Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Milovaná Nada

17. prosince 2009

 

JÁ JSEM Nada. Skrze tohoto posla přicházím poprvé. Mým dnešním úkolem je dát Vám představu o roli, jakou může každý z Vás hrát ve svém životě.

Ve vašich rozumech jsou určitá očekávání, která se týkají Vašich možností, jak sloužit Bratrstvu. Musím Vám tento moment objasnit. Není třeba čekat, milovaní, až dostanete k disposici nějaké možnosti, finanční prostředky nebo majetek a postavení.

Budete-li něco potřebovat, abyste mohli začít svou službu, kromě toho, co už máte, použijete nápovědu svého tělesného rozumu. Vše co potřebujete, abyste mohli sloužit Bratrstvu, je Vaše vůle. Nic jiného nepotřebujete.

Můžete začít službu přímo tam, kde se v daném okamžiku nacházíte. Vše co v daném okamžiku děláte, můžete nasměrovat ke službě Bratrstvu. Podívejte se, co děláte.

Jste doma a plníte své domácí povinnosti. To je skvělé! Už sloužíte Bratrstvu! Jak je to možné, jestliže uklízíte pokoj nebo myjete nádobí, že sloužíte Bratrstvu? Ó, milovaní, vše tkví v tom, jak to děláte. Jakákoliv drobná a nenápadná činnost, kterou v životě děláte, můžete dělat s velikou Láskou. A děláte-li drobné činnosti s velikou Láskou a přemýšlíte o tom, jak budou Vaši blízcí a spolubydlící rádi, když vstoupí do čistého pokoje a obléknou si čistoskvoucí právě vyprané věci, pak už sloužíte Bratrstvu. Do každé činnosti je možné vnést svou službu. Vykonáváte-li práci tím nejpoctivějším způsobem, s Láskou, pak kterákoliv Vaše činnost mění prostor a tehdy, když děti nebo manžel přijdou domů unavení a zničení shonem, v němž celý den byli, atmosféra Lásky, kterou jste Vy doma vytvořili, je schopná rozevřít jejich srdce a vnést do jejich duší harmonii.

Tehdy, když jste v práci, je pro Vás těžké zachovávat vnitřní rovnováhu a pocit Lásky, protože ne všichni lidé, s nimiž se setkáváte během dne, jsou harmoničtí a přívětiví. Častěji nepotkáváte nejlepší projevy lidského vědomí. A právě zde se nachází rozlehlé pole působnosti pro Vás, pro Vaši službu. Musíte si osvojit návyk hašení jakéhokoliv negativa pomocí Lásky, trpělivosti a smíření. Máte v životě tolik možností k prokazování své služby! Prakticky každá práce, každé setkání, vše co se s Vámi během dne děje, lze použít pro prokazování Vaší služby. Protože pouze tehdy, když se poučíte v drobnostech života, v každodenních činnostech nacházet body uplatnění Vašich dobrých duševních kvalit, pouze tehdy, když žádné vnitřní zmatky nebudou moci narušovat Váš vnitřní pokoj a harmonii, pouze tehdy se otevře další možnost vaší služby. A Vy pak můžete použít už nabyté kvality v nové etapě služby Bratrstvu, které jsou neoddělitelné od služby Životu.

Mnozí z Vás se obracejí pro pomoc ke Vznešeným Vládcům s prosbou, aby jim dali možnost služby, možnost projevít se ve službě. Milovaní, přetvařujete se sami před sebou. Bůh už se o vše postaral. Máte ty nejlepší podmínky, abyste mohli začít svou službu, abyste zapracovali na těch Vašich vlastnostech, které Vám brání projevovat Lásku a péči o bližní v těch nejtěžších životních situacích. Do té doby, než se nenaučíte v detailech života nacházet velikou službu, nebudete moci postupovat po Cestě. Protože mnozí z Vás se touží stát posly nebo vést naše organizace. Podívejte se, co si ve skutečnosti přejete. Přejete si stát se někým nebo stát něčemu v čele nebo si opravdu přejete sloužit?

Odpověď na otázku nasměruje veškerý Váš další život. Budete se do konce života buď rvát o to, abyste získali postavení nebo někomu dokázali, že jste dosáhli veliké duchovní úspěchy, nebo budete sloužit, aniž byste na sebe poutali cizí pozornost a konat dílo Boží na zemi ve stále větší a větší míře.

Dnes jsem k Vám přišla, abych Vám předala pochopení opravdové služby a falešné služby. Ano, milovaní, stejně tak, jako vše ve Vašem světě má dvě strany, tak i služba má dvě různé strany.

Vždy před tím, než začnete cokoliv dělat, zamyslete se, co Vás k tomu skutečně vede. Touha dokázat něco druhým, ukázat svou velikost, ukázat, aby viděli Vaše úsilí? Nebo Vás vede Láska k bližnímu, která je ve Vás a dává razítka na vše, co děláte? Velmi prosté práce, vykonané nezištně s obrovskou bezpodmínečnou Láskou zůstanou navždy s Vámi jako drahokamy Vašeho kauzálního těla. Tento Váš pozemský život skončí, ale Váš postoj k práci, k lidem, zůstane a bude Vás provázet do příštího vtělení.

Ve Vašem světě je obrovský nedostatek této vlastnosti, pravé služby Životu, která je automaticky i službou Bratrstvu, protože Veliké Bílé Bratrstvo považuje za svůj hlavní úkol sloužit lidstvu na Zemi.

Dnes jsem Vám řekla prostou pravdu. A také věřím tomu, že to vše už znáte, četli jste o tom a slyšeli. Avšak, dovolte mi, abych se Vás zeptala: „Co Vám brání využít toto své vědomí ve svých životech?“

Mezi tím, co už víte, četli a slyšeli jste, a mezi tím, zda skutečně v životě využíváte toto vědomí, leží někdy propast.

Musíte se více zamyslet nad tím, co Vám překáží projevit Božské vlastnosti v životě, a postupně, krok za krokem se zbavovat všeho, co Vám překáží.

Nebyla bych Vznešenou Vládkyní, kdybych nepřijala veškeré toto učení, které Vám předávám, v praxi ve svých vtěleních. Prošla jsem pozemskou školou a teď mám možnost velké služby lidstvu. Nemyslete si, že Váš vztah k práci, k lidem, rostlinám nebo živočichům zůstane bez povšimnutí, pokud Vaše dobré činy a skutky nemají svědky. Vše je uchováno v záznamech Akaši, veškerá Vaše práce, myšlenky, pocity nebo skutky, ať už záporné či kladné. Zamyslete se nad tím, kráčejte životem opatrně, nezanechávejte za sebou astrální ani mentální odpad.

Nechť je veškerá Vaše pouť životem doprovázena jen Láskou a vůní růží!

 

S Láskou JÁ JSEM Nada.