Vstupme důstojně do Nové Epochy!

Vstupme důstojně do Nové Epochy!

Saint Germain

24. prosince 2012

 

JÁ JSEM Saint Germain!

JÁ JSEM mezi vás opět zavítal, dámy a pánové!

Dnes jsem přišel, abych potvrdil naše společné úspěchy!

Ano, moji milí, jako Hierarcha Nové Epochy s potěšením konstatuji, že se nám společnými silami podařilo posunout obrovský kolos fyzického světa do bodu nenávratu k energiím minulosti!

Stalo se tak doslova před pár dny.

V době, kdy lidstvo očekávalo příchod konce světa, jsme maximálně zapracovali na posunu energií fyzické oktávy planety Země.

A teď si nelze nevšimnout, jak se změny fyzického plánu stále zřetelněji a zřetelněji projevují.

Prošli jsme bodem nenávratu!

Co to pro lidstvo znamená? To, moji milí, znamená, že vám nehrozí návrat k energiím, které se vyčerpaly během předchozí epochy.

Už vám nehrozí takové hrůzy, jaké lidstvo zakusilo za posledních 2000 let.

Nová Epocha se plně projevila!

A já - jako její Hierarcha – vás chci ujistit, že lidstvo jako celek je připraveno uskutečnit přechod do Nové Epochy, a to změnou svého myšlení.

Divíte se tomu, protože se vám zdá, že se nic nestalo, a že kolem vás je vše při starém. Ale to je omyl, moji drazí. A mohu vás ujistit, a mnozí z vás už to i sami pochopili, že na planetě Zemi došlo ke globální změně energií.

Jistě, někteří z vás nejsou připraveni přijmout nové energie. Mnozí se snaží vrátit se do minulosti, v níž zažívali pohodlí a přepych.

Ale bylo vám tak, moji milí, opravdu dobře? Není snad vaše nostalgie po minulosti vlastně pouhým strachem z budoucnosti?

Odvaha, to je vlastnost, která vám nesmí chybět!

Radost, ta vás musí provázet neustále!

Vaše bytost musí být přístupná změnám. Cožpak vás nezajímá, co pro vás připravila Nová Epocha?

V Nové Epoše nebude místo pro takové projevy egoismu, jako nesnášenlivost, nemravnost, nenávist a nevraživost.

Pro Novou Epochu bude typická tolerance, svoboda a nezávislost.

Nezávislost na vnějších podmínkách. Budete moci svobodněji a energicky projevovat svou božskou přirozenost. Ovšem všechno to, co odporuje Božskému zákonu, se bude na své pouti střetávat se stále většími a většími potížemi.

A  jestliže jste snad připoutáni k minulosti, jestli jste si zvykli žít ve strachu, budete muset s vašimi zvyky skoncovat. Neprodleně!

Teď byste se hlavně měli důkladně zamyslet nad tím, co ve vás samotných neodpovídá požadavkům doby?

Všechny projevy egoismu budou smeteny kolektivismem, kolektivní odpovědností za osud světa a rodné planety.

Strach, ať už by se projevoval jakkoli, musí být nahrazen vírou v zítřek a nezávislostí na vnějších podmínkách.

Co se může stát na vaší cestě, spojíte-li nerozlučně svůj život s Bohem a  Vládci, bude-li vašemu životu vládnout Božský zákon?

Hravě zdoláte všechny překážky, všechny potíže. Dokonce i včerejší dinosauři, snažící se zuby nehty zachytit se minulosti, budou muset opustit světovou scénu. Starou generaci lídrů přijdou nahradit noví lidé, jejichž světový názor koresponduje s Novou Epochou. I ve vedení světa záhy proběhnou změny a přeskupení, které umožní stále většímu počtu zemí uplatnit při řízení Božské principy.

Víte, že v době mého posledního ztělesnění hraběte Saint Germaina jsem se zaměřil právě na optimální regulaci politické situace ve světě a zejména pak v Evropě.

Mohlo by se zdát, že moje snažení nepřineslo ovoce, ale Nanebevzatí Mistři získali obrovskou zkušenost, s jejíž pomocí mohou uskutečnit současné změny. Detaily všech probíhajících změn nedojdou až k vám. Vy budete pouze s každým dalším rokem pociťovat stále silnější a silnější pronikání Božských principů do svých životů a do života celé planety. Staré bude pochopitelně vzdorovat. Tyto žalostné snahy už ale nebudou nikterak děsivé pro nejdůležitější část lidského společenství, která bude se stále větší jistotou upírat svůj pohled   k  zítřkům!

Je smutné, že naše instrukce a návody nejsou pro převážnou část populace planety Země přístupné. Pro Novou Epochu bude ovšem typické okamžité šíření všeho pozitivního, co se bude dít na nejrůznějších místech zeměkoule, v myslích nejlepších představitelů lidstva.

Pokrok a všechno s ním spojené se bude neprodleně šířit po celém území zeměkoule, a to nejenom díky internetu.

V kosmickém plánu planety Země začíná  právě teď fungovat podobný vynález jako internet!

Je to globální síť pozitivního myšlení. Je to globální síť, jejímž prostřednictvím se Božské principy a metody šíří rychlostí světla po celé zeměkouli.

K této globální sítí se můžete okamžitě připojit. Přístup vám hned dám.

Login pro vaše připojení je: Nová Epocha.

Heslo pro vaše připojení je: Nová úroveň vědomí.

Jen co v nitru své bytosti vyplníte údaje nutné ke vstupu do nové globální sítě, hned budete moci využívat všechny její přednosti.

Vaše vědomí, vaše Božské vědomí, v kosmickém plánu vstoupí do interakce se stejnými vědomími, vyslanými k Bohu a  oddanými Vládcům. A nové vědomí, znásobené počtem členů této nové globální sítě, zahájí svou čím dál úspěšnější misi po celé planetě Zemi.

Jsem s vámi!

Jsme spolu!

Vstupme důstojně do Nové Epochy!

Vpřed!

JÁ JSEM Saint Germain!