Úvodní stránka

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Velmi mnoho lidí ani nechápe, že trpí. Nemohou to pochopit, protože nemají s čím porovnat svůj stav. Jsou tak zatíženi svými problémy a starostmi, že nevidí záblesk světla v nesnesitelné temnotě...

Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na planetě

Možnosti pro přenos našeho Učení se vyčerpaly.   Všechno v tomto světě má svůj začátek a svůj konec.   To však neznamená, že zanecháme lidstvo a přenecháme jej sobě samému. Ne, jistěže...

Vytváříte svou budoucnost a budoucnost celé planety v době početí vašeho dítěte.

Prosím vás, vzpomeňte si na tu dobu, která předcházela tomu momentu, kdy se vám narodilo vaše dítě. Není třeba se dělit o tuto vzpomínku s nikým. Jen si vzpomeňte, jak to všechno probíhalo,...

Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí

Jak zvláštní je pozorovat, když lidé svým lidským vědomím hodnotí, jaký je Bůh a co On sebou představuje. A pokud vaše osobní představy o Bohu se neshodují s představami jiného člověka, pak...

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud tvrdě budete následovat tuto cestu, pak vás...

Dávám vám moji mantru

Chci, aby lidé po celé planetě se vrátili k praktice chválení jmen Božích, jako k nejkratší Cestě, vedoucí zpět k Bohu. Stáváte se tím, k čemu se vaše mysl upíná. A pokud se vaše mysl neustále...

Rozhovor o Bohu

Vnější uctívání Boha nemá nic společného s vnitřním uctíváním Božství. Vnější uctívání Boha je jenom prvním, úplně prvním krokem na cestě ke skutečnému Božství, ulpívajícím ve vašem srdci. Každý z...

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě

Dnešní den je dnem, kdy můžete přiložit své modlitební úsilí a nasměrovat energii modlitby pro proměnu karmy příštího měsíce. Bude vám dáno přesně tolik z toho, co vy žádáte, nakolik to dovolí...

Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí

Nikdo z vás nezůstane bez mé ochrany. Všichni jste pod spolehlivou péčí a ochranou! Ale nebudu vám schopen pomoci tehdy, pokud se nechcete rozloučit s vašimi nedostatky, škodlivými návyky a...

Radostná zvěst

My zveme vás k vysokým Vrcholům. Nedovolujte si dívat se dolů v hroznou rozsedlinu truchlivosti, která do teď ještě naplňuje Zemi. My doufáme že veškera nebezpečí, která potkáte na vaší...

Rozhovor o energii peněz a o mnoho jiném

Peníze jsou projevem Boží energie na fyzické rovině. A tak, jak se chováte k penězům, ukazuje na to, jak se chováte k Boží energii.   Velmi rozšířenou technikou mezi duchovními Učiteli,...

Učení o energii Boží Matky

Během sexuálního aktu dochází k obrovskému uvolnění Boží energie. Toto uvolnění Boží energie se dá porovnat se zrodem nové hvězdy. A víte, že kam je nasměrována vaše pozornost, tam proudí i vaše...

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Vždy před tím, než začnete cokoliv dělat, zamyslete se, co Vás k tomu skutečně vede. Touha dokázat něco druhým, ukázat svou velikost, ukázat, aby viděli Vaše úsilí? Nebo Vás vede Láska...

Učení o štěstí a Boží cestě

Představte si, že jste se ocitli na pustém ostrově. Nemáte žádnou z věcí každodenní potřeby, ale pamatujete si, vytahujete z útrob své paměti vědomosti, které jsou pro vás nevyhnutelné, abyste na...

Vaším úkolem je zachránit vaši duši

Já vám objasním, proč se bojíte uvěřit, proč se ostražitě stavíte k jakémukoliv novému učení a dokonce i k starým náboženstvím.   Ani v jedné oblasti lidského života se nevyskytuje tolik...
<< 1 | 2 | 3 >>

Poselství

 

Uvnitř  každého náboženství za všech časů byli lidé, kteří stáli stranou oficiálnímu vedení církve. Starci, jogíni,  proroci, věštci, mystici…

S autoritou některých z nich počítala oficiální  církev. Ale většinou oni byli pronásledovaní a dokonce i zbavení života. Uvnitř  každého náboženství jsou dva přístupy: vnější cesta - následování podle určitých dogmat a rituálů, a také cesta vnitřní – hledání bezprostřední, osobní vazby na Pána Boha.

Tou první cestou kráčí 90 procent věřících. Druhou cestu si jen málo kdo  odvažuje vybrat. Je to cesta zasvícení, tajných vědomostí a osobních mystických zkušeností.

V popisovaných historických časech na Zemi existovaly tajné školy zasvěcených. Je nám známa Pitagorejská komunita, komunita Esejů,  škola mystérií v Pravěkém   Egyptu. Koncem 19 století byl uskutečněn pokus předat část tajných vědomostí širšímu posluchačstvu. Toto bylo uskutečněno přes E.P.Blavatskou a Teosofské sdružení. Potom se vědomostí předávaly přes Elenu a Nikolaje Rerichovi. Dále za prostřednictvím několika spolků v Americe: Most Svobody, Hnutí JÁ JSEM, Summit Lighthouse. Co dále?

Proto, aby byl správně pochopen smysl i těch vědomostí, které byli kdysi dané  prostřednictvím těchto lidí a společností, je nutná stálá přítomnost takových lidí na Zemi, kteří podporují vnitřní kontakt s Pánem Bohem. Je to obzvlášť důležité zrovna teď, kdy se najednou objevilo hojné množství klamných učitelů a senzibilů.

Někdo musí udržovat skutečnou, božskou vibraci.  Někdo musí udržovat neustalé své vědomí asonančně s Pánem Bohem. Jen z tohoto bodu asonance s Pánem Bohem je možné posoudit mnohé z toho, co se odehrává na  Zemi právě teď a také pochopit to, co již bylo drive dáno a zapsáno do knih.

Doufám, že mnoho ze spisů, umístěných na této stránce, pomohou vám uchovávat vnitřní orientační body a vnitřní harmonií s Pánem Bohem uvnitř vás.

 

Taťjana Mikušina.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Odkazy

Русский          

English 

Spain          

Français

Deutsch

 Italiano  

Svenska

Latvia

Български

Polski

Türkçe 

Hrvatski

Portuguese

Esperanto       

Română        

Українська     

Հայերեն       

Lietuvių