O nadcházejícím dni letního slunovratu a Božích milostech, které jsou spjaty s tímto dnem

15.06.2006 18:27

Pán Maitréja
15. června 2006

 

JÁ JSEM Maitréja, opětovně přicházející! JÁ JSEM přišel proto, abych vám ještě jednou připomenul vaši příležitost a možnosti dispenzace, které se týkají dne letního slunovratu. Jako vždy v tento den se začíná zasedání Karmické Rady a vy můžete využít příležitost, která se vám každoročně naskýtá a napsat dopisy Karmické Radě. Obsah těchto dopisů můžete sepsat vy sami. Nicméně vám připomenu obecná existující pravidla. Především poděkujte Karmickou Radu za předchozí prokázané milosrdenství. Následně můžete přistoupit k vylíčení vaší prosby. Pokud se tato prosba týká milosrdenství, které očekáváte, že dostanete pro sebe,  nebo pro své blízké, pak určitě po vyjmenování vašich proseb musíte vzít na sebe závazky, které dobrovolně na sebe přebíráte a které budete plnit během příštích šesti měsíců do dne zimního slunovratu, který je spjatý s dnem nového zasedání Karmické Rady.

Vaše prosby a přání musí být předloženy velmi jednoduše s uvedením příjmení a jmen všech těch lidí, za koho prosíte.

Pokud jsou vaše přání spjata s celkovou situací na planetě Zemi, neboť s prosbami, týkajícími se perspektiv rozvoje vědomí na planetě, poté nemusíte nutně brát na sebe závazky spjaté s pročítáním pokynů, odříkáním modliteb,  nebo vykonáváním jiných činností. V tomto případě se bude vaše prosba vyplňovat na základě již vámi nahromaděných indikátorů dobré karmy.

Takže nežli napíšete vaše dopisy, pečlivě si promyslete vaše požadavky a pohnutky.

Není nutné, abyste se příliš zatěžovali zbytečnými závazky. Vezměte na sebe přesně ty závazky, které jste schopni splnit bez zbytečného napětí. Mnoho lidí ve svých dopisech přebírá na sebe tak velké závazky, že první problém, který je potká na jejich životní cestě způsobí, že úplně zapomenou na sebe přijaté závazky a upustí od jejich plnění. Vezměte si na sebe jenom malý závazek, poněvadž ten budete plnit s radostí a s láskou každý den. Nesnažte se brát na sebe příliš mnoho. Někdy postačí odříkat v daný den modlitbu, aby pomoc byla poskytnuta. Čím čistější energii vložíte do odříkání modlitby, tím větší účinek dosáhnete. A ještě k tomu jedna fráze: "Nechť bude světu dobře!", upřímně vámi přednesená, bude stačit k tomu, aby se zmírnily osudy mnoha lidí.

Přišel jsem, abych vám připomenul vaši příležitost, kterou máte a která velmi pomáhá těm z vás, kteří se každoročně chopí této příležitosti.

Ale teď bych vám chtěl připomenout ještě jednu dispenzaci nebo Boží milost, která se týká každého 23. dne v měsíci. Na tento den díky Nebeskému milosrdenství můžete ulehčit karmě pro sebe a pro své blízké v následujícím měsíci. Stačí, abyste všechno, co děláte v tento den, věnovali proměně karmy následujícího měsíce.

Můžete pronést: "Věnuji všechny své dobré činy, mnou vykonané v tento den, k proměně karmy příštího měsíce".

Můžete uvést, jakou konkrétní karmu chcete přeměnit. Například karmu, ležící mezi vámi a vašimi dětmi, manželem [manželkou], kolegy v práci. Pak když odříkáte vaše modlitby, nebo růženec, nebo prokazujete někomu dobročinnou pomoc, vždy pamatujte, že energie ze všech vašich činů je zaměřena na proměnu karmy. Při tom nezapomeňte, že část vámi vysvobozené energie v tento den bude nasměrována Vzestoupenými Průvodci na proměnu světové karmy a především v té její části, která se týká odvrácení závažných nebezpečí a přírodních katastrof.

A teď vás již zanechám a jsem rád, pokud moje rady a doporučení pomohou vám a vy se jimi budete řídit ve vašem životě.

JÁ JSEM Maitréja.