Příprava na duchovní praxi

 

Podmínky pro účinnou duchovní práci

Aby jakákoli opravdová duchovní práce prospěly světu, 
je třeba se připravit a dodržovat podmínky.

 

Jedna z následujících podmínek je následující:
 

Účastníci by měli být nalezeni v harmonickém stavu naplněném láskou, pevnou vírou a vnitřním světem.

Proto, pokud jste naštvaní, hluboce zamyšlení nebo jste ovlivněni hádkou s příbuznými nebo konfliktem v práci, přeskočte prosím duchovní práci.

Výsledek vaší duchovní práce, pokud jste v roztěkaném stavu, bude negativní a navíc se zvýší o počet lidí, kteří se tohoto dne třeba účastní čtení Poselství. 

I když, jak se vám zdá, jste v dobrém stavu svého vědomí, nezačněte, aniž byste se nejprve připravili.

 

Pro efektivní duchovní práci je nutné dodržovat fyzické podmínky:
 
 
1) Místo pro duchovní práci

 

Před oltářem je vhodné mít trvalé místo pro duchovní práci.

 

 

Oltář může mít tváře mistrů, květiny, ikony, svíčky, krystaly ...

Vše, co může povznést vaše vědomí a vytvořit Božský postoj.

Místnost by měla být vyčištěna a větrána.

 

2) Příprava fyzického těla
 

Nekonzumujte maso, alkohol, nikotin, drogy. NIKDY.

Nezapojujte se do duchovních praktik na plný žaludek, ale dvě hodiny po jídle nebo nalačno.

Tělo musí být čisté. Oblečení by mělo být čisté, bílé nebo světlé barvy.

 

 

3) Příprava přostředí 
 

Nedívejte se na televizi. Neposlouchejte hudbu nízké kvality.

Nesledujte novinky na internetu, nekontrolujte e-maily, skype a nenavštěvujte sociální sítě.

Pokud nemůžete neustále udržovat tento stav, pak alespoň ńa hodinu odpojte své vědomí od vnějšího světa a externích zdrojů informací. 

Ve velkém městě je ideální pro duchovní praktiku noční čas, kdy ruch odezní a nastane ticho, nebo čas před úsvitem. 

 

4Harmonizace a nálada 
 

Je nutné se dostat do harmonického a vyváženého stavu vědomí.

Věnujte tentokrát sladění sebe s Bohem ve vás. 

K tomu můžete číst své oblíbené modlitby, mantry, rozjímat o Tvářích Mistrů s klidnou harmonickou hudbou.

Těsně před zahájením duchovní praxe seďte několik minut v tichu se zavřenýma očima a soustřeďte se na své srdce.

Představte si, že dýcháte srdcem.

Dýchejte pomalu a hluboce.

 

 

Před samotným začátkem duchovní praxe sedněte několik minut v tichu se zavřenýma očima a zaměřte se na své srdce. 

Představte si, že dýcháte srdcem. 

Dýchejte pomalu a hluboce.

 

 

5) Plnění doporučení Vzestoupených Mistrů

 

"Hlavním úkolem, kterého byste měli během své modlitební praxe dosáhnout, je harmonizovat svůj vnitřní stav. Musíte se dostat do stavu naprosté harmonie a jednoty s Bohem."  

 

Milovaný Súrja, 13 prosince 2005 

 

"Jakkoliv dokonalá je duchovní praxe i sebelepší modlitby budou pro váš duchovní rozvoj marné, pokud děláte tyto praktiky se zištným cílem nebo získat jakékoliv výsady pro vás nebo vaše blízké. 

 

Je jenom jeden pravý motiv, se kterým máte přistupovat k libovolné duchovní praxi – zbavit se svého ega a přiblížit se k Bohu, sloužit Bohu a všem živým bytostem. 

 

Pokud přistupujete k duchovní praxi s jakýmkoliv jiným cílem, budete utvářet negativní karmu. V duchovní oblasti i v oblasti náboženství funguje ten samý princip duality, který je vašemu světu. vlastní."

 

Milovaný Súrja, 19 března 2005 

 

Po dokončení duchovní praktiky si udělejte čas, posaďte se několik minut v tichů, 

zůstaňte chvíli ve vysokých vibracích. 

Pokud jste během duchovní praktiky dosáhli dobrého duchovního stavu, 

můžete provést následující vizualizaci, kterou poskytl Pán Súrja:  

 

 

"A na konci vaší duchovní praxe vás žádám, aby jste udělali jednu jednoduchou věc. 

 

Představte si, že se vaše aura rozšiřuje a dosahuje velikosti domu, pak se rozšiřuje a zahrnuje vaše město, vaši zemi a celý svět. 

A každý živý tvor, který spadá do pole působení vaší aury, pocítí vliv na sebe.

A každé živé stvoření bude naplněno stavem harmonie a míru, kterého se vám podařilo dosáhnout během vaší duchovní praxe."

 

Milovaný Súrja, 13 prosince 2005 

 
 

Zdroj -  https://r.sirius-ru.net/2019/20 19-10-04.htm

_______________________________________________________________

 
VIDEO

 

 Zdroj - https://sirius-centers.net/reading/dukhovnaya-rabota.htm

______________________________________________________

"...Jakmile lidstvo dosáhne určité fáze svého vývoje, nebude již třeba vykonávat službu ve formě přísně doporučovaných postupů.

Každý jednotlivec je schopen sám rozhodnout, která technika je pro něho přijatelnější a kterou praxí se má řídit. ...

Objeví se lidé, a oni se už objevují, kteří budou schopni vést ostatní pomocí těch metod, které dostávají přímo prostřednictvím svého Vyššího JÁ.

Hlavní podmínkou je udržovat harmonii s hierarchií a udržovat komunikaci mezi světy prostřednictvím těch průvodců, které jsme vybrali pro splnění našich cílů. ...

Prozatím je nutné využít ty získané zkušenosti, které lidé již vlastní a aplikovat je.

A zvláště upozorňuji na to, že hlavní službou jsou praktické činnosti na fyzické rovině."

________________________________________________________________

"Nyní se zdá, že moje slova jsou pro mnohé přinejmenším podivná. Protože mluvím o změnách, které nejsou viditelné jednoduchému lidskému pohledu. 

Mluvím o jemných procesech, které probíhají uvnitř vaší bytosti. 

A tyto jemné procesy mají mnohem větší dopad a vliv na váš svět, než na jakékoli vnější činy. 

Jakékoli projevy ve vnějším světě - kataklyzmy, přírodní katastrofy, shromáždění a revoluce, války a teroristické činy - to vše je druhotné.

A tomu všemu se lze vyhnout s lehkostí. 

Pokud byste si jen  vzali za práci pozorně číst naše Poselství a poslouchali rady, které vám dáváme.Jakýkoli nejjemnější pohyb vaší duše způsobuje nevyhnutelné změny ve fyzickém světě.  

A pokud zažíváte stav štěstí, lásky, míru, pak máte dopad na obrovské prostory kolem vás a možná i na celou planetu. 

Čím jemnější Božské pocity zažíváte, tím větší dopad máte na okolní fyzický svět. 

To vysvětluje, proč malé množství svatých dokáže vyrovnat situaci na celé planetě." 

Kuan Jin, 29. prosince 2011

________________________________________________________________

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net