Putování do budoucnosti

Videokniha o Nové Epoše

 

 

                                                       OBSAH

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu! 

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

__________________________________________________________________________________

 

Část 1. Přišla Nová Epocha!
 

Mnoho moderních astrologů tvrdí, že začátek 21. století je spojen s nástupem Epochy Vodnáře. Prvek Vodnáře je vzduch. Vzdušný prvek je nejen mobilní, proměnlivý a citlivý na vlivy, což vede k narušení zavedených postojů a způsobů, ale proces přechodu do Nové Epochy je spojen s nestabilitou a chaosem. Proto je lidem je tak obtížně v dnešních životních podmínkách.

Ale však je možně různě vztahovat se ke změnám. Tyto zmny jsou nevyhnutelné a předvídané evolucí. A Božská cesta vývoje VŽDY zahrnuje změny k lepšímu. Nemůžeme jít proti Vůli Stvořitele, to pro nás bylo by hůř.

Proto zbývá tedy pouze jedna věc - změnit náš přístup k aktuálním událostem. Vyšší Síly nás doslova tlačí k rychlé restrukturalizaci našeho myšlení, abychom se mohli co nejdříve vystoupit ze starého zastaralého systému a zamířili k příležitostem, které se nám otevírají v nové fázi Cesty. Více zde

 
Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy! 
 
 

Když vydávame se na cesty, nemůžeme s jistotou říci, co nás čeká ve předu. 

Proto se snažíme připravit předem: zkoumáme trasu, čteme brožury cestovních kanceláří, obracíme se ke službám zkušeného průvodce. 

Nyní si představte, že nám byla nabídnuta velkolepá trasa s názvem „Nová Epocha“! 

Cestování se navíc nelze vyhnout - loď s názvem „Planeta Země“ se již začala pohybovat a může plout pouze jedním směrem, v nové a neznámé. 

Jsme již zažili „bod nenávratu“, když jsme s hrůzou očekávali v roce 2012 konec světa. 

A nyní máme jen jednu cestu ven - vydat se na cestu dobrodružství a alespoň zhruba pochopit, v čím tato dobrodružství mohou spočívá. Více zde

 

 
Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie 
 

"Braňte se negativním stavům vědomí, neustále udržujte své vědomí v pozitivním stavu, odstraňte ze svého života všechny nebožské projevy a obklopte se jasnými Božskými obrazy. To, co absorbujete, tím se taky stáváte. 

Pokud se bez rozmyšlení vystavíte informačním tokům, stanete se překladateli negativ, která replikují média.

Když se negativa zahnízdí ve vašem vědomí, po nějakém čase se usadí i na fyzické rovině ve formě různých negativních projevů. Tímto způsobem se to negativní, špatné, reprodukuje samo.

Ale přesně stejně se může reprodukovat i to pozitivní, dobré. Mechanismus řízení všech procesů, probíhajících na celém světě, je uvnitř vaší bytosti. Každý z vás má svého druhu přepínač, ventil, který vás nutí, abyste se buď řídili božskými rozhodnutími, nebo abyste se vydali na cestu bez Boha. A každý den můžete několikrát otočit svým přepínačem - buď v Božském směru nebo směrem bez Boha." (Gautama Buddha, 24. června 2014). 

Více zde

 

Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost 
 

Naše myšlenka má obrovskou sílu! Proto povinně a co nejdříve se musíme naučit pozitivně myslet. Pokud chceme vidět změny v okolní realitě, musíme se sami každý den kvalitativně měnit. Více zde

 

 
Část 5. "Vpřed ke Snu!"
 

Odvraťme se od každodenního spěchu. Vypněme telefon, zapněme skvělou hudbu, zaujměme pohodlnou polohu, zavřeme oči a představme si vytouženou budoucnost. Více zde

 
Část 6. Nové myšlení přechází  v činnost
 

Naše loď „Planeta Země“ se začala pohybovat po trase Nové Epochy. Pomalu, ale jistě nabývá rychlosti. Usilujeme o krásnou budoucnost a víme, jak ji vytvořit. My sami jsme kapitáni našich životů!  Každý den můžeme naplnit naše sny o světlé budoucnosti novými detaily. A obraz vytvořený rostoucím počtem podobně smýšlejících lidí se bude každým dnem rozšiřovat a sílit, dokud se neusadí na fyzické rovině. 

Samotné sny však nestačí. Aby se splnil sen, je třeba k němu podniknout konkrétní kroky právě na fyzické rovině. Více zde

   

Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 
 

Myšlení Starého Světa je založeno na lidských zákonech. Těch zákonů je spousta a každou chvíli se mění. Hranice morálky ve společnosti neustále klesá a zákony jsou stále nemorálnější, stále absurdnější a přizpůsobují se naší realitě. Tvorba lidských zákonů dnes připomíná ošklivého netvora, tisícerukého a mnohohlavého. 

