Novinky

Učení o náhradě strachu Boží láskou

19.04.2017 17:56
  Svatý Archanděl Michael 5. ledna 2007     JÁ JSEM Svatý Michael Archanděl, který k Vám přichází v tento den! JÁ JSEM přišel! Přišel jsem pro to, abych ohlásil začátek Nového dne! Do Nového dne nastupuje naše planeta. A Nový den nastupuje do našeho vědomí. Soumrak končí a vaše...

Připravujeme vaše vědomí na příchod Nové epochy

13.04.2017 19:25
  JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM 28. prosince 2006   JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM. Já mluvím zevnitř tebe. Jako vždy vám přináším neveliké Poselství, které umožňuje zachovávat věrné cíle a věrný směr v průběhu evolučního vývoje. Protože nastal čas a čas kvapí. Nadešel čas přemýšlet o návratu do...

SPASENÍ JE VE VAŠICH RUKOU!

10.02.2017 19:42
Mistr Moria 22. prosince 2016 Zákon funguje neodvratně a nemilosrdně. Všechno, co se oddělilo od Boha, nemůže existovat nijak zvlášť významnou historickou dobu! Čím více se síly temnoty projevují, tím bližší je jejich konec. Jak to proběhne? Dovolte mi na tuto otázku neodpovědět. Ti, kteří...

Já osobně přivítám každého z vás, kdo odolá iluzi!

11.01.2017 11:04
Milovaný Alfa 21. prosínce 2016    JÁ JSEM Alfa, váš otec na Nebesích. Dnes, milovaní, Bych s vámi chtěl udělat besedu, zaměřenou na vaše duchovní spasení. Všechno ve světě se mění velmi rychle a tato změna se nevyhnutelně projevuje na vaší duši. Ve světě je Pravda, která spočívá v...

Armagedon

25.12.2016 11:38
Sanat Kumara 20. prosince 2016   JÁ JSEM Sanat Kumara. Om. Dnes je ten den, který jsem naplánoval proto, abych donesl do vašeho vědomí mnohé nepříliš příjemné věci. Dlouho jsem přemýšlel a došel jsem k závěru, že toto musíte vědět, abyste...

Vysvětlení k situaci na planetě

22.12.2016 15:39
Pan Surya 25. prosince 2012   JÁ JSEM Surya, který opět přišel za vámi v tento den. Přišel jsem z daleka, ze vzdálených prostorů vesmíru. Potřeboval jsem určitou dobu, abych se mohl přizpůsobit a naladit se na vibrace planety Země. Od doby mého posledního Poselství  se mnohé na planetě...

Obracím se k těm z vás, kdo cítí zvláštní blízkost se mnou

13.12.2016 16:06
Ježíš 21. března 2005   JÁ JSEM Ježíš. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla. Od času mého vtělení na Zemi uplynulo okolo 2000 let. JÁ JSEM šťasten, že mohu využít tuto příležitost, abych vám přinesl nevelké Učení skrze tohoto posla. Vy znáte, že v čase mého vtělení se mnoho lidí...

Volám vaše vědomí do výšin

26.11.2016 18:45
Milovaná Matka Marie 9. července 2009   Já jsem Matka Marie, opětovně k vám přicházející.   Od doby našeho posledního setkání se staly události, které odsunuly příchod Nové doby, která je stále očekávána v Rusku.   Setkali jsme se s odporem ze strany protichůdných sil, které...

Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity

19.11.2016 18:51
Kuthumi 24. března 2005   JÁ JSEM Kuthumi. JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM přišel, abych využil tuto příležitost a promluvil si s vámi. Znáte mě jako Mistra psychologie, také mě znáte jako někoho, kdo přišel do inkarnace spolu s Mistrem El Moryem proto, abychom založili Teosofickou společnost a...

Budoucnost Ruska je spojená s obnovením tradice pravé víry

10.11.2016 12:08
Pan Šiva 2. dubna 2005   JÁ JSEM Šiva! JÁ JSEM přišel! JÁ JSEM přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel! Jmenuji se Šiva. Šiva! JÁ JSEM Šiva! V daleké Indii, tak vzdálené vůči takzvanému západnímu civilizovanému světu, mne uctívají jako nejvyšší Božstvo. Mne se klaní milióny lidí....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>