Srdečný rozhovor

04.01.2009 16:07

Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy když nastupuje zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, nahodile sbíhající se v očích.

Nestyďte se plakat. Vaše duše zatoužila po skutečné komunikaci. Hledáte a nemůžete najít ideál ve vašem světě. Stejně muži, i ženy. Lpíte na svých tělech, ale skutečná Láska se projevuje na úrovni vašich duší a dokonce na úrovni vašeho Vyššího Já.

Nestyďte se, když slzy zahalí vaše oči při komunikaci se mnou. Mnohokrát v minulých životech a už i v tomto životě jste se dopouštěli ne příliš pěkných skutků ve vztahu k ženám, matkám, sestrám. Nechť se vaše nesprávné skutky rozpouští v slzách a nechť negativní energie vás opouští navždycky.

Vaše kajícnost, i když jí dokonce nemůžete pochopit, že je to pokání, otevírá pro vás novou možnost. Nový pohled na svět.

Nestyďte se za vaše slzy. Vždyť odnáší tu karmu, která byla vámi učiněna na základě nevědomosti nebo neuváženosti.

Já jsem s vámi. Vždy jsem s vámi a vy se můžete vždy obrátit na mne o pomoc v těžkých časech vašeho života.

Já jsem tak blízká k fyzické rovině planety Země, jak není ani jeden Vladyka. V tom se skrývá mé zvláštní poslání. Chráním vaše rodinné krby, vaši zemi. Jsem připravena přijít k vám na vaše první zavolání.

A to všechno je možné díky vašim snahám, díky té energii Lásky a energii modlitby, kterou já přijímám od vás.

Vaše Růžence, které mně zasvěcujete, dávají mi možnost poskytovat pomoc velmi mnoha duším, zvláště těm, které potřebují pomoc.

Já vždy poznám, když upřímně odříkáváte Růženec. Tehdy mezi námi vzniká proud energie: stoupající od vás a klesající ode mne. Takto přijímáte mou energii Lásky a Milosrdenství.