Skončila temná doba pro Rusko!

20.04.2018 16:00

Nikolaj Rerich

14. dubna 2005

JÁ JSEM Nikolaj Rerich, Vzestoupený Mistr Nikolaj Rerich. Přišel jsem za vámi spolu s tímto poslem.

Je štěstí, že se naše setkaní uskutečnilo.

Vzestoupené Zástupy vynaložili velmi mnoho úsilí, aby se přítomnost posla v Zemi Rusko stala skutečností.

Víte, že během mého posledního vtělení jsme se několikrát snažili vrátit do Země Ruska. A pokaždé to bylo nemožné z mnoha důvodů a největším důvodem byl obrovský odpor sil temnoty, které obsadily Rusko a zabránily jakékoli možnosti naší přítomnosti v této zemi.

Víte, jak je důležité mít Pochodeň, fokus Světla na území takové země, jako je Rusko, ukotvený v srdci člověka ve vtělení.

Víte, jak těžké bylo dostat tento fokus Světla do Ruska.

A opravdu, je to obrovské vítězství sil Světla!

Nedokážete si ani představit, jak se může změnit budoucnost Ruska, pokud se vám podaří udržet si tento fokus Světla, ochránit ho a zažehnout od něj mnohé další fokusy Světla, jak v Rusku, tak i ve všech okolních zemích.

Jsme rádi. Nebesa se radují. Nebesa jásají!

Ukotvení tohoto fokusu nebylo náhodné, byla to pečlivá práce po dobu posledních sto padesáti let.

Víte, že zatím žádný posel Velkého Bílého Bratrstva nemohl pobývat delší dobu na území této velké země. Dovedete si představit, kolik úsilí bylo vynaloženo proto, abyste měli možnost obdržet tato poselství.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/skoncila-temna-doba-pro-rusko/