Učení o spravedlivých a nespravedlivých válkách

11.05.2018 15:48

Všechno ve vašem světě má dvojí charakter. Možná se vám bude zdát divné toto ode Mě slyšet, ale kromě nespravedlivých válek jsou i války, které mají spravedlivý charakter.

Proto, než se zúčastníte té či oné války, musíte velmi dobře pochopit motivy, které hýbou vámi a lidmi u moci, kteří rozhodují o rozpoutání války.

Především musíte pochopit, jestli budete v průběhu války hájit zištné zájmy nebo budete bránit svoji zemi, svá obydlí, své rodiny proti vnějšímu nepříteli, který vás ohrožuje a útočí na vaši zemi.

Velmi důležitý je motiv každého vojáka, který se války účastní. A pokud jde do války člověk s jakýmkoliv zištným motivem, taková účast ve válce bude zatěžovat tohoto člověka karmou za nesprávný čin.

Zištným motivem mohou být peníze, sláva, moc, funkce nebo vojenská hodnost a také válečná kořist.

Zákon karmy je velmi složitým zákonem tohoto Vesmíru. Proto navrhuji rozebrat to, jak se účast v nespravedlivé válce odrazí na státu a jeho lidech, kteří se této války účastní.

Samozřejmě, že se při každé válce projevuje násilí a umírají lidé. Je důležité pochopit, jakou karmu ponese stát, který se účastní nespravedlivé války.

Každý účastník nespravedlivé války nese svou část karmy. Ale každý účastník války má svou matku a své příbuzné. A celá rodina a také další příbuzní člověka, který se války účastní, se s ním podělí o karmu vykonaných vražd a ničení.

Tak se oslabuje rodina i celý rod. Což může být příčinou fyzické a mentální degenerace rodu.

Takovým způsobem se karma nespravedlivé války dotýká i těch lidí, kteří jsou daleko od přímého zapojení do vojenského konfliktu.

Kromě toho existuje i karma státu, který se nespravedlivé války účastní. Tato karma se dotkne veškerého obyvatelstva státu a rozdělí se mezi všechny členy společnosti. To zpravidla vede k přerušení toku Božské energie, určené pro tento stát.

Nedostatek Božské energie se projevuje jako bída, hlad, psychické poruchy značné části obyvatelstva jako schizofrenie, posedlost, deprese, sklon k sebevraždám, agresi.

Pochopitelně, největší část karmy nespravedlivé války dolehne na ty lidi, kteří rozhodují o zahájení takové války.

Nicméně, jak Já jsem řekla výše, karmická zátěž dolehne na každého člověka, žijícího v tomto státu. Protože žádná válka se neuskuteční, pokud nebudou lidé, kteří souhlasí s účastí v této válce z důvodu vlastní zištnosti, kořisti nebo s cílem zdokonalit svou schopnost zabíjet na živých cílech.

Zdravá společnost si nikdy nedovolí zatáhnout sebe do nespravedlivé války, protože si moc dobře uvědomuje zodpovědnost, která dolehne na mnohé generace.

Teď o tom, co se týká spravedlivých válek. V případě, že se voják účastní boje s cílem chránit svůj stát, svoji zemi, svoji rodinu a nemá za cíl svůj vlastní zisk, kořist, pokud je voják připraven obětovat svůj život pro obecné blaho svého státu, v tom případě jsou takové činy vyhodnoceny jako správné a dokonce i v případě smrti vojáka jeho rodinu neoslabují, ale naopak ji energeticky posilují.

Sebeobětování pro záchranu svých bližních může být považováno za nenásilí v případě, že člověk je připraven ze sebe udělat živý štít mezi útočníkem a svými bližními.

Tento nejvyšší čin sebeobětování tvoří dobrou karmu pro celý rod i stát.

Cílem mého dnešního Poselství bylo vysvětlení podstaty spravedlivých a nespravedlivých válek.

Myslím, že v složitých podmínkách současného světa bude pro vás moje Učení užitečné a budete moci ho ve vašich životech uplatnit v praxi.

JÁ JSEM Pallas Athéna.Více zde: https://www.sirius-cz.net/products/uceni-o-spravedlivych-a-nespravedlivych-valkach/