Vzývání z Poselství Mistrů 

pro každodenní duchovní práci

 

Vážení přátelé, 

zveřejňujeme sbírku vzývání z Poselství Mistrů.

 

Vzývání je velmi účinný nástroj pro duchovní práci. Pokud je vzývání  vysloveno ve správné náladě, umožňuje Vzestoupeným Mistrům okamžitě zasáhnout a okamžitě poskytnout pomoc. 

 

Napřiklad tak účínkuje toto vzývání: 

„Archanděli Michaeli, přijď mi na pomoc!“, "Otče, jsem tvůj. Přijď mi pomoci!“

 
 

Nemusíte používat všechna vzývání. Můžete si vybrat jedno nebo více - která jsou vám blízké.

Před použitím  vzývání ve své každodenní praxi se musíte seznámit s Poselstvím, ve kterém bylo toto vzývání dáno. 

V Poselství Mistr, který vzývání předal, obvykle vysvětluje situaci a okamžik, kdy lze toto vzývání použít, a nastaví správný směr pro vaše touhy.

Božská síla procházející lidmi, kteří jsou nyní ve ztělesnění, je omezena, aby se zabránilo zneužívání Božské energie. 

Proto, pokud opravdu chcete něco změnit ve svém životě, je nutné opakovat vzývání po významnou dobu: minimálně 40 dní, nejlépe půl roku nebo rok. 

 

Tak účínkuje třeba toto vzývání:  
 

"Jsem připraven, Pane. Vezmi mě, Pane, vezmi mé znalosti, mé schopnosti. Použij mě, Pane, pro splnění Tvých plánů. Tady JÁ JSEM, Pane. Pokořuji se před Tvou Vůlí a Zákonem. Není nic ve mně, co není od Boha. Není nic co rozděluje nás. Jsme jednotní."

 

Práce s vzýváními vyžaduje výrazně méně času než práce s Růženci. Pokud je tedy váš životní rytmus intenzivní a nemáte dostatek času na to, abyste si přečetli Růžence a modlitby, můžete vzývání používat ve své každodenní duchovní práci.

 

Taťána Mikušina

Světla a Lásky!

 

Vzývání pro Dispenzaci 23. dne každého měsíce
 
Vzývání na začátků dne:

 

"Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, ve jménu své mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu svého Svatého Já Krista, prosím o znásobení energie mých modliteb počtem účastníků, kteří se zúčastní dispenzace tohoto dne."

 

Příklad vzývání před modlitebním rituálem (nejméně 1 hodina): 
 

"Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, ve jménu své mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu svého Svatého Já Krista, zaměřuji energii svých modliteb na:

- rozpuštění negativních energií, které jsou v mých čtyřech nižších tělech;

- k příčině a jádru problému ... (název);

- k transmutaci karmy, která leží mezi mnou a .........;

- k transmutaci karmy (manžela, manželky, syna, dcery ...), která mu (jí) brání dosáhnout další úrovně vědomí, v souladu s dispenzací tohoto dne.

Přijímám to jako uskutečněné v plné míře v souladu se Svatou Vůli Boží.

Ve jménu Boha Všemohoucího. Amen.“

_________________________________________________________________________

"Nechť bude světu dobře!"

O nadcházejícím dni letního slunovratu a Božích milostech, které jsou spjaty s tímto dnem 
Pán Maitréja, 15. června 2006

_________________________________________________________________________

„Ne, já se nezastavím! Nic mě nezastaví! Já jdu k Bohu a žádné problémy a nezdary světa mi v tom nemohou zabránit.

Zažehnu oheň ve svém srdci! Nikdy se neotočím zpět! Půjdu kupředu a kupředu a nikdo mě nezastaví, protože já jdu s Bohem!“

Potřebujeme stoupence ducha!
Mistr Nikolaj Rerich, 4. prosince 2009

_________________________________________________________________________

"Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, zvu svou JÁ JSEM Přítomnost, částici Boha ve mně, aby byla se mnou po celý den. Prosím tě, moje JÁ JSEM Přítomnosti, abys převzala pod svou přímou kontrolu všechny mé skutky, jednání, slova, pocity a myšlenky. Prosím Tě, má mocná JÁ JSEM Přítomnosti, abys jednala prostřednictvím mne po celý dnešní den, abys vedla můj život. Amen.“

Učení o správném využívání Boží energie
Mistr Godfre, 6. července 2009

__________________________________________________________________________

„Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, Milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.“

Srdečný rozhovor
Matka Marie, 4. ledna 2009

__________________________________________________________________________

"Vím, že tyto stavy nejsou skutečné. Vím, že iluze je mocná, ale jsem připraven postavit se iluzorním silám veškerou silou Mé Lásky, která mi vytéká z mého srdce. Miluji tento svět. Miluji Boha a jeho stvoření a nedovolím, aby byl tento svět zničen. Milovaný Archanděl Michael a andělé ochrany, žádám vás, abyste použili můj záchranný proud na pomoc legiím Světla. Vím, že se mé planetě nic nestane, dokud alespoň jeden světlonoš vědomě působí na stranu sil Světla.“ 

Volám vás do budoucnosti!