Božský Zákon, o kterém mluví Mistři Moudrosti, se nemění, je starý miliony let. Není v něm mnoho ustanovení. 

Božský Zákon tvrdí, že člověk má kromě fyzického těla i vyšší nesmrtelnou část; že náš život, který nyní žijeme na Zemi, není první a není poslední a že naše nesmrtelná část je podle Zákona reinkarnace mnohokrát reinkarnována. A události, které se nám dnes stanou a které se stanou v budoucnu, závisí na tom, co jsme dělali dříve - v současném životě a v minulých inkarnacích. To, co zaseješ,to sklidíš - to je Zákon karmy nebo Zákon příčiny a následku.

Tři velryby Božského Zákona - to je  Nejvyšší Morální Zákon, Zákon karmy a Zákon reinkarnace. Všechno ostatní je důsledkem těchto třech ustanovení Božského Učení. 

Více zde 

 
Část 8. Pravá a falešná svoboda 
 

"... Ve skutečnosti se nacházíte v otrocké závislosti na věcech vašeho světa. Nacházíte se v takové závislosti, že jste v podstatě otrokem vašich věcí a v důsledku toho otrokem okolností vašeho světa. A dříve či později budete mít otázku, jakou svobodu zvolit. Svobodu skutečnou, Božskou, osvobozující vás od otrocké závislosti na věcech vašeho světa. Nebo stále dáváte přednost iluzorní svobodě..“ (Milovaný Súrja, 3. ledna 2006). Vice zde

 
Část 9. Pravá a falešná víra
 

Víra je lék na strach. Dává nám odvahu, oddanost našim ideálům, Bohu. 

Víra je štít. Dává dar nezranitelnosti - chrání před ničivými projevy světa v nejkritičtějších situacích.

Víra nám dává radost, lásku, důvěru, klid, pocit Blaženosti při kontaktu s Vyšším světem.

Víra nám dává sílu jednat. Žit smysluplně. Více zde

 

 

Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká
 

"Láska…

Nový Zákon říká: "Bůh je Láska."

Do pojmu láska však lidé vkládají zcela odlišné významy. A to, co je dnes myšleno jako láska, se nějak neslučuje s Bohem. Do tohoto posvátného pojmu bylo vloženo mnoho zkreslení. Náš svět je dvojí .Do jakékoli kvality bylo vneseno zkreslení. Láska není výjimkou." Více zde

 

 
Část 11. T ři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon
 

Tři základní Božské zákony, kterými je náš Vesmír udržován:

- je to Nejvyšší Morální Zákon,

- Zákon Karmy, nebo-li Zákon příčin a následků,

- a Zákon reinkarnace, nebo také Zákon vývoje duše.

 

Uvědomění si těchto Zákonů nám umožňuje učinit krok kupředu ve svém evolučním vývoji, doslova vletět do Nové Epochy. Trýznivé hledání smyslu života proměnit v pochopení své skutečné povahy. V pochopení toho, odkud a proč jsme přišli na tento svět a k čemu máme směřovat, abychom se stali tvůrci svého vlastního osudu a obnovili naši jednotu s Bohem uvnitř nás.

Bez povědomí o těchto základních Vesmírných Zákonech nejsme schopni se posunout ve svém vývoji,..  Více zde 

 

 Část 12. Zákon Ka rmy

 

Naši Mentoři tvrdí, že znalost Zákona Karmy je prvním krokem, který člověk potřebuje k životu podle svého svědomí. Kdybychom se od malička učili tomuto Zákonu, nedopustili bychom se mnohých skutků, kterých nyní litujeme. 

Východní slovo "Karma" je široce používáno po celém světě - obvykle ve slovním spojení "dostihla karma ". Co je karma a proč nás dostihuje?

Karma znamená "čin" nebo "činnost". Každý čin má svůj výsledek, důsledek. Proto je jinak Zákon Karmy chápán jako Zákon příčin a následků. Lidová moudrost zachovala význam tohoto Zákona v přísloví "co zaseješ, to sklidíš".  Více zde

Část 13. Zákon Reinkarnace
 

Celý život se něco učíme, poznáváme svět, rozvíjíme se profesionálně, zlepšujeme se duchovně. Pokud je cílem života zdokonalování, pak je jeden život málo k dosažení ideálu nebo k poznání všech tajemství vesmíru.

Opravdu Bůh tak iracionálně nařídil život člověka, aby přišel na svět, získal nějakou malou dávku znalostí a zkušeností a pak odešel do neexistence?

Proč se zdokonalovat, když všichni zemřeme? Stane se nám něco po smrti? Jaký je smysl života?

Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá Zákon reinkarnace (neboli  Zákon vtělení) spolu se Zákonem Karmy.

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Nikolajevnu Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež.

 
 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net