Archiv článků

Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost

01.11.2017 18:45
Milovaný Kuthumi 8. května 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který opět přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám odevzdal nějaká vysvětlení týkající se toho Učení, které jsem vám přinesl před nedávnem. Je to Učení o dvouplamenech. Pro mnohé z vás bylo neočekávaným slyšet...

Učení o praxi meditace.

25.10.2017 18:22
Amitábha - „Buddha Neomezeného světla“ 18. května 2005   JÁ JSEM Amitábha Buddha, který přišel k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnozí lidé na Západě neslyšeli o mně. Znají mě na Východě jako jednoho z pěti Dhjánibuddhů.  Jsem přizván, abych sloužil na jednom z tajných paprsků. Můžete...

Potřebujete imunitu proti zlu

23.10.2017 12:03
Milovaná Kuan Jin 27. března 2005   JÁ JSEM  Kuan Jin. JÁ JSEM přišla prostřednictvím tohoto posla. Je možné, že někdo z těch, kdo čte tato poselství, mne nezná. Jsem známá na Východě. Mám pro lidi z Východu stejný význam, jaký má Matka Marie pro lidi ze Západu. Ženský princip se...

Učení o dvouplamenech

17.10.2017 16:55
Milovaný Kuthumi 26. dubna 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který přišel za vámi prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl nové učení o dvouplamenech, zcela odlišné od toho učení, které jste dostali dříve. Vy víte, že v každém muži a každé žene, vtělených na Zemi, je přítomna...

Vyzývám vás následovat vaše ideály, ať se děje cokoliv!

03.10.2017 16:07
Saint-Germain 26. června 2013   JÁ JSEM Saint Germain! Dámy a pánové, já jsem opět přišel za vámi, abych vzdal poctu těm z vás, kteří neúnavně pracují na sobě a dělají všechno možné pro proniknutí energií Nového věku do světa kolem nás! Dnes jsem přišel pro to, abyste si připomněli tu dobu,...

Pro ty, kteří jsou s Bohem, nebojte se ničeho!

21.09.2017 13:57
Saint Germain 26. června 2012   Já jsem Saint Germain! Dámy a pánové, opět jsem přišel za vámi, abych svojí přítomností potvrdil a prokázal úctu vám, kteří neúnavně pracujete na sobě pročítáním našich Poselství. A to je skutečně velkolepá práce, kterou uskutečňujete, milovaní! Nastal čas,...

Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době

22.08.2017 16:52
Matka Marie 26. března 2005     JÁ JSEM Matka Marie, vaše Matka na Nebesích, přicházející k vám prostřednictvím tohoto posla. Mnohokrát jsem přicházela prostřednictvím mnohých lidí, kteří jsou dnes vtěleni na Zemi. Využívám milost, která mi byla dána a která dovoluje používat tu...

Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

13.08.2017 10:01
JÁ JSEM Gautama Buddha, znovu přicházející přes tohoto posla. Znalosti, které jsem vám dnes přišel předat, se vztahují k době mého vtělení princem Siddhartou. Byl jsem v lese mnoho dní, které jsem přestal počítat. Byly tropické lijáky, tropická vedra. Den přecházel v noc a potom opět...

NYNÍ ZEMĚ PROŽÍVÁ KRITICKÉ, PŘELOMOVÉ OBDOBÍ

05.08.2017 13:06
Sanat Kumara 22. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara a znovu jsem přišel prostřednictvím mého posla. Slovní formulace budoucích událostí vždy málo odrážejí to, co se musí stát, a mají velmi přibližný a pravděpodobnostní charakter. Veškeré události v jejich...

Doufám, že tohle mé Poselství zažehne srdce těch, ve kterých pořád ještě doutná jiskra Božství!

13.07.2017 14:48
Mistr Moria 21. června 2015   JÁ JSEM El Moria! Shon diktuje přísný tón Poselství. Říkali jsme, že už není možnost předávat naše Poselství přes našeho Posla. Nikoli proto, že my to nechceme, nebo to náš Posel nezvládá. Říkali jsme, že není možnost předávat naše Poselství kvůli tomu, že...
Záznamy: 1 - 10 ze 97
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>