Archiv článků

Nová kniha "Saint-Germain"

15.02.2019 23:08
Poselství Mistra Saint-Germaina, předaná  prostřednictvím PoslaTaťány Nikolajevny Mikušiny   Poselství Mistra Saint-Germaina jsou nabitá optimismem a vírou v rychlý příchod Zlatého Věku! Saint-Germain je v současné době Vzestoupeným Mistrem, Hierarchou Nového Věku. Ve své...

Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům

31.01.2019 10:27
Pán Maitréja 19. prosince 2018   JÁ JSEM Maitréja a znovu k vám přicházím díky velké Milosti Nebes. Tak zřídka můžeme prožívat slastné minuty naší komunikace. A tentokrát Jsem přišel pouze díky kosmickému Milosrdenství a Soucitu. Protože Vzestoupené Zástupy ví o tom,...

Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům

31.01.2019 00:00
Pán Maitréja, 19. prosince 2018             JÁ JSEM Maitréja a znovu k vám přicházím díky velké Milosti Nebes. Tak zřídka můžeme prožívat slastné minuty naší komunikace. A tentokrát Jsem přišel pouze díky kosmickému Milosrdenství...

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

31.01.2019 00:00
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky, 7. března 2005                            JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím. Vybrali jsme...

Aktualizovaný překlad Poselství

30.01.2019 18:12
Dobrý den, rádi bychom Vám představili aktualizovaný překlad Poselství: Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět Přítomnost Bezpodmínečné Lásky, 7. března 2005

Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům

19.12.2018 18:54
Pán Maitréja 19. prosince 2018   JÁ JSEM Maitréja a znovu k vám přicházím díky velké Milosti Nebes. Tak zřídka můžeme prožívat slastné minuty naší komunikace. A tentokrát Jsem přišel pouze díky kosmickému Milosrdenství a Soucitu. Protože Vzestoupené Zástupy ví o tom,...

Musíte vybojovat své Vítězství!

20.12.2017 20:08
Pan Šiva 20. prosince 2017 JÁ JSEM Šiva! Dnes, právě v tento Námi naznačený den, přišel jsem dát důležité Poselství. Ne proto, že to je nezbytné pro Nás, ale proto, že to je nezbytné pro vás, nacházejících se ve vtělení a naprosto nechápajících, co se děje. Opravdu, situace se pořád...

Jen na vašem úsilí v tomto okamžiku závisí budoucnost lidstva

20.06.2017 20:12
Sanat Kumara 20. června 2017   JÁ JSEM Sanat Kumara Přišel jsem. Bez ohledu na to, jak těžké jsou okolnosti na planetě, My k vám spěcháme na pomoc. A při každém našem setkání vám podáváme Naši pomocnou ruku. Trvale. Neustále. Napříč světy. Dnes jsem Já přišel, abych odpověděl na vaši...

Spasení je ve vašich rukou!

22.12.2016 21:46
Mistr Moria 22. prosince 2016   JÁ JSEM Mistr Moria! Čekali jste na mě? Tak jsem přišel! Jak mnozí z vás spoléhali na to, že plány Mistrů se uskuteční? Měli jste naději, že ano? A teď My přicházíme a znovu a znovu opakujeme, že Naše naděje se nesplnili, že došlo...

Já osobně přivítám každého z vás, kdo odolá iluzi!

21.12.2016 21:25
Milovaný Alfa 21. prosince 2016   JÁ JSEM Alfa, váš otec na Nebesích. Dnes, milovaní, Bych s vámi chtěl udělat besedu, zaměřenou na vaše duchovní spasení. Všechno ve světě se mění velmi rychle a tato změna se nevyhnutelně projevuje na vaší duši. Ve světě je Pravda, která spočívá...

Armagedon

20.12.2016 21:18
Sanat Kumara 20. prosince 2016   JÁ JSEM Sanat Kumara. Om. Dnes je ten den, který jsem naplánoval proto, abych donesl do vašeho vědomí mnohé nepříliš příjemné věci. Dlouho jsem přemýšlel a došel jsem k závěru, že toto musíte vědět, abyste...

Čas sklizně

21.06.2016 20:48
Pán Šiva 21. června 2016 Já jsem Šiva! Opět jsem přišel! Proto, aby se náš kontakt mohl uskutečnit, uveďte se, prosím, do náležitého stavu vědomí. Jsem si vědom toho, že v této době je jen málokdo schopen zvýšit své vědomí na takovou úroveň, na které bude možné přijímat energie Vzestoupených...

Učení o fokusu Světla

20.06.2016 20:43
Pán Šiva 20. června 2016   JÁ JSEM Šiva! Přišel jsem v tento den letního slunovratu! Jsem připraven pro vás překonat všechny těžkosti a překážky, abyste si mohli vychutnat náš kontakt s vámi. Teď si přeji, abyste soustředili všechny vaše síly a schopnosti vaší duše. Opusťte...

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

23.12.2014 10:46
Velmi mnoho lidí se nachází v područí kouzel iluzorních sil. Oni spí a ve snu vidí děsivé sny a pokouší se tyto sny uskutečňovat ve svém životě.   Ale to je všechno jenom proto, že v srdcích těchto lidí chybí Bůh a Jeho projev: Láska. Právě absenci Boha nutí velmi mnoho politiků páchat strašné...

