Růžence

Prosba Sanata Kumary

 20. září 2005 mi během meditace Sanat Kumara vnukl myšlenku, že bude třeba napsat nový růženec, který by se skládal nikoliv z textu evangelia, střídaného modlitbou Zdrávas (princip, podle kterého jsou vytvořeny katolické růžence), ale aby byl tento nový růženec složen z úryvků poselství,...

Doporučení pro recitaci růžence

Sanat Kumara 28.listopadu 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara . Přišel jsem, abych vám dal doporučení, týkající se modlitby růženců, které vám předám.   Neexistují žádná specifická doporučení, ani nejsou žádné zvláštní požadavky, které by byly spojeny s modlitbou těchto růženců. Můžete se je...

Růženec Milosti Matky Marie

Vyznání Víry Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země, Který přebývá ve veškerém Životě. Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona, a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona. Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi. Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého...

První malý růženec Matky Marie

Potřebují energie vaší modlitby   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš...

Druhý malý růženec Matky Marie

Hodina Milosti Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je v tuto chvíli...

Třetí malý růženec Matky Marie

Je třeba více času trávit v srdečném rozhovoru se mnou   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost....

Čtvrtý malý růženec Matky Marie

Volám vaše vědomí do výšin   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je...

Pátý malý růženec Matky Marie

Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a zbožnosti   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím....

Šestý malý růženec Matky Marie

Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím....

Osmý malý růženec Matky Marie

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty...

Krátký růženec Konfucie

Musíme dát možnost Bohu projevovat se skrze nás Krátký růženec Konfucie dle poselství ze dne 31.03.2005   Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na...

Krátký růženec Kuthumi

Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity  Krátký růženec Kuthumi dle poselství ze dne 24.03.2005    Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi,...

Růženec naděje

Krátký růženec dle poselství Vladyky Hilariona ze dne 5.07.2009    Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně   Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na...

Krátký růženec dle poselství Elohima Mir

Krátký růženec dle poselství Elohima Mir ze dne 23.12.2012   Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A...

Růženec "Cesta"

  Vyznání Víry   Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země, Který přebývá ve veškerém Životě. Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona, a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona. Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi. Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky,...