Vzestoupení Mistři – Velké Bílé Bratrstvo o svém Poslu 
Taťáně Nikolajevně Mikušině
 

Nejsem Poslem pro Rusko, jsem Poslem Velkého Bílého Bratrstva a na Zemi reprezentuji Mistry. Reprezentuji zde jinou zemi, která je na jemnohmotné rovině.

T. N. Mikušina. Interview, březen 2015

 

 

 

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy
 

 JÁ JSEM Súrja a přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych mohl předat slovo Boží prostřednictvím našeho Posla. Téměř před rokem jsem měl tu čest položit talár Posla Božího na ramena Taťány.

Nemohla v tu chvíli uvěřit, že tato událost je reálnější než to, co se děje kolem ní ve fyzické rovině.

Talár Posla se nedává jen tak. Je potřeba si ho zasloužit. A toto ocenění se nezískává během jednoho vtělení. Je potřeba celá řada vtělení, ve kterých jednotlivec musí prokázat plnou oddanost Vůli Boží, aby si tento talár zasloužil.

Milovaný Súrja, 9. března 2005

 

Přišli jste do tohoto světa konat. Tak plňte svůj závazek!

JÁ JSEM El Moria, přišel jsem znovu prostřednictvím tohoto posla.

Pospíchám ukotvit svoje momentum Světla v energetickém poli Taťány. V souladu s povinností, která mi byla dána, jsem pomazával všechny posly během posledních sta let.

A teď, v tuto chvíli, umisťuji svoji elektronovou přítomnost nad Taťánu, jako znak mého patronátu.
Počínaje tímto okamžikem, přiděluji Taťáně plnou moc reprezentovat mě na fyzické rovině a beru ji pod svou ochranu.

Jakmile se Bratrství naskytne možnost mít stálý fokus Světla v auře posla, který se nachází v jakémkoliv státě, a dokud je tento fokus Světla funkční, je pod naším patronátem nejen posel, ale i celý stát.

Od tohoto dne dostává Taťána kromě taláru Posla Velkého Bílého Bratrstva, který jí byl přidělen před rokem, navíc ještě talár mého osobního posla.

Milovaný El Moria, 25. dubna 2005

 

 

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy
 

Avšak otázka přidělení taláru tomu nebo jinému jednotlivci, nacházejícímu se ve vtělení, se řeší na nejvyšší úrovni, na Velkém Centrálním Slunci.

Proto vás prosím, přijměte s úctou talár Posla, ležící na ramenou Taťány.

Hned po zveřejnění její funkce Posla jakákoliv neúcta, vyslovená na adresu našeho Posla, vám automaticky přinese karmu, ležící mezi vámi a Bohem. A to je druh karmy, který se nejobtížněji přeměňuje.

Chráníme naše posly a vám nepřísluší rozhodovat o tom, koho máme zvolit.

Milovaný Súrja, 9. března 2005

 

 

Musíte vystavět pyramidu Božské Reality ve vlastním vědomí

JÁ JSEM Hospodin Světa, Gautama Buddha, přišel jsem dnes skrze tohoto posla, který mně dal možnost hovořit skrze ni.

Úroveň mé přítomnosti je určena úrovní, dosaženou člověkem v daném vtělení, a úroveň mé přítomnosti se může čas od času měnit. Současná úroveň mé přítomnosti v Taťáně je 50 procent. Je to velmi mnoho a je to ta úroveň mé přítomnosti, která jí umožňuje dosahovat 33. éterické úrovně, odkud ona přijímá poselství.

Gautama Buddha, 10. března 2005

 

 

 

Učení o alchymii transformace vědomí

Přišel jsem prostřednictvím toho posla, který je maximálně připraven převzít moje Poselství. A přišel jsem prostřednictvím takového posla, který v tuto chvíli aktivně slouží Velkému Bílému Bratrstvu. 

Přišel jsem dnes s ještě jednou důležitou misí. Přišel jsem, abych daroval obrovský krystal ametystu našemu poslu Taťáně. Nechávám tento krystal na jemnohmotné rovině Ašramu a věřím, že se velmi brzy projeví na fyzické rovině a bude sloužit jako doplňkový zdroj Světla, schopný ukazovat Cestu mnoha světlonošům světa.

Milovaný Saint-Germain, 24. prosince 2007

 

 

 

Jen víra v Boha a Láska k veškerému Stvoření jsou schopny spasit lidstvo v nejbližší době
 

Chtěl bych vám objasnit ještě jeden bod našeho Učení, týkající se karmy vůči našemu Poslu.

