Rozšíření chápaní Zákona Karmy, Milovaný Kuthumi

03.06.2014 19:34

Další pokolení bude mnohem šťastnější než jste vy, potom co mnozí z vás vzali na sebe příliš velké karmické závazky pro odpracování v tomto životě. Udělali jste to záměrně, aby jste urychlili proces změn a proměn, které vznikají na Zemi. A ti z vašeho okolí, kdo ukazují na vás prstem a říkají, že jste pravděpodobně příliš velmi zhřešili, když je vaše břemeno tak těžké, nic nechápou v působení Zákona Karmy a jejich vědomí není schopno přijmout plnou míru oběti, kterou jste vzali na sebe dobrovolně před vaší inkarnací. Avšak my, Vzestoupení Průvodci, si velice vážíme vaší oběti. A mimo to jsme připraveni odpovědět na vaše žádosti a pomoci Vám natolik, nakolik umožní Zákon, aby se zmírnilo vaše břemeno. Někdy, když Vámi vytvořená dobrá karma v této inkarnaci dovolí, jsme schopni přijít na vaše zavolání a pomoci vám v té situaci, když se už zdá, že nemáte sílu ji více unést. A po vaší výzvě, po nějakém čase, se s překvapením ohlížíte a uvědomujete si, že to, co leželo jako nezdolatelné břemeno na vašich ramenou, náhle zmizelo, odpařilo se, spadlo z vašich ramen. Ani v tomto případě nikdy nezapomeňte chválit Nebesa a posílat jim svou vděčnost. Nejlepší vděčností pro nás bude ta služba, kterou jste schopni uskutečňovat ve prospěch Života na Zemi.