Vaším úkolem je zachránit vaši duši

20.06.2014 15:56
Ani v jedné oblasti lidského života se nevyskytuje tolik překroucení,  jako v oblasti víry. A to je pochopitelné a zcela odůvodněné. Ve skutečnosti je otázka víry nejdůležitější otázkou pro každého lidského jedince. Pokud věříte, věříte upřímně, jste spaseni.    Proto vůči nám...

Překlady

06.08.2013 13:40
Hledám překladatele z ruštiny do češtiny pro dlouhodobou spolupráci na překladech textů, knih a článků. Cena dohodou. Ozvěte se prosím na e-mail: siriuscz@gmail.com

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

11.06.2010 16:13
Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy vytvořili pro sebe zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celá tíha toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti....

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.

27.12.2009 10:38
Nejlepším lékem pro Vaše duše bude vroucí pokání ze všech Vašich chyb a hříchů a hluboké přání tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitbou je i modlitba beze slov, tak může nabytí souladu s božským pokojem uzdravit mnohé duševní rány.   Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit,...

Čas volby Sanat Kumara 7. ledna 2007

28.11.2009 00:00
Jsem Sanat Kumara, znovu přecházející za vámi prostřednictvím svého vyslance. Přicházím narychlo, abych vám mohl předat závažné poselství, týkající se vaší planety, prožívající složité období. Slyšíte mne? Jsem Sanat Kumara, ten, kterého znáte jako Vetchého časem, ten, který přišel na vaši planetu...

Nová akce

11.10.2009 13:01
Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.

Srdečný rozhovor

04.01.2009 16:07
Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy když nastupuje zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, nahodile sbíhající se v očích. Nestyďte se plakat. Vaše duše...

Učení o tom, jak je třeba jednat ve svém životě

26.06.2008 20:52
Pán Maitreya 26. června 2008     JÁ JSEM Maitreya, který k vám přichází, aby vám doručil nevelké Učení o tom, jak je třeba jednat ve svém životě. I toto Učení vám opětovně odevzdávám prostřednictvím svého posla.   Jak vzácné jsou okamžiky naší společné komunikace. A jak zřídka se...

Přikázání

08.01.2008 19:28
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 8. ledna 2008   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, JÁ JSEM Jsoucí, který mluvil z hořícího, ale neohořelého keře na Mojžíše.[1] JÁ JSEM teď mluvím pro vás, kdo je vtělen na Zemi. JÁ JSEM přicházející proto, abych vám dal Zákon, a proto, abych obnovil Zákon, daný v době...

Učení o osvobození od karmy

07.01.2008 10:05
Milovaný Kuthumi 7. ledna 2008   JÁ JSEM KUTHUMI, který přichází poučit vaše duše. Přišel jsem tímto dnem, abych vám doručil nevelké Učení, které, jak doufám, bude pro vás užitečné a dovede vás k lepšímu pochopení mnoha skutečností. Já si uchovávám nedotčené představy o každém z vás....

Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí

03.01.2008 18:50
Svatý Archanděl Michael   3. ledna 2008   JÁ JSEM Archanděl Michael, přicházející k vám v tento den! Já jsem přišel proto, abych vám řekl o velmi důležitém a osudovém rozhodnutí. Přinesl jsem vám tuto radostnou zvěst na křídlech Vítězství! Ve vašem fyzickém světě se vám zdá, že...

Doporučení na konci roku

27.12.2007 19:35
Milovaná Matka Marie 27. prosince 2007   JÁ JSEM vaše Matka Marie, přicházející pro to, abych Vám odevzdala své poselství. Přišla jsem v jeden z posledních dní tohoto roku s tím, abych vám přinesla některé výsledky a předeslala budoucí směřování ve vašem vědomí. Přišla jsem...

Doporučení na konci roku

27.12.2007 16:03
Poslouchám vaše prosby, ale někdy ani jedna modlitba není vyslovena dostatečně upřímně, aby mohla být pomoc poskytnuta. Nicméně, nechť vás nezatěžuje posílat mi energii vaší modlitby. Nemůžu vám poskytovat pomoc tedy, kdy ji ode mě vyžadujete. Můžu pomoci jenom zarmouceným srdcím, srdcím,...

Učení o alchymii transformace vědomí

24.12.2007 19:06
Milovaný Saint-Germain  24. prosince 2007   JÁ JSEM Saint-Germain a znovu k vám dnes přicházím! JÁ JSEM ten Saint-Germain, o němž jste možná hodně slyšeli, protože zvěsti o mém posledním vtělení mě značně přežily. A když teď přicházím, dá mi velkou práci vymazat...

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždycky s vámi, jako milující a starostlivá matka

08.12.2007 16:01
Vždycky si pamatujte, že Bůh vás nechce trestat. Chce, abyste šli po Cestě Lásky. A pokud se, stejně jako malé děti, dopustíte špatných činů, nezapomeňte jich upřímně litovat, a poprosit mne,  aby chyby, kterých jste se dopustili, nepřinesly příliš tvrdou odplatu. Protože zákon vyžaduje, aby...

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždycky s vámi, jako milující a starostlivá matka

08.12.2007 13:11
Matka Marie 08. prosínce 2007   JÁ JSEM Matka Marie, která k vám dnes přichází prostřednictvím Taťány. Přišla jsem, abych vám ještě jednou připomněla možnost, která se vám naskýtá každý rok. Opakuji vám, že každý rok 8. prosince od 12 do 13 hodin místního času můžete věnovat svůj čas,...
Záznamy: 1 - 30 ze 181
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>