Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.

27.12.2009 10:38

Nejlepším lékem pro Vaše duše bude vroucí pokání ze všech Vašich chyb a hříchů a hluboké přání tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitbou je i modlitba beze slov, tak může nabytí souladu s božským pokojem uzdravit mnohé duševní rány.

 

Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit, stydí se projevit své pocity. Milovaní, můj syn Ježíš učil nemodlit se na veřejnosti, na odiv, ale sám se v těžkých chvílích obracel k Pánu pro pomoc.

 

Vy byste měli dělat totéž. Soulad s božským mírem, i kdyby na krátko, denně, umožňuje Vaší duši zakusit pokrm, který je jí tolik potřebný. Vaše duše se sytí božským požehnáním, a je Vaší povinností směřovat pozornost ke své duši. Není k tomu třeba mnoho času, milovaní.

 

Byla jsem překvapena projevem Víry lidí v Čase Milosti v tomto roce. Mnozí lidé přišli za mnou nejen pro pomoc, ale horlivě mi dávali energii ze svých modliteb, abych s ní mohla naložit podle svého uvážení.

 

Děkuji Vám, milovaní. Díky Vašemu modlitebnímu úsilí a horlivosti se mi podařilo prokázat pomoc velmi mnoha lidem. Mnozí, mnozí byli uzdraveni.

 

Jsem ráda, že se našlo takové množství skvělých duší na Zemi, které se chtěli podělit o svou energii se svými bratry a sestrami!

 

Kéž by tak bylo každý den, milovaní! Co Vám brání věnovat jednu hodinu denně horlivé modlitbě, hovoru se mnou, v srdci?