Tehdy, když je náš Posel vystaven pronásledování, pomluvám, útokům, vytváří to ohromnou karmu, srovnatelnou s karmou vůči Bohu.

Jak známo, koho chce Bůh potrestat, toho On zbaví rozumu.

Šílenství může postihnout nejen jednotlivce. Šílenství může postihnout celé státy nebo národy.

Viděli jste to mnohokrát v historii lidstva. Fašismus a komunismus jsou podobná onemocnění národů a národností šílenstvím.

Karma bezbožnosti, karma obviňování na adresu našeho Posla je jednou z nejtěžších druhů karmy.


Pán Šiva, 21. prosince 2015

 

 

Učení o fokusu Světla

V našich Poselstvích, zvláště na začátku činnosti našeho Posla, jsme zmiňovali takový výraz, jako fokus Světla.
Začneme s tím, že fokus Světla není umístěn nikde ve fyzickém světě. Není to kámen ani budova.

Fokus Světla je umístěn v tělech našeho Posla.

Je to její schopnost přivádět světlo do fyzického světa, o kterou se zasloužila v mnohých minulých vtěleních a už také ve vtělení současném.

Nyní fokus Světla, umístěný v jemnohmotných tělech našeho Posla, propouští méně než 10% toho, čeho by byl schopen.

Proč?

Protože na fyzické rovině nejsou podmínky pro realizaci Našich plánů.

K tomu je zapotřebí, aby byla připravena oddaná srdce – srdce připravená obětovat mnoho pro Světlo, pro plány Mistrů.

Jak funguje fokus Světla?

Nejdříve je třeba najít nasměrovaná a oddaná srdce.

V pocitu lásky, vděčnosti, uznání a úcty k našemu Poslu jsou tato srdce schopna získávat část Božské energie, kterou šíří ve fyzickém světě náš fokus Světla.

A úměrně tomu, jak se zvyšuje počet lidí, kteří jsou schopni přijímat naše energie, My zvyšujeme výkon zdroje energie, My začínáme protlačovat energie skrze fokus Světla do fyzické roviny.

Každý nám oddaný učedník dostává čím dál více a více Božské energie. Je to podobné tomu, když je od atomové elektrárny rozváděn proud k mnohým objektům a pohání mechanizmy, stroje, osvětluje domy, ulice.

Tímto způsobem, skrz srdce těch, kteří jsou připraveni, Božská energie zaplňuje prostor. Vibrace fyzické roviny se mění a mnohé věci, které se nyní dějí na Zemi, se nebudou moci udát, pokud je prostor naplněn Božským Světlem.

Ještě jednou opakuji, plamen Služby se rozhoří jen na vlastnostech absolutní oddanosti Mistrům a našemu Poslu, na vlastnostech lásky, vděčnosti a úcty.

Za deset let jsme nedokázali shromáždit dostatečné množství nám oddaných srdcí.

Proto fokus Světla nemohl pracovat na plný výkon.
 

Pán Šiva, 20. června 2016

 

 

Vaše Láska a vaše Víra je vše, co potřebujete pro splnění vašeho Božího plánu 

JÁ JSEM Svatý Michael, Archanděl Michael! JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla.

Zástupy mých andělů, legie mých andělů přišly spolu se mnou, aby prokázaly poctu tomuto poslu.

Nenechte se zmást takovým projevem našich citů. Opravdu velice rádi poskytujeme veškerou nezbytnou pomoc, podporu a ochranu našemu poslu, který je nyní ve vtělení.

Svatý Michael Archanděl, 15. dubna 2005

 

 

 

 

 

Teď vám musím říci, co představuje funkce Posla Velkého Bílého Bratrstva. Našemu Poslu jsme přidělili talár v roce 2004 a zároveň jsme jí dali plnou moc zastupovat Bratrstvo na fyzické rovině. Proto, vstupujete-li do jakéhokoliv vzájemného vztahu s naším Poslem, musíte vědět, že vstupujete do vzájemného vztahu s Bratrstvem. A podle toho, jak jednáte vůči našemu Poslu, si vytváříme mínění o vaší duchovní úrovni a o duchovní úrovní rozvoje vaší civilizace.

Milovaný Babadží, 5. prosince roku 2009

 

 

 

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/theme/voznesennye-vladyki-o-poslannike.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net