Připravte své chrámy na příchod mesiáše

23.03.2018 17:18

Jan Křtitel

 11. dubna 2005

JÁ JSEM Jan Křtitel. Byl jsem ten, kdo předpověděl příchod mesiáše Krista.

JÁ JSEM přišel. Přišel jsem vám povědět historii mého života, toho mého života. A JÁ JSEM přišel vám předat některá ponaučení pro vaše současné životy.

Od dob mého vtělení se na Zemi mnohé změnilo. Mnohé se změnilo v běžném životě, ve všem, co se týká způsobu života lidí, jejich práce. Mnoho novinek. Mnoho vynálezů, které se využívají ve vnějším světě.

Avšak pokud obrátíme pozornost ke světonázoru člověka, k jeho pohledu na Boha a uspořádání Vesmíru, tak ty změny nebudou tak velké. Ano, změnila se terminologie, bylo uděláno mnoho vědeckých objevů, které odhalují strukturu Vesmíru, zákony fyzického světa.

Ale zároveň vědomí člověka jako dřív, tak i dnes zůstává připoutáno k vnějším projevům fyzického světa, k vnějšímu uctívání Boha, k vnějším rituálům. Jako kdyby od dob mého vtělení neuběhlo 2000 let.

Člověk se záviděníhodnou rychlostí používá jakékoliv vědecké znalosti a objevy, ale ne pro své přiblížení se k Bohu, ale pro oddělení se od Boha.

Zdá se vám pokrokové, když používáte moderní hudbu během bohoslužeb. Zdá se vám moderní, když používáte vědeckou terminologii pro vysvětlení principů vesmíru.

Jakýkoli vědecký objev a jakýkoliv úspěch lidského vědomí se okamžitě používá k dalšímu oddělení se od Boha.

Jednoduchost Božského pocitu a jednoduchost Božského života je vámi obalována do spousty moderních termínů a pojmů.

Používáte spoustu technických termínů, když přemýšlíte o Bohu. Pokud byste vynaložili stejné úsilí k tomu, abyste skutečně zbourali vše, co vás ve vašem vědomí odděluje od Boha, život na Zemi by se změnil jako mávnutím kouzelného proutku.

Většina moderních vynálezů staví mezi vámi a Bohem nepřekonatelnou bariéru.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/pripravte-sve-chramy-na-prichod-mesiase/