Novinky

Učení o dvouplamenech

17.10.2017 16:55
Milovaný Kuthumi 26. dubna 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl nové učení o dvouplamenech, zcela odlišné od toho učení, které jste dostali dříve. Vy víte, že v každém muži a každé žene, vtělených na Zemi, je přítomna...

Vyzývám vás následovat vaše ideály, ať se děje cokoliv!

03.10.2017 16:07
Saint-Germain 26. června 2013   JÁ JSEM Saint Germain! Dámy a pánové, já jsem opět přišel za vámi, abych vzdal poctu těm z vás, kteří neúnavně pracují na sobě a dělají všechno možné pro proniknutí energií Nového věku do světa kolem nás! Dnes jsem přišel pro to, abyste si připomněli tu dobu,...

Pro ty, kteří jsou s Bohem, nebojte se ničeho!

21.09.2017 13:57
Saint Germain 26. června 2012   Já jsem Saint Germain! Dámy a pánové, opět jsem přišel za vámi, abych svojí přítomností potvrdil a prokázal úctu vám, kteří neúnavně pracujete na sobě pročítáním našich Poselství. A to je skutečně velkolepá práce, kterou uskutečňujete, milovaní! Nastal čas,...

Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době

22.08.2017 16:52
Matka Marie 26. března 2005     JÁ JSEM Matka Marie, vaše Matka na Nebesích, přicházející k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnohokrát jsem přicházela prostřednictvím mnohých lidí, kteří jsou dnes vtěleni na Zemi. Využívám milost, která mi byla dána a která dovoluje používat tu...

Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

13.08.2017 10:01
JÁ JSEM Gautama Buddha, znovu přicházející přes tohoto posla. Znalosti, které jsem vám dnes přišel předat, se vztahují k době mého vtělení princem Siddhartou. Byl jsem v lese mnoho dní, které jsem přestal počítat. Byly tropické lijáky, tropická vedra. Den přecházel v noc a potom opět...

NYNÍ ZEMĚ PROŽÍVÁ KRITICKÉ, PŘELOMOVÉ OBDOBÍ

05.08.2017 13:06
Sanat Kumara 22. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara a znovu jsem přišel prostřednictvím mého posla. Slovní formulace budoucích událostí vždy málo odrážejí to, co se musí stát, a mají velmi přibližný a pravděpodobnostní charakter. Veškeré události v jejich...

Doufám, že tohle mé Poselství zažehne srdce těch, ve kterých pořád ještě doutná jiskra Božství!

13.07.2017 14:48
Mistr Moria 21. června 2015   JÁ JSEM El Moria! Shon diktuje přísný tón Poselství. Říkali jsme, že už není možnost předávat naše Poselství přes našeho Posla. Nikoli proto, že my to nechceme, nebo to náš Posel nezvládá. Říkali jsme, že není možnost předávat naše Poselství kvůli tomu, že...

Jen na vašem úsilí v tomto okamžiku závisí budoucnost lidstva

27.06.2017 15:28
Sanat Kumara 20. června 2017   JÁ JSEM Sanat Kumara Přišel jsem. Bez ohledu na to, jak těžké jsou okolnosti na planetě, My k vám spěcháme na pomoc. A při každém našem setkání vám podáváme Naši pomocnou ruku. Trvale. Neustále. Napříč světy. Dnes jsem Já přišel, abych odpověděl na vaši...

Právě nyní nastal čas vaší práce pro dobro a vývoj planety Země!

12.06.2017 13:52
Vladyka Moria 23. prosince 2015 JÁ JSEM Vladyka Moria!   Dnes, právě v tento den jsem přišel za vámi, moji milovaní žáci. Chápu až příliš dobře, jak dusivá je atmosféra a jak těžké je odolat náporu sil jdoucích proti Nám. Zdánlivě není nic, co by bylo veselé a pozitivní. Ale přišel jsem...

Učení o vibracích a vzájemném vztahu všeho, co existuje na Zem

08.06.2017 09:44
Kuthumi 12. června 2010   JÁ JSEM Kuthumi. Doufám, že naše dnešní beseda bude pro vás poučná a přiměje vás podívat se na věci, které jste zvyklí pozorovat kolem sebe, z jiného úhlu pohledu. Pokusím se dát vám takový pohled na vaše okolí a vaše současné místo ve světě, jenž bude pohledu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>