Úvodní stránka

Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, v kterém hoří mnoho duší na této planetě.

Nosíte ve své auře záznamy všech vašich nedokonalých skutků. Tyto záznamy jsou podobné defektům ve vaší auře. A pokud jste se příliš často dopouštěli karmicky trestných skutků, myšlenek a pocitů, pak...

Připravujeme vaše vědomí na příchod Nové epochy

Jak často ve vašem životě přemýšlíte o věčnosti? Jak často se snažíte uvědomit si, kdo doopravdy jste? Ne tím, kým jste v tomto životě podle své profese, podle vašich příbuzenských vztahů s jinými...

Musíte najít všechny bojovníky Světla nacházející se v inkarnaci a připomenout jim jejich poslání

Představte si člověka, který by mohl vyvážit celou negativní karmu nahromaděnou v jeho tělech za mnoha tisíc vtělení. Emocionální, mentální, éterická a fyzická těla takového člověka neobsahují...

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Vždy před tím, než začnete cokoliv dělat, zamyslete se, co Vás k tomu skutečně vede. Touha dokázat něco druhým, ukázat svou velikost, ukázat, aby viděli Vaše úsilí? Nebo Vás vede Láska...

Rozhovor o Bohu

Vnější uctívání Boha nemá nic společného s vnitřním uctíváním Božství. Vnější uctívání Boha je jenom prvním, úplně prvním krokem na cestě ke skutečnému Božství, ulpívajícím ve vašem srdci. Každý z...

Učení o štěstí a Boží cestě

Představte si, že jste se ocitli na pustém ostrově. Nemáte žádnou z věcí každodenní potřeby, ale pamatujete si, vytahujete z útrob své paměti vědomosti, které jsou pro vás nevyhnutelné, abyste na...

ROZHOVOR O BOHU

Pokaždé, když se pokoušíte najít v sobě něco, co je nereálné a položíte tuto vlastnost na piedestal místo Božství, je to odklonem z Cesty. Měli byste pozorně sledovat všechny tyto momenty.   Ve...

Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

Byl jsem v lese mnoho dní, které jsem přestal počítat. Byly tropické lijáky, tropická vedra. Den přecházel v noc a potom opět přicházel den. Všechno pro mě ztratilo význam. Chápal jsem, že...

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

Já Jsem Plamen, věčný Plamen, nedělitelný Plamen, jediný Plamen, přebývající ve věčnosti, nedělitelnosti a nekonečnosti. Já Jsem proud Světla a Ohně. Plamen... Oheň... Smrtelné vědomí mě nemůže...

Učení o vibracích a vzájemném vztahu všeho, co existuje na Zemi

V mnoha našich poselstvích stále mluvíme o vibracích a nutnosti je zvyšovat. Toto abstraktní tvrzení má zcela konkrétní projev ve vašem fyzickém světě. Pokud byste si dali tu práci a byli...

Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí.

Vaše modlitební praktika musí mít svůj cíl. Pokud se modlíte bez náležitého směrování, pak zbytečně ztrácíte čas. A pokud vás v čase, když se modlíte, nebo meditujete, navštíví myšlenky o tom, jak...

Celý mechanismus šťastného života leží uvnitř vás

Mnozí z vás, zvláště ti, kteří zažívají osobitou blízkost se mnou a odříkávají mé růžence, v čase nočního spánku přicházejí ke mně do příbytku. A já mám příležitost mluvit s vámi. I když zapomenete...

Učení o dopadu karmy na konci roku

JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl Učení o tom, jak byste se měli zachovat k té karmě, která na vás doléhá na konci roku. Co je to za karmu a jak se máte zachovat k jejímu dopadu. Víte, že ve vašich...

Milost 23. dne každého měsíce

Karmická Rada, která zasedala v průběhu dvou týdnů od 23. června 2005, rozhodla, že počínaje 23. červencem 2005 vám bude poskytnuta každého 23. dne v měsíci bezprecedentní příležitost k transmutaci...

Srdečný rozhovor

Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy když nastupuje zvláštní okamžik našeho...
1 | 2 | 3 >>

Poselství

 

Uvnitř  každého náboženství za všech časů byli lidé, kteří stáli stranou oficiálnímu vedení církve. Starci, jogíni,  proroci, věštci, mystici…

S autoritou některých z nich počítala oficiální  církev. Ale většinou oni byli pronásledovaní a dokonce i zbavení života. Uvnitř  každého náboženství jsou dva přístupy: vnější cesta - následování podle určitých dogmat a rituálů, a také cesta vnitřní – hledání bezprostřední, osobní vazby na Pána Boha.

Tou první cestou kráčí 90 procent věřících. Druhou cestu si jen málo kdo  odvažuje vybrat. Je to cesta zasvícení, tajných vědomostí a osobních mystických zkušeností.

V popisovaných historických časech na Zemi existovaly tajné školy zasvěcených. Je nám známa Pitagorejská komunita, komunita Esejů,  škola mystérií v Pravěkém   Egyptu. Koncem 19 století byl uskutečněn pokus předat část tajných vědomostí širšímu posluchačstvu. Toto bylo uskutečněno přes E.P.Blavatskou a Teosofské sdružení. Potom se vědomostí předávaly přes Elenu a Nikolaje Rerichovi. Dále za prostřednictvím několika spolků v Americe: Most Svobody, Hnutí JÁ JSEM, Summit Lighthouse. Co dále?

Proto, aby byl správně pochopen smysl i těch vědomostí, které byli kdysi dané  prostřednictvím těchto lidí a společností, je nutná stálá přítomnost takových lidí na Zemi, kteří podporují vnitřní kontakt s Pánem Bohem. Je to obzvlášť důležité zrovna teď, kdy se najednou objevilo hojné množství klamných učitelů a senzibilů.

Někdo musí udržovat skutečnou, božskou vibraci.  Někdo musí udržovat neustalé své vědomí asonančně s Pánem Bohem. Jen z tohoto bodu asonance s Pánem Bohem je možné posoudit mnohé z toho, co se odehrává na  Zemi právě teď a také pochopit to, co již bylo drive dáno a zapsáno do knih.

Doufám, že mnoho ze spisů, umístěných na této stránce, pomohou vám uchovávat vnitřní orientační body a vnitřní harmonií s Pánem Bohem uvnitř vás.

 

Taťjana Mikušina.