Musíte vybudovat pyramidu Božské Reality ve svém vlastním vědomí. Gautama Buddha 10. března 2005

JÁ JSEM Bůh Světa, Gautama Buddha, přišel jsem dnes skrz tohoto poslance, jenž mi poskytl možnost mluvit skrz něho.
S doby mého ztělesnění v podobě prince Syddcharta přicházel jsem na tuto planetu mnohokrát, byl jsem ve chrámech těch, kdo se připravil k mé přítomnost. Dodnes v tom pokračují. Úroveň úspěchu Buddhy Vám dovoluje promítat svou přítomnost ve mnohých jedincích, jež se nachází v různých systémech světů.
    Proto část mě samotného může zároveň být přítomná ve mnohých na této planetě.
    Musím vám sdělit, že jsem přítomný, včetně mého poslance, přestože vám se to zda divným. Úroveň mé přítomnosti se určuje úrovní lidských úspěchů v daném ztělesnění a úroveň mé přítomnosti se čas od času může měnit. Momentálně úroveň mé přítomnosti v Taťjaně činí 50 %. Je toho moc a tato úroveň mé přítomnosti, jež ji umožňuje dosáhnout 33 nadzemské úrovni, se které ona přijímá dané diktáty.
    Chci nepatrně vám svěřit tajemství toho, jak to probíhá.
    Ze začátku zvedáme vibraci poslance prostřednictvím vytlačování energie Světla v čakrách. Při tom všechna těla se koordinují a jsou asonanční s Nejvyšší Realitou Bytí. Kdy úroveň harmonie Božské Pravdy dosahuje nejvyššího možného /v daných podmínkách/ bodu, začínáme posílat energii, jež nese určitou informaci k nižším tělům poslance.
    Je to podobné plnění rezervoáru energií Světla.
    Kapacita tohoto rezervoáru je omezena individuální úrovní úspěchů poslance. Prozatím tato energie se přetvoří v dosažitelnou pro vnímání formu v podobě myšlenek a vizuálních obrazů, jež vznikají ve fyzickém mozku poslance a mohou být proneseny nebo zapsány. Během zápisu těchto myšlenek a obrazů je používán vnitřní jazyk poslance a vlastní ji zvláštnost slovních formulací.
    Proto původní čistá energie, jež v sobě nese absolutní Pravdu, na této etapě ztělesnění se zbarvuje systémem světonázoru, jež má daný poslanec a je omezena vnějším vědomím.
    Já podrobně popisují mechanizmus, jenž používáme pro předávání těchto diktátů, abyste pochopili, že nemáme žádná tajemství. Jsme připraveni k otevření všech tajemství Vesmíru. Otázka je taková, připraveno - li vaše vědomí k přijmu těchto tajemství? Výdrži – li?
    Proto pokaždé se část Pravdy sděluje ne v slovní podobě, ale v podobě energie, kterou nese samotný text zprávy. Toto nám pomáhá obejít vaše vnější vědomí a obrátit se přímo na část vás samotných, která nikdy nezapomíná na svůj pramen, a vzbudit tuto část vás samotných.
    Proto základním úkolem je dosáhnout prostřednictvím diktátů daného poslance probuzení vaši paměti a relace této hlubinné paměti ve vaším vnějším vědomí.
    Všimli jste, že tyto diktáty poskytnuty v jednoduchém jazyce. Neobsahují žádné složité vysvětlení, přemoudřelé pravdy. A je to protože Božská Pravda je velice jednoduchá a je dosažitelná i pro vědomí dítěte. Vlastně, je dosažitelná pouze pro vědomí dítěte.
    Такovým způsobem, tak říkajíc životní zkušenosti, jež získáváte během pobytu na Zemi, ztěžují vnímání této Pravdy.
    Vaše životní zkušenosti – je to, co vám umožňuje existovat v podmínkách fyzické iluze. A proto, aby si uvědomit Božskou Pravdu je nezbytné odmítnout fyzicky získané zkušenosti.
    Je to ta zvláštnost, které se musíte naučit. Stále musíte v sobě pociťovat přítomnost dvou počátků. Duchovního a fyzického. Stále si musíte pamatovat, že duchovní počátek je vaše nejdůležitější část. Vaše fyzická část je pomíjející a je nezbytná pouze na určité etapě vaší individuální evoluce.
    Kdy vaše ztotožňování s vaši opravdovou duchovní identitou dosáhne určitého kritického bodu, vy postupně budete ztrácet svou nereální část. Vaši těla budou méně nepropustné a postupně se zbavíte svých fyzických těl. Ale musíte pochopit, že je to ne jednorázový proces. Je to proces, jenž trvá sto tisíc a miliony let. Zároveň, se změnou vašich fyzických těl se změní okolní fyzické prostředí vašeho světa, které je zrcadlem, ve kterém se odráží vaše vědomí.
    Proto za sto tisíc let vy budete existovat v jiném, méně nepropustném světě. Ale toto nastane až po změně vašeho vědomí.
    Proto rozumíte, že to, co bude příliš závislé na věcích tohoto iluzorního světa, nemůže existovat v nové realitě, jež je plánem Boha pro tuto planetu, stejně jako pro ostatní planety a světy.
    A opravdu, tito lidé budou podobni na loňskou trávu, která nemůže existovat v novém světě a musí být spálena v kosmické pecí.
    Přicházíme zase a zase, aby vzbudit vaše vědomí pro uvědomění nové epochy, nového období.
    Nejsme unaveni vám zase a zase opakovat stejně věci. Budeme to dělat pokud se nebudete porovnávat s vaši nesmrtelní částí, pokud se nepřestanete zachycovat starý svět, svůj starý fyzický dům, jenž vám dobře sloužil a ve kterém měli jste možnost dostávat vše nezbytné pro rozvoj vašich duší.
    Ale teď je doba se stěhovat do nového, dokonalého domu. A právě teď přišlo období, kdy musíte vybudovat tento dům pro sebe.
    A tato stavba se uskuteční uvnitř vás, prostřednictvím vašeho vědomí – je to unikátní stavba. Musíte vybudovat pyramidu Božské Reality ve svém vlastním vědomí.
    Vy již to děláte. Budujete tuto pyramidu, čítajíc tyto diktáty, dostávajíc nutnou informaci v podobě slov a energie, jež je nezbytná pro ztělesnění vašeho vědomí.
    Mám radost z našeho setkání. Přejí vám hodně úspěchů na vaší cestě.

    JÁ JSEM Gautama a těším se na setkání s vámi v budoucnu skrz tohoto poslance.


© Taťjana Mikušina, 2005