Vzdálené Světy jsou otevřené pro návštěvu a čekají na vás. JSEM TO, CO JSEM 16. března 2005

Vzdálené Světy jsou otevřené pro návštěvu a čekají na vás. JSEM TO, CO JSEM 16. března 2005

JSEM TO, CO JSEM, mluvím prostřednictvím tvého nitra.
Přiměřenost, harmonie – tyto vlastnosti, jsou nezbytné pro projevení se toho, mít možnost přijmout diktát z hlediska jemného pohledu. Bez těchto vlastností není možné dosáhnout stavu úplného se oproštění od všeho, čímž jsme obklopeni na základě existence fyzického světa, odtrhnout své vědomí od okolní reality a vystoupit výše.
    Je možné vizualizovat výstup z fyzického těla a vzestup k Vyšším Světům, jako výstup na vrchol. Ve skutečnosti okamžik přechodu k citlivému stavu je spojen se zvýšením úrovně vibrací. Kdyby fyzické tělo bylo lépe připraveno k takovému putování v prostoru a v čase, tak bylo by možné dosáhnout takového stupně vibrací, který by umožnil přesouvat se v libovolném směru a systému světů.
    Nicméně, skutečný chrám, fyzický průvodce je velmi hrubý a nemůže vydržet dokonce ani bezvýznamné zvýšení vibrací. Prostě shoří.
    Proto pro cestování využíváme slabá těla. A zde vstupuje na první místo připravenost těchto jemných těl k obdobným přesunům. U většiny lidí jsou jemná těla tak zničena, že nemají ani správný tvar, ani nezbytnou lehkost.
Stav jemných těl je zcela závislá na stupni úrovně lidského vědomí. Proto je cesta ke vzdáleným světům pro většinu lidstva na Zemi prostě nedosažitelná. Vaše slabá těla to jste vy samotní, jen ve více citlivém světě. A nakolik je vaše vědomí připraveno přijmout jemný svět, natolik můžete obdržel pohyblivost v jemném světě.
    Jak jest pravidlem,většina lidstva se nemůže pozvednout skrze vyšší vrstvy tak zvaného nepropustného astrálu. A tyto vrstvy neumožňují odtrhnout se od Země a navštívit jemnější a více rozvinuté vesmírné systémy.
    Proto jako úkol číslo jedna se jeví příkaz přijmutí citlivých světů a úkol zdokonalení svých jemných těl, za účelem získání schopnosti pohybovat se po těchto světech.
    Musíte získat schopnost opustit svoje tělo a cestovat po světech. Je to vlastnost následujícího stupně rozvoje vědomí lidstva a bude získána lidstvem, stejně tak, jako se budete muset zbavit svazujících vás skafandrů vlastního těla.
    Vzdálené Světy jsou otevřeny pro návštěvu a čekají na vás. Ale musíte získat lehkost, zbavit se zátěže vašich karmických podob fungování na této planetě. Dělitelnost těl, prostorové přesuny slabých těl prostorem je velmi blízká etapa ve vývoji člověka, kdy se z bytosti, omezené hranicemi jedné planety a připoutané k této planetě, stane Kosmická Bytost.
Bytostí,pro kterou je bydlištěm celý kosmos, celý existující vesmír.
Tato etapa lidského vývoje se před vámi otevře tehdy, jakmile ukončíte školu Země. А na uskutečnění tohoto bude stráveno ještě spoustu lidských let..
    Chtěla bych se dotknout otázky tzv. povznesení.
    Nelze říct, že prostřednictvím předchozích vyslanců byly poskytnuty nespolehlivé znalosti o povznešení. Ale povznesení znamená proces, v průběhu kterého navždy opouštíte stanovený fyzický svět a přecházíte v existenci jemného plánu, a tento nebude probíhat tak, jak si to představujete.
    Vy se vznášíte postupně, jakoby po částech, přecházejíce z rasy do rasy, z jednoho cyklu do druhého kosmického cyklu. Ale definitivní povznesení jako proces dosáhnutí konečného cíle je nedosažitelné. Je tomu tak proto, neboť vývoj jde neustále kupředu a nemůže být nikdy zastaven. Žádný cíl se nejeví jako konečný.
    Vznášíte se každý den ve svém vědomí, ve svých vibracích, získávajíce větší a větší svobodu a dosahujíce té energetické úrovně, která odpovídá vašim vibracím.
    Uvnitř vás se nachází ona část, která již dosáhla tak zvaného povznešení během předcházejících  kosmických cyklů. Tato část se jeví vaším vlastním „ Já“ Krista nebo tzv. Vyšším Já. A tato vaše součást , za pomoci které pozvedáváte všechna vaše nižší těla z materiálna.
    Vaše Kristovo Já je vaším podpůrným bodem, průvodcem, jenž vám ukazuje cestu a vede vás.
    Proto je tak nezbytné toto spojení s vyšší částí vás samotných. A nyní se toto spojení stává realitou pro stále větší a větší množství lidí, kteří se nachází ve fázi ztělesnění.
    Zvyšující se úrovní své energetiky získáváte možnost komunikace se svým Já Krista. A dostáváte zkušenost kontaktu s vyšší součástí vás samotných, s vaším v přítomnosti existujícím jsoucnem. Probíhá právě to, co připouštíte ve vašem vědomí.
    Jestli si připouštíte ve svém nitru, ve svém vědomí skutečnost, že jste schopni komunikovat se svým Vyšším Já, tak dříve nebo později získáte tuto možnost.Tatjana kdysi přestala slyšet odpovědi svého Vyššího Já. Byl to pro ni šok. Tj., proces její komunikace s vyšší součástí sebe samotné se pro ni stal natolik samozřejmým, že nemohla pochopit co si počne bez této komunikace.
    Stejně i vaše vědomí, pokud nepřipouští myšlenku o komunikaci se svým Vyšším Já, s Vyššími Světy, tak nejste schopni získat takové komunikace.