Archanděl Michael, 22. června 2009 

 _________________________________________________________________________

„Archanděli Michaeli, přijď mi na pomoc!“

Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí
Svatý Archanděl Michael, 3. ledna 2008

 _________________________________________________________________________

„Ó, Země, vím, že je to pro tebe těžké, vím, že dnes potřebuješ mou pomoc. Ve jménu JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM žádám své Vyšší Já o předání té Božské energie, která dnes přichází do mého chrámu, ke stabilizaci situace na Zemi.“

O aktuální situaci na Zemi

Gautama Buddha, 7. března 2007

________________________________________________________________________

"Bože, pomoz mi, Bože. Vím, že Ty jsi. Vím, že Ty mě slyšíš. Věřím v Tvoji moc a Tvoje milosrdenství. Miluji Tě, Bože a věřím, že vše, co jsi se mnou učinil, bylo potřebné jenom proto, abych k Tobě přišel. Odpusť mi, Bože, za vše, co jsem učinil ve své nevědomosti. Děkuji Ti, Bože, za Tvoji výuku a za to, že jsi mi dovolil projít všechny zkoušky a obstát se ctí. Pomoz mi, Bože, najít Tě a již se s Tebou nikdy v životě nerozloučit."

Rozhovor o Bohu
Pán Šiva, 2. ledna 2007

_________________________________________________________________________

"Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, ve jménu mé mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého svatého Já Krista (nebo jednoduše ve jménu Všemohoucího Boha), obracím se na Velkou Karmickou Radu a prosím vás, abyste použili momentum mých dobrých úspěchů pro to, aby byla splacená karma, která vedla k ... (pak je třeba popsat situaci, ve které chcete získat pomoc od Karmické Rady). Ať se všechno stane v souladu s Boží vůlí."

Rozšíření chápaní Zákona Karmy
Milovaný Kuthumi, 6. července 2006 

 _________________________________________________________________________

„Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, ve jménu mé mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého Svatého Já Krista, volám milovaného El Moryu, aby vešel do mého chrámu a činil skrze mě projevy Božské Vůle ve fyzické rovině a hutných vrstvách astrální roviny. Milovaný El Moryo, dávám ti plně k dispozici všechna svá čtyři nižší těla: fyzické, astrální, mentální i éterické. Konej skrze mě, pokud je to Svatá Boží Vůle. Staň se Vůle Boží. Amen.“

Já vejdu do vašich chrámů a budu konat skrze vás
Milovaný El Morya, 28. dubna 2005

_________________________________________________________________________

„Bože, ano, jsem nedokonalý, ale miluji tě, Bože. Pomoz mi. Pomoz mi, Bože. Stýská se mi po Tobě, stýská se mi po Tvé Blaženosti a Tvé Lásce. Není v tomto světě nic, co by mě přitahovalo, Bože. Chci být Jedním s Tebou. Chci splnit jakékoliv Tvé přání. Budu Ti sloužit. Budu sloužit všem živým bytostem, ve kterých Ty přebýváš. Pomoz mi Bože. Jsem Tvůj.“

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás
Babádží, 8. dubna 2005

__________________________________________________________________________

"Otče, jsem tvůj. Přijď, pomoz mi.“

Dávám příležitost a otevírám perspektivu

Milovaný Alfa, 6. ledna 2006

__________________________________________________________________________

"Jsem připraven, Pane. Vezmi mě, Pane, vezmi mé znalosti, mé schopnosti. Použij mě, Pane, pro splnění Tvých plánů. Tady JÁ JSEM, Pane. Pokořuji se před Tvou Vůlí a Zákonem. Není nic ve mně, co není od Boha. Není nic co rozděluje nás. Jsme jednotní."

"Trpělivě čekám, až bude každý z vás připraven připojit se k Hierarchii Světla a stát se její základnou tam, kde se právě nacházíte"

Sanat Kumara, 7. května 2005 

 

Zdroj: https://sirius-ru.net/dictations/prizyvy.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net