Putování do budoucnosti. 

Videokniha o Nové Epoše

 

Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost 

 

Obsáh:

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu! 

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen! 

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda 

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

                    Část 13. Zákon Reinkarnace

 

Naše myšlenka má obrovskou sílu! 

Proto povinně a co nejdříve se musíme naučit pozitivně myslet. 

Pokud chceme vidět změny v okolní realitě, musíme se sami každý den kvalitativně měnit.

 

 

 Kde začít?

 

 Doporučení Mistrů jsou poměrně jednoduchá a dostupná. 

Zde je například nejjednodušší způsob, jak se zbavit negativního - nesměrovat tam energii vaší pozornosti. 

Obklopit se krásou ve všech projevech. 

 

«…Nicméně jedna jednoduchá věc může váš stav zlepšit: vypněte televizory. 

Přestaňte vést rozhovory o negativních projevech ve vašem světě. 

Soustřeďte svoji pozornost na pozitivní věci: květiny, přírodu, zvířata, slunce, tváře Mistrů. 

Obklopte se doma i v práci krásnými vzory, světlými tóny. 

Odstraňte ze svého života všechny projevy utrpení. A svoji pozornost soustřeďte na sebe. 

Nebude vám tak lépe?

Pusťte si klidnou harmonizující hudbu, nebo tiché melodické mantry, které doslova pohladí váš sluch. 

Naplňte své okolí pozitivní energií.

Ve svém životě byste neustále měli kontrolovat pouze dvě věci: svůj vnitřní stav a vnější okolí. 

Odstraňte ze svého vědomí negativní myšlenky a pocity, a ze svého okolí odstraňte všechny nesprávné, bezbožné vzory.  

Pouze tyto dvě věci jsou schopny vám vrátit radost ze života, naplnit vaši bytost harmonií a láskou.»  

(Veliký Božský Směrovatel, 25.  června 2013)

 

 

To vše je v naší moci. 

Stačí si vyvinout ušlechtilý zvyk soustředit se na krásu, naučit se vidět ve všem dobro. 

Optimisticky se dívat na svět.

 

  

Začněme se trénovat!  

 

No tak, začněme se tedy osvobozovat od „odpadu“ v našich životech. Méně a méně prohlížejme negativní zprávy, stále méně a méně hovořme o zbytečnostech, a stále méně navštěvujme sociální sítě. A opravdu se nám uleví. A kolik času se uvolnilo! Nyní jej musíte naplnit něčím dobrým.

 

Okamžitě můžeme aplikovat nové znalosti, protože je v naší moci vytvořit budoucnost, kterou chceme.

Budeme se trénovat. 

 

A tady je nápověda Mistrů:

 

"... co se v blízké budoucnosti musíte naučit, je rozvíjet pozitivní postoj k realitě, která vás obklopuje. Musíte ve své mysli kultivovat pozitivní obraz budoucnosti pro vaši zemi, pro vaši lokalitu, konečně i pro vaši rodinu. 

 

Zvykněte si ... meditovat za blaho pro Rusko (Česka) ... Poslechněte si krásnou klasickou hudbu ruských skladatelů - Rachmaninova, Čajkovského, hudbu předních světových skladatelů - Bacha, Beethovena, Mozarta. Přemýšlejte o tom, jak byste chtěli vidět budoucnost své země.

 

Neváhejte a vyjádřete ty, na první pohled fantastické nápady. Budujte ve své mysli šťastnou budoucnost pro vaši zemi. Pokud je pro vás obtížné soustředit se na celou zemi, můžete se zamyslet nad aktivitami, které může udělat vaše skupina.

 

A pokud nepatříte do žádné skupiny, můžete si ve své mysli vybudovat budoucnost pro svou rodinu, své přátele a příbuzné a nakonec pro sebe osobně.

 

A pokud vaše představivost nestačí na to, abyste přijali šťastnou budoucnost pro vaši zemi, pro vaši rodinu a pro sebe, pak přemýšlejte o tom, jaké štěstí je pro vás. 

 

Co byste chtěli změnit ve svém životě, abyste neustále prožívali stav štěstí, míru, harmonie, lásky. 

 

I když jste prostě ve zvýšeném stavu vědomí a zametáte od sebe bolestivé myšlenky a pocity, stanete se zdrojem Světla pro váš svět.“

 

(Milovaný Lanello, 29. května 2005)

 

 

 Jelikož jsme spojeni s globální sítí pozitivního myšlení, můžeme tomuto důležitému procesu vytváření obrazu lepší budoucnosti věnovat alespoň 10-15 minut denně. 

Je to jako každodenní ranní cvičení, ale není to pro tělo, ale pro mysl a duši.

 

Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2020-05-20 в 14.56.41.jpg

 

Čím více nás je, tím silnější je účinek. 

A když bude kritické množství lidí, kteří věří v příznivý vývoj událostí na planetě, energie naší pozornosti přitáhne světlou budoucnost. 

Začněme sami se sebou a svět se změní.

 

Elena Il´ina, spisovatelka

Taťána Mikušina

 

 

Kniha "Putování do budoucnosti"
 

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu N. Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných současných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. 

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež.

 
 

Zdroj - https://sirius-ru.net/media/tv/novaia-epocha.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net