   Jestli se vám nezachce naučit se plavat, tak se to nenaučíte. A proto, abyste se naučili plavat, je nutno vstoupit do vody a zkusit si zaplavat.
    Ti lidé, kteří čtou tyto návody a rozumí o co se v nich jedná, tito všichni jsou schopni plavat, komunikovat s Vyšší Částí jich samotných.
    A pokud nechcete vstoupit do vody, nikdo vás k tomu nemůže přinutit. Vy se buď chcete naučit plavat a buď poté vstoupíte do vody či nevstoupíte. Metodik, jak komunikovat se svou vyšší částí, existuje mnoho.
Předložím vám tu nejjednodušší.
    Máte kamaráda.. Nejlepšího a věrného kamaráda, jenž žije uvnitř vás samotných. A tento kamarád vás vždy miloval a snažil se vám pomáhat takovým způsobem, jak jste mu dovolili,za  každé těžké situace ve vašem životě.
    Mnohokrát jste pociťovali nutnost získat radu od kamaráda, radu v těžké situaci. Hledali jste kamarády vně vás. Usilovali jste o lidskou komunikaci s nimi. A v této době nejlepší kamarád, nejvěrnější kamarád, který je uvnitř vás, trpělivě čekal, kdy na něho zaměříte pozornost. .
A on je připraven na komunikaci s vámi. Pociťuje k vám přátelství a lásku.Zaměřte na něho pozornost.
    Řekněte mu, jak ho milujete, jak vám chybí komunikace s ním.
    Vyberte si čas, kdy jste si jisti, že vás nikdo nebude moci vyrušit. Vypněte vše, co vás může rozptylovat,Zaujměte pohodlnou pozici. Soustřeďte se na své srdce. A zeptejte se svého Vyššího Já, chce-li s vámi hovořit? Co znamená jeho odpověď“ano“?Naslouchejte sobě samotným.. Tato odpověď může projevit jako velice jemný pocit, bušení  srdce, nebo jiným způsobem. Musíte pochopit jakým způsobem vám vaše Já Krista odpoví. . Odpoví vám takovým způsobem, jenž můžete zachytit..
    Nemusíte však uslyšet žádnou odpověď. Do ničeho se nenuťte a neunavujte se. Zopakujte pokus na druhý den. Dělejte to každý den.Musíte si uvědomit, jaká denní doba je pro vaši komunikaci nejpohodlnější.    Zkoušejte to znovu a znovu. Ze začátku se vám zdá, že slyšíte odpověď. Můžete pokládat otázky svému Já Krista, tažte se ho. Hovořte sním , jako s vaším nejbližším kamarádem. Říkejte mu, jak ho milujete, jak sníte o komunikaci s ním.
    A dříve či později se váš kontakt uskuteční.

    Přeji vám hodně úspěchů na vaši cestě. Přijde doba, kdy se s vámi setkáme. A já s vámi budu hovořit prostřednictvím vašeho vlastního nitra, stejně tak, jak nyní hovořím prostřednictvím nitra tohoto vyslance.

JÁ JSEM TO, CO JSEM. Оm.

© Tatjana Mikušina, 2005