Příprava na duchovní praxi

 

Podmínky pro účinnou duchovní práci

Aby jakákoli opravdová duchovní práce prospěly světu, 
je třeba se připravit a dodržovat podmínky.

 

Jedna z následujících podmínek je následující:
 

Účastníci musí být nalezeni v harmonickém stavu naplněném láskou, pevnou vírou a vnitřním světem.

Takže pokud jste frustrovaní, ponořeni do těžkých úvah, jste pod dojmem hádky s blízkými nebo konfliktu v práci, přeskočte tento den duchovní práce. Výsledek vaší práce, pokud jste v neharmonickém stavu, bude negativní, nejen, že bude posílen počtem lidí, kteří se účastní duchovní práce v tento den.

Dokonce i když se zdá, že jste v dobrém stavu vašeho vědomí, nezačněte duchovní práce, aniž byste se předem připravili.

 

Pro efektivní duchovní práci je nutné dodržovat fyzické podmínky:
 
 
1) Místo pro duchovní práci

 

Před oltářem je vhodné mít trvalé místo pro duchovní práci.

 

 

Oltář může mít tváře mistrů, květiny, ikony, svíčky, krystaly ...

Vše, co může povznést vaše vědomí a vytvořit Božský postoj.

Místnost by měla být vyčištěna a větrána.

 

2) Příprava fyzického těla
 

Nejíst maso. Nepijte alkohol, nikotin, drogy. NIKDY.

Nezabývejte se duchovní praxí na vydatném žaludku, ale dvě hodiny po jídle nebo na prázdný žaludek.

Tělo musí být čisté. Oblečení by mělo být čisté a čisté, bílé nebo světlé tóny.

 

 

3) Příprava přostředí 
 

Nekoukat na televizi. Neposlouchejte neharmonickou hudbu. Nesledovat zprávy na internetu, nekontrolovat e-maily, nemluvit na Skypu a telefonu, nekoukat na sociální sítě.

Pokud tuto podmínku nemůžete neustále dodržovat, pak alespoň několik hodin před praktikou odpojte své vědomí od vnějšího světa a vnějších zdrojů informací. Vypnout mobilní telefony.

 

Ve velkém městě je ideální pro duchovní praktiku noční čas, kdy ruch odezní a nastane ticho, nebo čas před úsvitem.

 

 

4Harmonizace a nálada
 
 

20-30 minut před praktikou je třeba přijít do harmonického, rovnovážného stavu vědomí.

Věnujte tento čas sonastroiu s Bohem uvnitř vás. 

Proto můžete si číst oblíbené modlitby, mantry, 

se divát na Tváře Mistrů v klidné harmonické hudbě.

 

 

Před samotným začátkem duchovní praxe sedněte několik minut v tichu se zavřenýma očima a zaměřte se na své srdce. 

Představte si, že dýcháte srdcem. Dýchejte pomalu a hluboce.

 

 

5) Plnění doporučení Vzestoupených Mistrů

 

"Hlavním úkolem, který musíte vyřešit během modlitební praktiky je harmonizovat svůj vnitřní stav. Musíte vstoupit do stavu úplné harmonie a jednoty s Bohem".  Milovaný Súrja, 13 prosince 2005 

 

"I  jakkoliv dokonalá duchovní praxe, i sebelepší modlitby budou pro váš duchovní rozvoj marné, pokud děláte tyto praktiky se zištným cílem získat jakékoliv výsady pro vás nebo vaše blízké.

 

Je jenom jeden pravý motiv, se kterým máte přistupovat k libovolné duchovní praxi – zbavit se svého ega a přiblížit se k Bohu, sloužit Bohu a všem živým bytostem. 

 

Pokud přistupujete k duchovní praxi s jakýmkoliv jiným cílem, budete utvářet negativní karmu. V duchovní oblasti, v oblasti náboženství, funguje ten samý princip duality, který je vašemu světu vlastní".  Milovaný Súrja, 19 března 2005 

 

Po dokončení duchovní praktiky si udělejte čas, posaďte se několik minut v tichů, 

zůstaňte chvíli ve vysokých vibracích. 

Pokud jste během duchovní praktiky dosáhli dobrého duchovního stavu, 

můžete provést následující vizualizaci, kterou poskytl Pán Súrja:  

 

 

 "A na konci své duchovní praktiky vás žádám, abyste udělali jednu jednoduchou věc. 

 

Představte si, že se vaše aura rozšiřuje na velikost domu a pak se rozšiřuje, včetně vašeho města, Vaší země a celého světa. 
 
 
A každá živá bytost, která se dostane do pole vaší aury, bude mít na sebe vliv. 
 
 

A každá živá bytost se naplní stavem harmonie a světa, kterého jste dosáhli během své duchovní praxe".  Milovaný Súrja, 13 prosince 2005 

 
 

Zdroj -  https://r.sirius-ru.net/2019/20 19-10-04.htm

_______________________________________________________________

 
VIDEO

 

 Zdroj - https://sirius-centers.net/reading/dukhovnaya-rabota.htm

______________________________________________________

 

"...Jakmile lidstvo dosáhne určité fáze svého vývoje, nebude již třeba vykonávat službu ve formě přísně doporučovaných postupů.

Každý jednotlivec je schopen sám rozhodnout, která technika je pro něho přijatelnější a kterou praxí se má řídit. ...

Objeví se lidé, a oni se už objevují, kteří budou schopni vést ostatní pomocí těch metod, které dostávají přímo prostřednictvím svého Vyššího JÁ.

Hlavní podmínkou je udržovat harmonii s hierarchií a udržovat komunikaci mezi světy prostřednictvím těch průvodců, které jsme vybrali pro splnění našich cílů. ...

Prozatím je nutné využít ty získané zkušenosti, které lidé již vlastní a aplikovat je.

A zvláště upozorňuji na to, že hlavní službou jsou praktické činnosti na fyzické rovině."

________________________________________________________________

"Nyní se zdá, že moje slova jsou pro mnohé přinejmenším podivná. Protože mluvím o změnách, které nejsou viditelné jednoduchému lidskému pohledu. 

Mluvím o jemných procesech, které probíhají uvnitř vaší bytosti. 

A tyto jemné procesy mají mnohem větší dopad a vliv na váš svět, než na jakékoli vnější činy. 

Jakékoli projevy ve vnějším světě - kataklyzmy, přírodní katastrofy, shromáždění a revoluce, války a teroristické činy - to vše je druhotné.

A tomu všemu se lze vyhnout s lehkostí. 

Pokud byste si jen  vzali za práci pozorně číst naše Poselství a poslouchali rady, které vám dáváme.Jakýkoli nejjemnější pohyb vaší duše způsobuje nevyhnutelné změny ve fyzickém světě.  

A pokud zažíváte stav štěstí, lásky, míru, pak máte dopad na obrovské prostory kolem vás a možná i na celou planetu. 

Čím jemnější Božské pocity zažíváte, tím větší dopad máte na okolní fyzický svět. 

To vysvětluje, proč malé množství svatých dokáže vyrovnat situaci na celé planetě." 

Kuan Jin, 29. prosince 2011

________________________________________________________________

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net