Růžence

Prosba Sanata Kumary

20. září 2005 mi během meditace Sanat Kumara vnukl myšlenku, že bude třeba napsat nový růženec, který by se skládal nikoliv z textu evangelia, střídaného modlitbou Zdrávas (princip, podle kterého jsou vytvořeny katolické růžence), ale aby byl tento nový růženec složen z úryvků poselství,...

Doporučení pro recitaci Růžence

Doporučení pro recitaci Růžence Sanat Kumara, 28.listopadu 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara . Přišel jsem, abych vám dal doporučení, týkající se modlitby růženců, které vám předám.   Neexistují žádná specifická doporučení, ani nejsou žádné zvláštní požadavky, které by byly spojeny s...

Růženec Milosti Matky Marie

  Růženec Milosti Matky Marie   Vyznání Víry Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země, Který přebývá ve veškerém Životě. Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona, a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona. Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi. Věřím v...

První malý Růženec Matky Marie

První malý Růženec Matky Marie Potřebují energie vaší modlitby   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím....

Druhý malý Růženec Matky Marie

Druhý malý Růženec Matky Marie   Hodina Milosti   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a...

Třetí malý Růženec Matky Marie

Třetí malý Růženec Matky Marie     Je třeba více času trávit v srdečném rozhovoru se mnou   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého...

Čtvrtý malý Růženec Matky Marie

Čtvrtý malý Růženec Matky Marie Volám vaše vědomí do výšin   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a...

Pátý malý Růženec Matky Marie

Pátý malý Růženec Matky Marie   Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a zbožnosti   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou...

Šestý malý Růženec Matky Marie

Šestý malý Růženec Matky Marie   Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou...

Osmý malý Růženec Matky Marie

Osmý malý Růženec Matky Marie   Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás   Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě...

Krátký Růženec Konfucie

Krátký Růženec Konfucie   Musíme dát možnost Bohu projevovat se skrze nás Krátký růženec Konfucie dle poselství ze dne 31.03.2005   Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle...

Krátký Růženec Kuthumi

Krátký Růženec Kuthumi   Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity  Krátký růženec Kuthumi dle poselství ze dne 24.03.2005    Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království...

Růženec naděje

Růženec naděje Krátký růženec dle poselství Vladyky Hilariona ze dne 5.07.2009      Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně   Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v...

Růženec Elohima Mir

Růženec Elohima Mir      Váš základní úkol – zvýšovat vědomí lidí planety Země. Krátký Růženec dle poselství Elohima Mir ze dne 23.12.2012     Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!   Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno...

Růženec "Cesta"

Růženec  "Cesta"   Vyznání Víry   Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země, Který přebývá ve veškerém Životě. Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona, a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona. Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi. Věřím v Jednotu...

Sanat Kumara

Vaším úkolem je zachránit vaši duši

20.06.2014 15:56
Ani v jedné oblasti lidského života se nevyskytuje tolik překroucení,  jako v oblasti víry. A to je pochopitelné a zcela odůvodněné. Ve skutečnosti je otázka víry nejdůležitější otázkou pro každého lidského jedince. Pokud věříte, věříte upřímně, jste spaseni.    Proto vůči nám...

Radostná zvěst

20.06.2007 15:07
Jsme odhodlaní realizovat proměnu planety Země ve velmi krátkých termínech. A to znamená, že odpor ze strany těch sil, které si nepřeji žádné změny, bude katastroficky narůstat. Buďte velmi pozorní a opatrní na své Cestě. Nedovolujte iluzi na tolik ovládnout vaše vědomí, že by jste byli schopni...

Čas se změnil

04.03.2005 00:00
Sanat Kumara, 4. března 2005                                                               JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím...

Archiv 2006

Připravujeme vaše vědomí na příchod Nové epochy

28.12.2006 19:21
JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM 28. prosince 2006   JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM. Já mluvím zevnitř tebe. Jako vždy vám přináším neveliké Poselství, které umožňuje zachovávat věrné cíle a věrný směr v průběhu evolučního vývoje. Protože nastal čas a čas kvapí. Nadešel čas přemýšlet o návratu do duchovního...

О dispensaci 23 dne a dalších možnostech, jež jsou poskytnuty Nebeskou Říší . Milovaný El Moria 19. července 2006

19.07.2006 09:30
JÁ JSEM El Moria Chan, jenž přišel, aby Vám sdělil epištolu. V tento den musím Vám připomenout o dispensaci, která se tyká dvacátého třetího dne každého měsíce. Tato dispensace Vám při správném vašem postoji a chování umožňuje během 23 dne obdržet možnost pro zpracování karmy dalšího měsíce....

Snažím se komunikovat ze srdce do srdce, s těmi, kdo je připravený k takové komunikaci. Milovaný Ježíš 8. července 2006

08.07.2006 09:28
JÁ JSEM Ježíš, jenž k vám dnes přišel proto, abych vám mohl předat svá učení, která jsem pro vás předem připravil. Málokdy máme možnost komunikace s těmi, kteří se teď nachází ve stavu ztělesnění. Ale tato možnost komunikace přímo mezi mnou a vámi je založena na vaší přirozenosti. A...

Rozšíření chápaní Zákona Karmy

06.07.2006 19:27
Milovaný Kuthumi 6. července 2006    JÁ JSEM Kuthumi, který přichází k Vám tímto dnem.  Za ten čas, kdy jsme se s vámi nescházeli, měl jsem možnost proanalyzovat a uvědomit si tu odpovědnost, kterou klade na mě a na vás tato naše komunikace. Protože, když se nad tím zamyslíte,...

O nadcházejícím dni letního slunovratu a Božích milostech, které jsou spjaty s tímto dnem

15.06.2006 18:27
Pán Maitréja 15. června 2006   JÁ JSEM Maitréja, opětovně přicházející! JÁ JSEM přišel proto, abych vám ještě jednou připomenul vaši příležitost a možnosti dispenzace, které se týkají dne letního slunovratu. Jako vždy v tento den se začíná zasedání Karmického Vedení a vy můžete využít...

Dovolte si ve svém vědomí překročit hranice své rodiny, svého města, své země a přijměte celou Zemi jako svůj vlastní domov

05.06.2006 09:27
Bůh Maitréja 5. června 2006   JÁ JSEM Maitréja, znovu k vám přicházím. Dnes jsem přišel na příkaz Karmické Rady proto, abych oznámil radostnou zprávu, spojenou s proměnou, ke které došlo na planetě v těchto dnech: mnozí z vás, jež si zvykli číst naše poselství, nám oddaně...

Hledáme těch, kdo je schopny vystoupit ve svém vědomí za hranice okolní iluze. Pán Šiva 5. ledna 2006

05.01.2006 09:24
JÁ JSEM Šiva, opět přicházím k vám přes mého vyslance. Zachovejte vaši starosti o světě ve vašich srdcích. Zamyslíte se nad tou větou. Tato věta hovoří o světě nebo klidu uvnitř vašich srdcí a tato věta hovoří o všech starostech, jíž jsou kolem vás. Ve skutečnosti všechno, co je kolem vás,...