Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě

16.04.2018 17:52

Velký Božský Průvodce

13. dubna 2005

JÁ JSEM Velký Božský Průvodce. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla.

Zdá se to divné, že tak velké množství Vzestoupených Bytostí dává svá poselství během tak krátkého časového intervalu. Musím vás ujistit, že na tom ale není nic divného. Vzestoupené Zástupy si přejí komunikovat s lidstvem a využívají proto každou příležitost. A budeme pokračovat do té doby, dokud se situace, související s příjmem těchto poselství, ve vašem fyzickém světě nezmění.

Musím vám říct, že každý příjem poselství důkladně plánujeme a snažíme se zvážit informaci a předávat právě to, co nejvíce odpovídá aktuálnímu stavu na Zemi. Zároveň musíme vzít v úvahu i úroveň znalostí posla a přirozená omezení jeho kanálu.

Tak například nemůžeme předat informaci, kterou vnější vědomí Posla nemůže přijmout kvůli jeho vlastnímu omezení.

Ale musím vás ujistit, že předáváme veškerou informaci, kterou je možné předat přes daný fyzický kanál.

Teď bych chtěl přistoupit k předání nějaké nové informace.

Představte si nádobu, která je plná až po okraj. Když je nádoba plná, už se do ní nic nevejde.

Proto naším a vaším úkolem a jedním z cílů těchto poselství je vyprázdnit kapacitu vaší nádoby pro přijetí nové informace.

Váš fyzický mozek, na rozdíl od možností vašeho Božského rozumu, je velmi omezen. A pokud je ve vašem fyzickém mozku informace o jakémkoliv předmětu, potom nemůžete přijmout informaci o témže předmětu, která má poněkud jiný obsah.

A právě v tom spočívá složitost práce s lidským vědomím.

Pokud jste obdrželi informaci ze zdroje, který považujete za spolehlivý, a pak dostanete informaci z jiného, pro vás nového zdroje, která je částečně nebo úplně odlišná, pravděpodobně informaci z nového zdroje odmítnete.

A na tom není nic špatného. Pokud byste brali za holou pravdu každou informaci z jakéhokoliv vnějšího zdroje, nebyli byste schopni ve vašem světě existovat. Protože byste museli současně udržovat ve vnějším vědomí přímo opačné, navzájem se vylučující informace.

Proto na určité etapě evoluce lidstva převládají určité pravdy, které postupně nahrazují jiné pravdy. Tak postupně probíhá evoluce lidského vědomí, vylučující násilnou cestu.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/proces-poznavani-bozske-pravdy-bude-probihat-nepretrzite/