Putování do budoucnosti

 
 

 

                                                       OBSAH

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu! 

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

________________________________________________________________________________________________

 

Část 1. Přišla Nová Epocha!
 

Mnoho moderních astrologů tvrdí, že začátek 21. století je spojen s nástupem Epochy Vodnáře. Prvek Vodnáře je vzduch. Vzdušný prvek je nejen mobilní, proměnlivý a citlivý na vlivy, což vede k narušení zavedených postojů a způsobů, ale proces přechodu do Nové Epochy je spojen s nestabilitou a chaosem. Proto je lidem je tak obtížně v dnešních životních podmínkách.

Ale však je možně různě vztahovat se ke změnám. Tyto zmny jsou nevyhnutelné a předvídané evolucí. A Božská cesta vývoje VŽDY zahrnuje změny k lepšímu. Nemůžeme jít proti Vůli Stvořitele, to pro nás bylo by hůř.

Proto zbývá tedy pouze jedna věc - změnit náš přístup k aktuálním událostem. Vyšší Síly nás doslova tlačí k rychlé restrukturalizaci našeho myšlení, abychom se mohli co nejdříve vystoupit ze starého zastaralého systému a zamířili k příležitostem, které se nám otevírají v nové fázi Cesty. Číst celkem

 
Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy! 
 
 

Když vydávame se na cesty, nemůžeme s jistotou říci, co nás čeká ve předu. 

Proto se snažíme připravit předem: zkoumáme trasu, čteme brožury cestovních kanceláří, obracíme se ke službám zkušeného průvodce. 

Nyní si představte, že nám byla nabídnuta velkolepá trasa s názvem „Nová Epocha“! 

Cestování se navíc nelze vyhnout - loď s názvem „Planeta Země“ se již začala pohybovat a může plout pouze jedním směrem, v nové a neznámé. 

Jsme již zažili „bod nenávratu“, když jsme s hrůzou očekávali v roce 2012 konec světa. 

A nyní máme jen jednu cestu ven - vydat se na cestu dobrodružství a alespoň zhruba pochopit, v čím tato dobrodružství mohou spočívá. Číst celkem

 

 

 
Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie 
 

"Braňte se negativním stavům vědomí, neustále udržujte své vědomí v pozitivním stavu, odstraňte ze svého života všechny nebožské projevy a obklopte se jasnými Božskými obrazy. To, co absorbujete, tím se taky stáváte. 

Pokud se bez rozmyšlení vystavíte informačním tokům, stanete se překladateli negativ, která replikují média.

Když se negativa zahnízdí ve vašem vědomí, po nějakém čase se usadí i na fyzické rovině ve formě různých negativních projevů. Tímto způsobem se to negativní, špatné, reprodukuje samo.

Ale přesně stejně se může reprodukovat i to pozitivní, dobré. Mechanismus řízení všech procesů, probíhajících na celém světě, je uvnitř vaší bytosti. Každý z vás má svého druhu přepínač, ventil, který vás nutí, abyste se buď řídili božskými rozhodnutími, nebo abyste se vydali na cestu bez Boha. A každý den můžete několikrát otočit svým přepínačem - buď v Božském směru nebo směrem bez Boha." (Gautama Buddha, 24. června 2014). 

Číst celkem ...

 

 

Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost 
 

Naše myšlenka má obrovskou sílu! Proto povinně a co nejdříve se musíme naučit pozitivně myslet. Pokud chceme vidět změny v okolní realitě, musíme se sami každý den kvalitativně měnit. Číst celkem

 

 
Část 5. "Vpřed ke Snu!"
 

Odvraťme se od každodenního spěchu. Vypněme telefon, zapněme skvělou hudbu, zaujměme pohodlnou polohu, zavřeme oči a představme si vytouženou budoucnost. Číst celkem...

 
Část 6. Nové myšlení přechází v činnost
 

Naše loď „Planeta Země“ se začala pohybovat po trase Nové Epochy. Pomalu, ale jistě nabývá rychlosti. Usilujeme o krásnou budoucnost a víme, jak ji vytvořit. My sami jsme kapitáni našich životů!  Každý den můžeme naplnit naše sny o světlé budoucnosti novými detaily. A obraz vytvořený rostoucím počtem podobně smýšlejících lidí se bude každým dnem rozšiřovat a sílit, dokud se neusadí na fyzické rovině. 

Samotné sny však nestačí. Aby se splnil sen, je třeba k němu podniknout konkrétní kroky právě na fyzické rovině. Číst celkem...

   

    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 
 

Myšlení Starého Světa je založeno na lidských zákonech. Těch zákonů je spousta a každou chvíli se mění. Hranice morálky ve společnosti neustále klesá a zákony jsou stále nemorálnější, stále absurdnější a přizpůsobují se naší realitě. Tvorba lidských zákonů dnes připomíná ošklivého netvora, tisícerukého a mnohohlavého. 

Božský Zákon, o kterém mluví Mistři Moudrosti, se nemění, je starý miliony let. Není v něm mnoho ustanovení. 

Božský Zákon tvrdí, že člověk má kromě fyzického těla i vyšší nesmrtelnou část; že náš život, který nyní žijeme na Zemi, není první a není poslední a že naše nesmrtelná část je podle Zákona reinkarnace mnohokrát reinkarnována. A události, které se nám dnes stanou a které se stanou v budoucnu, závisí na tom, co jsme dělali dříve - v současném životě a v minulých inkarnacích. To, co zaseješ,to sklidíš - to je Zákon karmy nebo Zákon příčiny a následku.

Tři velryby Božského Zákona - to je  Nejvyšší Morální Zákon, Zákon karmy a Zákon reinkarnace. Všechno ostatní je důsledkem těchto třech ustanovení Božského Učení.  

Číst celkem ...

 
 
Část 8. Pravá a falešná svoboda 
 

"... Ve skutečnosti se nacházíte v otrocké závislosti na věcech vašeho světa. Nacházíte se v takové závislosti, že jste v podstatě otrokem vašich věcí a v důsledku toho otrokem okolností vašeho světa. A dříve či později budete mít otázku, jakou svobodu zvolit. Svobodu skutečnou, Božskou, osvobozující vás od otrocké závislosti na věcech vašeho světa. Nebo stále dáváte přednost iluzorní svobodě..“ (Milovaný Súrja, 3. ledna 2006). Vice zde

 

 
Pokračování příště...

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net