Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na planetě

Možnosti pro přenos našeho Učení se vyčerpaly.

 

Všechno v tomto světě má svůj začátek a svůj konec.

 

To však neznamená, že zanecháme lidstvo a přenecháme jej sobě samému. Ne, jistěže ne.

 

Ale vyhrazujeme si právo změnit podmínky naší účasti v procesech regulace evoluce planety Země.

 

Naše účast pomoci lidstvu pokračuje. Ale bude to úplně jiný druh pomoci.

 

Proto, aby se vědomí lidstva změnilo a změnilo se v souladu s požadavky Božího evolučního zákona, existují dva základní přístupy: přístup studia základů Boží vědy prostřednictvím přenosu Slova a přístup studia základů Boží vědy prostřednictvím návratu karmy za promarněné příležitosti a chyby.

 

První přístup se v současné době vyčerpal. Nemůžeme plýtvat Boží energií naprázdno, neboť výsledky našich snah se nedostavily.

 

Proto v blízké době si budete muset uvědomit Boží pravdy z druhé strany: přes utrpení a strádání.

 

Vždy existuje možnost si vybrat snadnější cestu. Ale tato možnost je otevřena jenom pro málo lidí, kteří upřímně následují Starobylé Učení a navždy spojili sebe s Bohem.

 

Zbytek lidstva, bohužel, musí čelit návratu té karmy, kterou vytvořilo cestou nesprávného používání Boží energie.

 

Mám mluvit o způsobech, jakými se bude lidstvu vracet karma?

 

Myslím, že každý z vás si může sám uvědomit tyto způsoby, nebo si o tom přečíst v našich předchozích Poselstvích, které jsme vám přinášeli za posledních 10 let.

 

Celé Učení jsme pečlivě nastavili a vy nemůžete říci, že se vám nedostalo v té hloubce, která byla k dispozici pro vaše chápání na dané fázi evolučního vývoje.

 

Nemůžeme více přinášet to, co není vaším požadavkem.

 

Proto v blízké budoucnosti budete schopni udělat pro sebe mnoho objevů, pokud si přečtete naše Poselství přes prizma těch událostí, které nastanou v blízké době.