Kniha "Putování do budoucnosti"

 
 

 

Vážení přátelé! 

Připravujeme k vydání tuto knihu v češtině.

 

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrůpředané v 21. století skrze

Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťánu Nikolajevnu Mikušinu

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných součastných událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťána Mikušiná úplně zázračním, mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišli na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře!

 

Všechny Knihy Učení jsou přeloženy s váší pomocí a vydávány pouze díky vašim darům. 

Prodej  knih je neziskový, ale téměř za cenu vydání a všechny dary jdou opět na přípravu a vydání další knihy s Poselstvím. 

 

Když s vaší pomocí Pán Bůh nám pomůže přeložit všechna Poselství z tohoto Učení, po chvíli s vaší pomocí bude vydána "Kniha Moudrosti" s celým Učením tohoto Slova Božího pro Eru Vodnáře, kterou Mistři Moudrosti doporučují číst právě v tomto chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, pro změnu vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí, a prostředí na celé planetě. 

Ale zatím máme přeloženo asi polovinu Poselství z tohoto Učení.

 

Zdroj knihy
 
Častečný obsah knihy:
Videokniha o Nové Epoše

 

                    Část 1. Přišla Nová Epocha! 

                    Část 2. Důstojně vstupme do Nové Epochy!

                    Část 3. Kam je zaměřena naše pozornost, tudy teče naše energie

                    Část 4. Vytváříme vlastní budoucnost

                    Část 5. Vpřed ke Snu!

                    Část 6. Nové myšlení přechází v činnost

                    Část 7. Konec Starého Světa je předurčen!

                    Část 8. Pravá a falešná svoboda

                    Část 9. Pravá a falešná víra

                    Část 10. Láska bezpodmínečná a láska sobecká

                    Část 11. Tři pilíře Vesmíru. Vyšší Mravní Zákon

                    Část 12. Zákon Karmy

 

          Urychlit vydání knih je možné s dalšími druhy pomoci:

- úprava hrubého překladu do češtiny, 

- zalomení a dizain foto, 

- kontrola po zalomení pro odstranění chyb a omýlů, 

- příspěvěk na vydání.

 

Děkujeme vám předem za vaši pomoc: 

Pán Bůh pomáhá rukou lidí! 

 

Kontaktní email:

sirius@sirius-cz.net

 

Děkujeme!