Hledáme těch, kdo je schopny vystoupit ve svém vědomí za hranice okolní iluze

05.01.2006 09:24

Pán Šiva
5. ledna 2006 

 

JÁ JSEM Šiva, opět přicházím k vám přes mého vyslance.

Zachovejte vaši starosti o světě ve vašich srdcích. Zamyslíte se nad tou větou. Tato věta hovoří o světě nebo klidu uvnitř vašich srdcí a tato věta hovoří o všech starostech, jíž jsou kolem vás.

Ve skutečnosti všechno, co je kolem vás, zaleží na tom, co se děje uvnitř vás. Vaše závislost na vašim vnitřním stavu je absolutní. Vně vás neexistuje nic, co by mohlo zanechat stopy na vašim vnitřním stavu, když dosahujete dokonalosti ve vedení vašimi myšlenkami a city.

Veliký rozdíl v úrovních vědomí existuje na Zemí.Víte, že pro většinu lidí, jež žijí na zeměkouli to, co jsem uvedl před tím, nemá žádný význam.A ta hluboká informace, která se nachází v těchto větách prochází mimo jejich vědomí a nezanechává žádnou stopu.

Proč? Protože úroveň jejich vědomí a úroveň jejích vibrací nedává možnost zachytit smysl těchto slov. Jen ti lidé, u kterých vibrace se nachází na nejvyšším rozmezí, dovoleném ve vaši oktávě, jsou schopni se ozvat na tato slova a nasáknout jejich smyslem.

Ve skutečnosti všechno, co je kolem vás, je obrovská iluze, která existuje a se podporuje jen díky vašemu vědomí, jen díky tomu, že jste se nacházíte ve vaším světě a to, co je kolem vás, vyvolává váš zájem. Kam nasměrováno vaše pozornost, tam proudí vaše energie. Vaše energie proudí tam, na co si myslíte, tam, co vyvolává váš zájem.

Představte si, jestli by všichni lidé zároveň ztratili zájem o okolní skutečnost. Všichni by zároveň ztratili touhu vládnout věcmi vašeho světa, mít tyto věci. Ztratili byste zájem o získání požitků ve vašem světě. To neznamená, že byste ztratili smysl své existence. Prostě by se smysl vaši existence přemístil do druhých oktáv, do více jemných a krásných. Co by se stalo s tím světem, jenž vás oklopuje, v tomto případě?

Tento svět by přestal existovat a postupně by se rozpustil jako vidina.

JÁ JSEM Šiva. A já přicházím k vám, protože jednou z funkcí, kterou plním v tomto vesmíru, je likvidace iluze. Jsem ničitel iluzí. Řídím procesem likvidace iluze.

Nastal okamžik, kdy vaše vědomí musí být otočeno čelem ke skutečnosti, proto, aby iluze přestala existovat.

Myslíte si, že má návštěva a mé besedy s vámi přes mého vyslance jsou náhodné. Ne, prostě nastal okamžik, kdy ze začátku malé množství jedinců, nacházejíce v ztělesnění, pote větší množství jedinců bude schopno vnímat tuto novou poskytnutou informaci.

Váš svět je podobný hromadě dříví. A stačí přinést zápalku a podpálit několik suchých dříví, tak celá hromada bude uchvácená ohněm. Ted pátráme po těch, kdo je schopný hořet. Protože ne všechno dříví je hotovo. Je hodně syrového. Ale kdy větší množství lidí bude zažívat naše vibrace a novou informaci, kterou dáváme, tak celý váš svět bude uchvácen ohněm a od celého vašeho iluzorního světa nezůstane ani stopa. Dle kosmických měřítek tento proces proběhne rychle.

Proto vedeme pátrání mezi vámi a hledáme těch, kdo je schopný nést oheň, Světlo, energii, naše vibrace.

Proto hovoříme o tom, že ti, kdo se pokračuje zachycovat svým vědomím za ten svět, jenž vás obklopuje, patři minulosti.

Vždy existují lidi, kteří dávají přednost hájit staré v sílu konservatismu svého myšlení a zaostalosti svého vědomí. A vždy jsou lidé, jež se snaží najít to nové. Hledáme takové lidí. Hledáme mezi vámi těch, kdo je schopný pochopit nové myšlení a nové vědomí. Hledáme těch, kdo je schopný ve svém vědomí vyjít za meze okolní iluze.

Vzletět do výšky. Do jemných světů. Do hvězdných světů.

Nechat omezený svět rodné planety a vyletět z hnízda do prostorů vesmíru.

Hledáme odvážných a upjatých.

Těch, kdo nemá strach z nového a nepoznaného.

Kdo z vás je schopný vykročit do nejistoty? Vy víte, že jen ti lidé, jež ve svém vědomí jsou schopni zvládnout omezení prostorového světa, jenž vás obklopuje, schopni se zvýšit ke znalosti Vyšších Světů.

Život se nekončí. Život je nekonečný. Prostě život přechází do nových tvarů.

A tento proces je podobný věčnému pohybu, věčnému reji. Nikdy se nezastavujícímu a nikdy neutuchajícímu.

Jen ten, kdo nepřežil žádnou zimu, nemůže uvěřit, že po zimě přijde jaro, a pote léto.

Ted vaše existence na planetě Země připomíná existenci v podmínkách hodně kruté zimy, kterou jste zplodili svým vědomím.

A vy musíte pochopit, že tento váš stav je pomíjející. A se změní.

Proto vás zveme ke změně vašeho vědomí. K připravenosti ke změnám. Ke snaze k více šlechetným stavům.

To neznamená, že ztratíte těch radostí, již jste zvykli dostávat v vašem okolním životě. Prostě vaše vnímání pořídí si větší zjemnělost. A ty požitky, již jste budete schopni pociťovat, předčí vaši očekávání. Protože žádné zemské požitky nedá se porovnávat s těmi požitky, které jste schopni pociťovat v jemných světech.

Postupnost změny vašeho vědomí je zárukou toho, že tato složitá etapa, na které se nachází vaše civilizace, bude překonána co možná nejvíce klidněji.

Ale vy víte, že jestli ptáče nespěchá se rozloučit s rodným hnízdem, tak starostlivá matka ho popohání k novému životu. K získání volného létu. Ale pro toto je nezbytné udělat první krok a vyjít za hranice vašeho lidského vědomí a se naučit myslet kategoriemi , nespojenými s vašim světem a omezeními vašeho světa.

 

JÁ JSEM Šiva.
Přicházel jsem, abych vás naučil,
jakým způsobem zničit iluze ve vaším vědomí.