Růžence

Prosba Sanata Kumary

 20. září 2005 mi během meditace Sanat Kumara vnukl myšlenku, že bude třeba napsat nový růženec, který by se skládal nikoliv z textu evangelia, střídaného modlitbou Zdrávas (princip, podle kterého jsou vytvořeny katolické růžence), ale aby byl tento nový růženec složen z úryvků poselství,...

Doporučení pro recitaci růžence

Sanat Kumara 28.listopadu 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara . Přišel jsem, abych vám dal doporučení, týkající se modlitby růženců, které vám předám.   Neexistují žádná specifická doporučení, ani nejsou žádné zvláštní požadavky, které by byly spojeny s modlitbou těchto růženců. Můžete se je...

Růženec Cesta

  Vyznání Víry   Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země, Který přebývá ve veškerém Životě. Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona, a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona. Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi. Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky,...

Krátký růženec Konfucie

Musíme dát možnost Bohu projevovat se skrze nás Krátký růženec Konfucie dle poselství ze dne 31.03.2005   Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na...

Krátký růženec Kuthumi

Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity  Krátký růženec Kuthumi dle poselství ze dne 24.03.2005    Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi,...

Hodina Milosti Matky Marie

V době od 24. Listopadu 1946 do 8. prosince 1947 roků se požehnaná Matka Marie jedenáctkrát zjevila Sestře Pierině v Italsku. Matka Marie prosila o pokání a vykoupení za hříchy nemravných činů. Prosila modlit se za obrat Rusku. Matka Marie poprosila, aby Sestra Pierina v poledne 8...

Růženec Milosti Matky Marie

Vyznání Víry Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země, Který přebývá ve veškerém Životě. Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona, a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona. Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi. Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého...