Právě nyní nastal čas vaší práce pro dobro a vývoj planety Země!

12.06.2017 13:52

Vladyka Moria


23. prosince 2015JÁ JSEM Vladyka Moria!

 

Dnes, právě v tento den jsem přišel za vámi, moji milovaní žáci.

Chápu až příliš dobře, jak dusivá je atmosféra a jak těžké je odolat náporu protějších vůči Nám sil.

Zdánlivě není nic, co by bylo veselé a pozitivní. Ale přišel jsem vás ujistit, že naopak, existuje důvod se radovat a oslavovat!

Vedli jsme s vámi dlouhé rozhovory a přinášeli Naše Učení.

A nakonec pro těch pár, kteří byli schopni vstřebat Naše Učení v jeho plném rozsahu, nastoupilo právě období, ke kterému jsme vás připravovali nejen těch dlouhých 10 let, během kterých jsme přinášeli učení prostřednictvím našeho Posla. Samozřejmě, že ne jenom tehdy. Připravovali jste se k této vaší práci v průběhu mnoha a mnoha vtělení.

Mnohokrát jsme říkali, že nyní vtělení jsou nejlepší naši žáci. A to je podmíněno tvrdosti času a zápalu boje mezi Světlem a tmou.

A teď nadešla rozhodující fáze pro vás!

Všechno, co jsme dělali do teď, byla pouze příprava.

Dvě síly se střetly v globálním boji za budoucnost lidstva: sily bránicí iluzi, a sily přející návrat lidstva Domů, k Bohu.

Tehdy, když jsou síly napnuty, když každá strana vypouští všechnu svoji moc, nastupuje období chaosu. Když se všechno mění, je téměř nemožné rozlišit, kdo na jaké straně sil vystupuje.

A právě v tuto dobu chaosu nastupujete na řadu vy.

Protější síly používají hrubou sílu. Hrubou fyzickou sílu a rušivé obrazy a stereotypy.

Nicméně, nejvíce sofistikovaní a šikovní chápou, že čím více se použije hrubá síla, tím větší je pravděpodobnost sebezničení pod vlivem této síly. Proto používají jemnější metody vlivu skrze vědomí a podvědomí mas, aplikujíc stav strachu, agrese, nenávisti a nepřátelství.

Ale, milovaní, všechny tyto stavy nemůžou mít pokračování v Novém Světě.

Svět stojí na prahu Nového věku. A on přijde se stejnou nevyhnutelností, jako východ slunce po noci, bez ohledu na to, jaká temná byla.

A v tuto dobu každý z vás, našich oddaných, je nepostradatelným. Protože v této době chaosu největší moc má právě slabé působení.

Dám vám příklad lékaře, který používá metodu akupunktury.

Představte si pacienta trpícího vážnou nemocí. Pokud je lékař dostatečně kvalifikovaný, pak jedno slabé působení tenké jehly stačí, aby se stav pacienta zlepšil. A několik podobných působení jsou schopný úplně vyléčit pacienta.

Naši oddaní žáci mají dovednosti, umožňující jim udržet uvnitř sebe rovnováhu energií, bez ohledu na to, v jakém vnějším chaosu se nacházejí.

Tudíž jsou průvodci Našich nejjemnějších energií, které jsou schopné změnit situaci ve světě.

V každé zemi jsou Naši žáci. A jejich prostřednictvím My můžeme mít vliv na situaci ve světě.

Jsme rádi, že nadešel čas, kdy My můžeme použít tuto naši rezervu. Právě nyní nastal čas, kdy mnoho z vás pouze pomocí vnitřní síly můžete změnit situaci ve světě na globální úrovni.

Takže, přeji vám hodně štěstí!

Vždy pamatujte, že vnější je podmíněno vnitřním. Proto, jestli dostatečnému množství jedinců se podaří udržet  vnitřní klid a harmonii, pocity radosti a lásky v jakémkoliv vnějším chaosu, pak situace ve světě se může změnit k lepšímu během několika let.

Nicméně, nikdy netřeba zapomínat, že ve stavu chaosu se situace může změnit stejně rychle i k horšímu.

Proto není možné odpočívat!

Je nutná plná připravenost!

Plné soustředění na Nejvyšším.

Vnitřní určuje vnější.

Právě nyní nastal čas vaší práce pro dobro a vývoj planety Země!

Pouze vnitřní rovnováha dokonce i v případě, když se zhroutí celý svět.

Ani jedna duše, která si vybrala Boží cestu, nemůže přijít na zmar.

Jakmile uděláte volbu ve prospěch Boha, všichni Nebeské bytosti postaví se na záchranu vaší duše, bez ohledu na to, co se odehrává se vnějším světě.

 

Proto v každém okamžiku svého života pamatujte na Boha a podřiďte si celý svůj život beze zbytku Bohu a plnění Jeho zákona!

 

JÁ JSEM Moria!