Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

13.08.2017 10:01

JÁ JSEM Gautama Buddha, znovu přicházející přes tohoto posla.

Znalosti, které jsem vám dnes přišel předat, se vztahují k době mého vtělení princem Siddhartou. Byl jsem v lese mnoho dní, které jsem přestal počítat. Byly tropické lijáky, tropická vedra. Den přecházel v noc a potom opět přicházel den.

Všechno pro mě ztratilo význam. Chápal jsem, že už není nic, co by mě v tomto světě zajímalo, přitahovalo moji pozornost.

Seděl jsem v meditační poloze pod stromem banyán. Moje vědomí mě opustilo. Odešel jsem do jiné reality. Do jemnohmotnější reality, která se pro mě stala reálnější, než les, ve kterém jsem zanechal svoje fyzické tělo.

Stále jsem seděl pod stromem a současně jsem se nacházel v jiné realitě bez času. Cítil jsem blaženost, radost a svobodu. V tomto světě nejsou pocity tak silné, jako ty, které jsem cítil, když jsem pobýval v této realitě.

Nechtělo se mě vracet zpátky do svého těla. Ve světě, kde jsem zanechal svoje tělo, je příliš mnoho omezení a temnoty, ve srovnání se světem, ve kterém jsem pobýval v této mojí meditaci.

Cítil jsem jednotu s tím Vyšším, které jsem vnímal jako Átma. To byla extáze blaženosti, nepopsatelná v žádném pozemském jazyce.

Co mě přinutilo vrátit se do těla, které jsem zanechal v lese sedící v meditační poloze pod stromem?

Musel jsem povědět ostatním o svém prožitku, že jsem našel místo uvnitř mě samotného, kde nebyly bolesti a utrpení, kde byla jenom blaženost a klid, nekonečná Láska.

Mohl bych v tom místě zůstat i nadále. Hledal jsem toto místo dlouhé roky a našel jsem ho. Za svůj největší úspěch v tomto mém vtělení považuji to, že jsem se dokázal donutit a vrátit se zpátky do svého těla. Motivoval mě soucit k těm živým bytostem, které zůstaly na Zemi a které ve svém vnějším vědomí nevěděli vůbec nic o tom místě, kde jsem právě byl.

Vrátil jsem se do těla. I přes to, že svítilo slunce a bylo vedro, pociťoval jsem kolem sebe chlad i temnotu.

Přede mnou vyvstal těžký úkol: povědět lidem o tom místě, kde jsem před chvílí byl a ukázat jim Cestu, po které jsem k tomuto místu uvnitř mě samotného šel.

K mému velkému údivu jsem našel učedníky. Tito lidé nikdy necítili blaženost, kterou jsem cítil já během svých meditací. Tito lidé byli daleko od dokonalosti. A nemohli pocítit čistotu mých vibrací.

Mnozí z nich mi slepě věřili. Viděl jsem v jejich očích neskutečný stesk po tom světě, na který si nezachovali vzpomínky ve své vědomé mysli, ale věřili všemu, co jsem jim říkal. Byli ochotni plnit moje požadavky, proto aby opět nalezli stav absolutní blaženosti a klidu. Skláněl jsem se před těmito lidmi.

Byl jsem připraven jim sloužit a kvůli nim jsem se vrátil nazpět.

Miliony živých bytostí na této planetě cítí neskutečné utrpení. Jsou uvězněni ve svých fyzických tělech, která jsou podobná mumiím.

A tito lidé potřebovali moji pomoc. Vrátil jsem se, abych pomáhal všem živým bytostem.

A dělám to doposud.

Nacházím se v těle Tatjany i v tělech mnoha jiných lidí na této planetě. A pomáhám jim zevnitř jich samotných. Je těžké tomu uvěřit. Jistě, že to nemusí odpovídat představám, které jste získali z jiných zdrojů a knih.

Ale já i druzí Mistři Moudrosti se nacházíme ve vás, jako části vás samotných, jako vaše Vyšší Já.

Nemůžeme z této planety odejít, dokud je sebemenší část nás samých uvězněna v těle jakéhokoliv člověka, který je nucen se dál a dál vtělovat na této planetě a nemůže se zatím osvobodit z kola sansary.

Proto s našimi Učeními přicházíme znovu a znovu a hovoříme na té úrovni, která je dostupná těm posluchačům, kteří se, jak víme, dostanou k našim materiálům.

Kdybychom Pravdu vysvětlovali jednoduše, nepochopíte ji. Kdybychom Pravdu vysvětlovali složitě, nepochopíte ji. Ale můžete celou Pravdu pochopit najednou, jako okamžik ozáření vašeho vědomí, jako okamžik náhlého osvícení. Všichni jste schopni poznat Pravdu. A stane se to každému z vás. Možná ne všem se to stane v tomto životě. Ale určitě pocítíte prozření. Pravda k vám nepřijde ani ve slovech ani v obrazech. Ona prostě probleskne ve vašem mozku a bude to podobné blesku, který osvítí Zemi od kraje ke kraji. A už více nebudete spát. Tento okamžik bude podobný probuzení se z dlouhého snu, ve kterém jste se nacházeli miliony let. 

Okamžik probuzení si není možné s ničím splést. Je to moment, kdy vaše vědomí postoupí na úroveň vašeho Vyššího Já. A vy si vzpomenete, kdo jste a proč jste přišli na Zemi.

A nebudete schopni dále spát. Budete každou minutu a každou sekundu vašeho pobytu na Zemi vynakládat na to, abyste pomáhali všem živým bytostem, abyste jim vyprávěli o prožitém osvícení a ukazovali jim Cestu, která leží uvnitř vás, ve vašich srdcích.

Stanete se probuzeným, vtěleným Buddhou.

A tohle je další schůdek rozvoje lidstva – rasa Buddhů.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/prisel-jsem-probudit-vase-vedomi-z-dlouheho-spanku/