Archiv článků

Pro ty z vás, kteří jsou připraveni následovat Vůli Boha, budu tak starostlivou chůvou, jakou byste na fyzické rovině těžko hledali

13.04.2019 12:36
Milovaný El Moria 5. května 2005   JÁ JSEM El Moria, znovu přicházející prostřednictvím mého posla... Okolní realita, všechno, co vám bylo dříve tak známé, se vám nyní zdá neznámé a cizí. Změnu vibrací Země vnímáte jako nesoulad. Nesoulad mezi vámi a vašimi pocity a tím, co vás...

Vzestoupení Mistři – Velké Bílé Bratrstvo o svém Poslu Taťáně Nikolajevně Mikušině

10.04.2019 16:17
  Nejsem Poslem pro Rusko, jsem Poslem Velkého Bílého Bratrstva a na Zemi reprezentuji Mistry. Reprezentuji zde jinou zemi, která je na jemnohmotné rovině. T. N. Mikušina. Interview, březen 2015         Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské...

Video: Dítě je posel z našeho světa

09.04.2019 17:12
Video z Poselství Pána Maitréjí 6. prosince 2009      

O obraně Posla a Učení

08.04.2019 11:24
O obraně Posla a Učení: "Z nevědomosti a temnoty se navracím do Světla". Jarmila z Veselí nad Moravou Více zde: https://www.sirius-cz.net/poselstvi/o-obrane-posla-a-uceni/

Můžete dostat k dispozici velmi mocný nástroj Boha

07.04.2019 13:03
Milovaný El Moria, 29. dubna 2005                                             JÁ JSEM El Moria, přicházející k vám! JÁ JSEM přišel, abych vám předal nevelké Učení, spojené...

Vzestoupení Mistři – Velké Bílé Bratrstvo o svém Poslu Taťáně Nikolajevně Mikušině

02.04.2019 23:15
Vzestoupení Mistři – Velké Bílé Bratrstvo o svém Poslu  Taťáně Nikolajevně Mikušině

Pokud skutečně chcete ve svém životě něco změnit, musíte se častěji zamýšlet nad svým vědomím

26.02.2019 18:38
Milovaný Súrja, 27. dubna 2005                Předmětem naší dnešní besedy bude vaše vědomí. Ve vašem každodenním shonu nepřemýšlíte o tom nejdůležitějším – o vašem vědomí. Přemýšlíte o věcech, o jídle, o práci, o rodině,...

Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

24.02.2019 12:28
  „Ne, já se nezastavím! Nic mě nezastaví! Já jdu k Bohu a žádné problémy a nezdary světa mi v tom nemohou zabránit. Zažehnu oheň ve svém srdci! Nikdy se neotočím zpět! Půjdu kupředu a kupředu a nikdo mě nezastaví, protože já jdu s Bohem!“ Potřebujeme stoupence ducha! Mistr...

Nová kniha "Saint-Germain"

15.02.2019 23:08
Poselství Mistra Saint-Germaina, předaná  prostřednictvím PoslaTaťány Nikolajevny Mikušiny   Poselství Mistra Saint-Germaina jsou nabitá optimismem a vírou v rychlý příchod Zlatého Věku! Saint-Germain je v současné době Vzestoupeným Mistrem, Hierarchou Nového Věku. Ve své...

Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům

31.01.2019 00:00
Pán Maitréja, 19. prosince 2018             JÁ JSEM Maitréja a znovu k vám přicházím díky velké Milosti Nebes. Tak zřídka můžeme prožívat slastné minuty naší komunikace. A tentokrát Jsem přišel pouze díky kosmickému Milosrdenství...

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

31.01.2019 00:00
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky, 7. března 2005                            JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím. Vybrali jsme...

Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům

19.12.2018 18:54
Pán Maitréja 19. prosince 2018   JÁ JSEM Maitréja a znovu k vám přicházím díky velké Milosti Nebes. Tak zřídka můžeme prožívat slastné minuty naší komunikace. A tentokrát Jsem přišel pouze díky kosmickému Milosrdenství a Soucitu. Protože Vzestoupené Zástupy ví o tom,...

Musíte vybojovat své Vítězství!

20.12.2017 20:08
Pan Šiva 20. prosince 2017 JÁ JSEM Šiva! Dnes, právě v tento Námi naznačený den, přišel jsem dát důležité Poselství. Ne proto, že to je nezbytné pro Nás, ale proto, že to je nezbytné pro vás, nacházejících se ve vtělení a naprosto nechápajících, co se děje. Opravdu, situace se pořád...

Jen na vašem úsilí v tomto okamžiku závisí budoucnost lidstva

20.06.2017 20:12
Sanat Kumara 20. června 2017   JÁ JSEM Sanat Kumara Přišel jsem. Bez ohledu na to, jak těžké jsou okolnosti na planetě, My k vám spěcháme na pomoc. A při každém našem setkání vám podáváme Naši pomocnou ruku. Trvale. Neustále. Napříč světy. Dnes jsem Já přišel, abych odpověděl na vaši...

Spasení je ve vašich rukou!

