Archiv článků

Skončila temná doba pro Rusko!

20.04.2018 16:00
Nikolaj Rerich 14. dubna 2005 JÁ JSEM Nikolaj Rerich, Vzestoupený Mistr Nikolaj Rerich. Přišel jsem za vámi spolu s tímto poslem. Je štěstí, že se naše setkaní uskutečnilo. Vzestoupené Zástupy vynaložili velmi mnoho úsilí, aby se přítomnost posla v Zemi Rusko...

Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě

16.04.2018 17:52
Velký Božský Průvodce 13. dubna 2005 JÁ JSEM Velký Božský Průvodce. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla. Zdá se to divné, že tak velké množství Vzestoupených Bytostí dává svá poselství během tak krátkého časového intervalu. Musím vás ujistit, že na tom ale není nic...

Připravte své chrámy na příchod mesiáše

23.03.2018 17:18
Jan Křtitel  11. dubna 2005 JÁ JSEM Jan Křtitel. Byl jsem ten, kdo předpověděl příchod mesiáše Krista. JÁ JSEM přišel. Přišel jsem vám povědět historii mého života, toho mého života. A JÁ JSEM přišel vám předat některá ponaučení pro vaše současné životy. Od dob mého vtělení se na Zemi mnohé...

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás

19.03.2018 16:17
JÁ JSEM Babádží. Přišel jsem prostřednictvím tohoto Posla. Je možné, že mě neznáte. Přišel jsem do vtělení na konci minulého 20. století v Indii. A nenarodil jsem se tak, jak se běžně rodí děti. Byl jsem stvořen silou mysli. Přišel jsem proto, abych obnovil tradice pravé víry v Indii. Byl...

Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi

01.03.2018 09:31
Projevený svět tvaru ve vší své rozmanitosti je nezbytnou součástí tvoření, kdy vibrace Božské původní Energie, která je základem tohoto Vesmíru, se snižují na minimum, nejnižší frekvenci spektra, která je přípustná pro tento Vesmír. Nyní se nacházíte na nejnižším bodu projeveného světa....

Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost

01.11.2017 18:45
Milovaný Kuthumi 8. května 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který opět přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám odevzdal nějaká vysvětlení týkající se toho Učení, které jsem vám přinesl před nedávnem. Je to Učení o dvouplamenech. Pro mnohé z vás bylo neočekávaným slyšet...

Učení o praxi meditace.

25.10.2017 18:22
Amitábha - „Buddha Neomezeného světla“ 18. května 2005   JÁ JSEM Amitábha Buddha, který přišel k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnozí lidé na Západě neslyšeli o mně. Znají mě na Východě jako jednoho z pěti Dhjánibuddhů.  Jsem přizván, abych sloužil na jednom z tajných paprsků. Můžete...

Potřebujete imunitu proti zlu

23.10.2017 12:03
Milovaná Kuan Jin 27. března 2005   JÁ JSEM  Kuan Jin. JÁ JSEM přišla prostřednictvím tohoto posla. Je možné, že někdo z těch, kdo čte tato poselství, mne nezná. Jsem známá na Východě. Mám pro lidi z Východu stejný význam, jaký má Matka Marie pro lidi ze Západu. Ženský princip se...

Učení o dvouplamenech

17.10.2017 16:55
Milovaný Kuthumi 26. dubna 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl nové učení o dvouplamenech, zcela odlišné od toho učení, které jste dostali dříve. Vy víte, že v každém muži a každé žene, vtělených na Zemi, je přítomna...

Vyzývám vás následovat vaše ideály, ať se děje cokoliv!

03.10.2017 16:07
Saint-Germain 26. června 2013   JÁ JSEM Saint Germain! Dámy a pánové, já jsem opět přišel za vámi, abych vzdal poctu těm z vás, kteří neúnavně pracují na sobě a dělají všechno možné pro proniknutí energií Nového věku do světa kolem nás! Dnes jsem přišel pro to, abyste si připomněli tu dobu,...
Záznamy: 1 - 10 ze 112
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>