24. března je Roční Svátek Hierarchie Světla

 
 
 
 

1968 г. 174. (24. března). "Tento den je velmi důležitý v životě planety a má dopad na další průběh světových událostí." Je to Svátek intenzivního sjednocení všech Sil Světla, spojený s astrologickou pozicí Země. Země dostává kosmicko-prostorový impuls ve formě nárůstu nových energií, jehož účinek sahá až do nadcházejícího roku.  

 

A my se shromažďujeme ve Věži[1], abychom společně tyto vlny přijali a dále je nasměrovali, aby se projevili již v sférách Země. Vlny tohoto přílivu procházejí celým Schodištěm Hierarchie shora dolů, čímž zvyšují její sílu a jednotu. A ať už jsou kdekoli vojíny Světla, spojí se v ten den v jediné  snaze o Světlo, čímž napínají sílu planetární Světelné sítě. Ochranná síť začne zářit zvláštním napětím. Každé vědomí obrácené k fokusu dostává impuls pro nové začátky. 

 

Během těchto hodin je možné odložit všechny své obvyklé starosti a myšlenky a soustředit se na Pevnosti svým srdcem a držet nejvyšší, jaké máme. Síla takto sjednoceného vědomí je nezničitelná a je silnou hradbou proti silám temnoty a ničení. Síly chaosu a ničení mohou být zastaveny silnou kombinací Sil Světla a stvoření. Starý svět je odsouzen k zániku. Světlo překoná temnotu.“

"Hrany Agni Jógy", d. 9

 

1969, 184. (24. března). "Náš Svátek, den sjednocení všech Sil Světa a všech jeho pracovníků, Svátek Mistru! Světelná síť Světla je napjatá a temnota je napjatá v protisměru. K Fokusu Jediného Světla se aspirace vznáší 

 

vědomě. Den nových začátků a setí zrnek Světla pro létos. Můžete poslat Dobré myšlenky všem vzdáleným, ale blízkým. Je možné vystoupat po schodech se třemi šestapadesáti šesti stupni. Každý den je nový stupeň přiblížení k Fokusu. Život poskytuje úžasné lezecké příležitosti právě díky neuvěřitelně obtížnému úsilí. V pospolitosti silné projdeme další spirálu času, je jich ještě mnoho, protože Cesta je nekonečná."

"Hrany Agni Jógy", d. 10

 

54. (24. března). "Každoroční Svátek znamená narození a začátek nových jednání. Cyklus začíná znovu. Každý cyklus je spirála blížící se budoucnosti. V tomto ohledu a je třeba zvážit aktuální čas. Ne v osobním, ale ve světovém měřítku je definován a chápán průběh událostí. Je to příznivé a velmi úspěšné. Díky této okolnosti se i osobní karmy lidí patřících do období začnou podle toho sčítat, dokud se osobní a planetární neshodnou v jediném proudu. Vítězství jsou jasně všude a nad nimi Naše Ruka. Nebyl čas bližší uskutečnění inkarnaci na Zemi v hustých podobách přikázané pohádky. Ale musí jít po zemi pozemskými nohami a vytvořit ji rukama lidskými. V tom je hlavní potíž. 

 

Ne všichni, ne všichni vědomě představují požadovaný stupeň připravenosti. To zpomaluje běh Evoluce. Ale vítězství jsou všude. Podívejte se na to, co se děje, jako na blízké předurčení k úsudku a osvětlení ducha se neztratí, protože načasování je na cestě. A vy, podléhající lhůtě, pochopíte, co se děje. Ne v osobní potřebach musitě hledat řešení a výřešení všech otázek, ale ve společném. Společné Dobro je zahrnuto ve spirálovém průběhu Evoluce. 

 

Do něj by měla být zapojeno vědomí, aniž by se oddělila. Osobní neposkytuje uspokojivé řešení, protože osobní, oddělené od společného, odděluje vědomí od Světového Zdroje Života. Během Evoluce získává směr z Pevnosti a v čele je Vedoucí Místr. K němu se musíme připojit neodvratně. Nový čas přichází. Magnet budoucnosti působí mohutně."

"Hrany Agni Jógy". 1956

 

Zdroj - https://r.sirius-ru.net/2016/2016-03-05.htm

 

24. března - Den Učitelů

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net