22.12.2016 21:46
Mistr Moria 22. prosince 2016   JÁ JSEM Mistr Moria! Čekali jste na mě? Tak jsem přišel! Jak mnozí z vás spoléhali na to, že plány Mistrů se uskuteční? Měli jste naději, že ano? A teď My přicházíme a znovu a znovu opakujeme, že Naše naděje se nesplnili, že došlo...

Já osobně přivítám každého z vás, kdo odolá iluzi!

21.12.2016 21:25
Milovaný Alfa 21. prosince 2016   JÁ JSEM Alfa, váš otec na Nebesích. Dnes, milovaní, Bych s vámi chtěl udělat besedu, zaměřenou na vaše duchovní spasení. Všechno ve světě se mění velmi rychle a tato změna se nevyhnutelně projevuje na vaší duši. Ve světě je Pravda, která spočívá...

Armagedon

20.12.2016 21:18
Sanat Kumara 20. prosince 2016   JÁ JSEM Sanat Kumara. Om. Dnes je ten den, který jsem naplánoval proto, abych donesl do vašeho vědomí mnohé nepříliš příjemné věci. Dlouho jsem přemýšlel a došel jsem k závěru, že toto musíte vědět, abyste...

Čas sklizně

21.06.2016 20:48
Pán Šiva 21. června 2016 Já jsem Šiva! Opět jsem přišel! Proto, aby se náš kontakt mohl uskutečnit, uveďte se, prosím, do náležitého stavu vědomí. Jsem si vědom toho, že v této době je jen málokdo schopen zvýšit své vědomí na takovou úroveň, na které bude možné přijímat energie Vzestoupených...

Učení o fokusu Světla

20.06.2016 20:43
Pán Šiva 20. června 2016   JÁ JSEM Šiva! Přišel jsem v tento den letního slunovratu! Jsem připraven pro vás překonat všechny těžkosti a překážky, abyste si mohli vychutnat náš kontakt s vámi. Teď si přeji, abyste soustředili všechny vaše síly a schopnosti vaší duše. Opusťte...

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

23.12.2014 10:46
Velmi mnoho lidí se nachází v područí kouzel iluzorních sil. Oni spí a ve snu vidí děsivé sny a pokouší se tyto sny uskutečňovat ve svém životě.   Ale to je všechno jenom proto, že v srdcích těchto lidí chybí Bůh a Jeho projev: Láska. Právě absenci Boha nutí velmi mnoho politiků páchat strašné...

Vaším úkolem je zachránit vaši duši

20.06.2014 15:56
Ani v jedné oblasti lidského života se nevyskytuje tolik překroucení,  jako v oblasti víry. A to je pochopitelné a zcela odůvodněné. Ve skutečnosti je otázka víry nejdůležitější otázkou pro každého lidského jedince. Pokud věříte, věříte upřímně, jste spaseni.    Proto vůči nám...

Překlady

06.08.2013 13:40
Hledám překladatele z ruštiny do češtiny pro dlouhodobou spolupráci na překladech textů, knih a článků. Cena dohodou. Ozvěte se prosím na e-mail: siriuscz@gmail.com

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

11.06.2010 16:13
Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy vytvořili pro sebe zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celá tíha toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti....

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.

27.12.2009 10:38
Nejlepším lékem pro Vaše duše bude vroucí pokání ze všech Vašich chyb a hříchů a hluboké přání tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitbou je i modlitba beze slov, tak může nabytí souladu s božským pokojem uzdravit mnohé duševní rány.   Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit,...

Čas volby Sanat Kumara 7. ledna 2007

28.11.2009 00:00
Jsem Sanat Kumara, znovu přecházející za vámi prostřednictvím svého vyslance. Přicházím narychlo, abych vám mohl předat závažné poselství, týkající se vaší planety, prožívající složité období. Slyšíte mne? Jsem Sanat Kumara, ten, kterého znáte jako Vetchého časem, ten, který přišel na vaši planetu...

Nová akce

11.10.2009 13:01
Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.

Srdečný rozhovor

04.01.2009 16:07
Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy když nastupuje zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, nahodile sbíhající se v očích. Nestyďte se plakat. Vaše duše...

Učení o tom, jak je třeba jednat ve svém životě

26.06.2008 20:52
Pán Maitreya 26. června 2008     JÁ JSEM Maitreya, který k vám přichází, aby vám doručil nevelké Učení o tom, jak je třeba jednat ve svém životě. I toto Učení vám opětovně odevzdávám prostřednictvím svého posla.   Jak vzácné jsou okamžiky naší společné komunikace. A jak zřídka se...

Přikázání

08.01.2008 19:28
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 8. ledna 2008   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, JÁ JSEM Jsoucí, který mluvil z hořícího, ale neohořelého keře na Mojžíše.[1] JÁ JSEM teď mluvím pro vás, kdo je vtělen na Zemi. JÁ JSEM přicházející proto, abych vám dal Zákon, a proto, abych obnovil Zákon, daný v době...

Učení o osvobození od karmy

07.01.2008 10:05
Milovaný Kuthumi 7. ledna 2008   JÁ JSEM KUTHUMI, který přichází poučit vaše duše. Přišel jsem tímto dnem, abych vám doručil nevelké Učení, které, jak doufám, bude pro vás užitečné a dovede vás k lepšímu pochopení mnoha skutečností. Já si uchovávám nedotčené představy o každém z vás....
Záznamy: 1 - 30 ze 190
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>