O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě

03.10.2014 20:50

Znalost Zákona karmy je prvním krokem, který je nevyhnutelným pro každého jednotlivce, aby nepáchal hříchy a nečinil zlo ve svém životě řídící se Božími principy.

Proto základním úkolem každého z vás v blízké době bude úkol seznámit, jak jen to půjde, co největší množství lidí se Zákonem karmy nebo odplaty.

Ale nejlepší bude váš osobní příklad, který ukážete vašemu dítěti, vaší rodině, vašim kolegům v práci.

Negativní energie nemůže zmizet sama o sobě, ale energie vašich modliteb může rozpustit negativní karmu, stejně tak, jako i vaše vizualizace, o kterých jsem dnes hovořil na začátku našeho rozhovoru. No energie dobré karmy, kterou vytváříte vašimi správnými činy, může být na základě vaší žádosti nasměrována na odlehčení karmického břemene a na to, aby odpracování karmy prošlo pro vás tou nejlehčí cestou.

Jste povinni odpracovat karmu vašich nesprávných činů, ale můžete odpracovat tuto karmu, například, když upadnete a něco se vám zlomí, nebo jenom vyváznete s lehkým poraněním nebo modřinou.