kuthumi 24. března 2005   JÁ JSEM Kuthumi....

Budoucnost Ruska je spojená s obnovením tradice pravé víry

10.11.2016 12:08
Pan Šiva 2. dubna 2005   JÁ JSEM Šiva! JÁ...

Vaše Láska a vaše Víra je vše, co potřebujete pro splnění vašeho Božího plánu

30.10.2016 19:57
Svatý Michael Archanděl 15. dubna 2005   JÁ...

Učení o fokusu Světla

03.07.2016 11:34
Pán Šiva   20. června 2016   JÁ JSEM...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>