Učení o dopadu karmy na konci roku

14.11.2014 19:25
Milovaný Kuthumi

19. prosince 2005

 

JÁ JSEM Kuthumi, přicházející k vám prostřednictvím našeho posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl Učení o tom, jak byste se měli zachovat k té karmě, která na vás doléhá na konci roku. Co je to za karmu a jak se máte zachovat k jejímu dopadu.

Víte, že ve vašich čtyřech nižších tělech jsou energetické záznamy o těch nesprávných, nepěkných, bezbožných činech, které jste kdysi spáchali v tomto,  nebo v předchozích životech. To mohou být záznamy odolávajících negativních stavů, které vás doprovázely v minulosti a od kterých jste se ještě nebyli schopni odpoutat v přítomnosti.

Vy víte o karmě, která se k vám vrací. Vy víte o té karmě, která se v souladu se Zákonem o kosmických cyklech aktivizuje ve vaší auře a vyvstane před vámi v podobě nějaké situace, pocitu nebo nehodnotného stavu vědomí. K tomuto návratu karmy dochází neustále a postupně během roku. Když se ukončuje roční cyklus, pak se potýkáte s trochu jinou situací. Může se stát, že ta karma, která v souladu s Kosmickým Zákonem se k vám vrací během roku, nebyla vámi odpracována do té míry, do jaké by bylo nezbytné z hlediska Zákona. Představte si, že i jiní lidé v průběhu odcházejícího ročního období nebyli schopni v potřebné míře odpracovat svoji karmu správnými volbami, modlitbami, nebo dosažením dobrých skutků.

V tomto případě na konci roku dochází k hromadění přebytků karmy, která se vznáší nad lidstvem a je připravena zaútočit ve formě rozličných stavů, přisouzených lidstvu: nemocí, depresí, hladu,  nebo ve formě různých živelných pohrom a přírodních katastrof.

V každém případě na konci roku můžete dokonce podle svého vnitřního psychického stavu pocítit, že zažíváte nějakou zvýšenou tíhu. To je to dodatečné karmické břemeno, které leží na lidstvu v podobě netransmutované negativní energie.

Proto je tak důležité na konci roku dodržovat zvýšenou disciplínu svého vědomí. Velmi užitečné jsou vědomě sobě ukládané jakákoli omezení ve formě půstu, mlčení, modlitebního bdění, nebo i takové oběti, které můžete přinést na oltář služby v podobě pomoci nuzným a bídným.

V tom případě vytváříte doplňující dobrou karmu, která může být použita v krajním případě pro vyrovnávání stavu na celé planetě.

To je důvod, proč přicházíme k vám v průběhu tohoto začínajícího cyklu příkazů a znovu, a znovu vám připomínáme možnosti kataklyzmatu,  nebo přírodních katastrof. Ale ne proto, že by jsme vás chtěli zastrašit a přerušit vás v modlení. Nikoli, přicházíme, abychom vám objasnili vzniklou těžkou situaci na Zemi a předložili těm z vás, kteří jsou připraveni, aby se projevili jako spolutvůrci s Bohem a Hierarchií Světla, existujícího ve vesmíru.

Pokud vaše vědomí není připravené k podobné službě, pak je celkem pravděpodobné, že pocítíte naše prosby jako neodůvodněné obtěžování.

Nicméně, budeme spolu přemýšlet. Jaká je jiná alternativa? Jak jinak je možné zlikvidovat vznikající nadměrné nahromadění negativní energie na planetě? Myslíte si, že se stane zázrak a celá vaše energie, kterou jste nebyli schopni propracovat v odcházející roční době, se zázrakem vytratí?

Všechny takové zázraky, pokud se udály dříve, si vždy vyžadovaly velmi velké množství doplňující energie. A tato energie byla dána vaší planetě buď z kosmické rezervy, nebo z kauzálních těl Vzestoupených Mistů.

Teď si představte podnik, který z roku na rok vykazuje ztrátu. Majitel firmy bere peněžní prostředky z jiných, ziskových firem a pokrývá ztrátu. A tak to může pokračovat nějaký čas. Ale přijde doba a majitel pochopí, že ztráta není náhodným jevem. Tato každoroční ztráta je spjatá s nedbalostí zaměstnanců tohoto podniku.

Proto dobrý hospodář může buď přimět zaměstnance aby pracovali lépe, nebo zavřít podnik.

A tato opatření, která se teď přijímají Vzestoupenými Průvodci, jsou nasměrovány na to, aby se pokusily přimět nejlepší zástupce lidstva, aby pracovali co nejlépe. Vy přece nechcete zůstat bez svých pracovních míst, bez vaší planety, když použijeme výše uvedenou analogii.