O aktuální situaci na Zemi

07.03.2007 15:15
Gautama Buddha

7. března 2007

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který za vámi dnes spěšně přišel, aby vám poskytl důležité Poselství týkající se současné situace na planetě Zemi.

Jako vždy, ti z vás, kteří čtou naše Poselství, jsou těmi, kteří jsou nejlépe připraveni ke konkrétním činům. Proto jsem přišel k vám dnes, abych objasnil situaci a požádal vás o pomoc. Vaše rodná planeta potřebuje vaši pomoc nyní. Ne pomoc, kterou poskytujete ve svých každodenních modlitbách, ale pomoc, na které se musíte podílet vy všichni. Protože situace je velmi napjatá a řada zemětřesení může způsobit velké škody a vést k velkému počtu lidských obětí. Proto přicházím jako Mistr, který je zodpovědný za stav na Zemi a za rovnováhu energií na planetě Zemi. Žádný jiný Mistr se na vás v této situaci nemůže obrátit.

Žádám vás o pomoc, kterou můžete poskytnout vy všichni, kdo čtete toto mé Poselství.

Ve chvíli, kdy si přečtete toto mé volání o pomoc, neváhejte a vyslovte ve svém srdci nebo nahlas následující výzvu:

„Ó, Země, vím, že je to pro tebe těžké, vím, že dnes potřebuješ mou pomoc. Ve jménu JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM žádám své Vyšší Já o předání té Božské energie, která dnes přichází do mého chrámu, ke stabilizaci situace na Zemi.“

Tisíce z vás, kteří jsou připraveni na podobnou oběť, budou moci okamžitě změnit situaci na planetě Zemi.

Doporučuji, abyste tuto výzvu učinili ve chvílích jakýchkoli kataklyzmat a přírodních katastrof, které jsou spojeny s planetou Země.

A nyní bych rád využil této příležitosti, abych poskytl další informace týkající se zatmění Slunce 19. března 2007. Slunce symbolizuje Božskou Mysl a jakékoli zatmění Slunce je dodatečnou zátěží vašich jemných těl. Tehdy, když dochází k zatmění Slunce, několik dní před zatměním a několik dní po zatmění doporučuji, abyste si pečlivě hlídali sami sebe, své uspořádání dne. Doporučuji více odpočinku, více spánku. A samozřejmě dbejte na svou harmonii.

Vaše nedokonalé energie, které jsou přítomny ve vašich nižších tělech, se aktivují a můžete zažívat ne zcela komfortní stavy. Pro některé to bude bezpříčinná podrážděnost, disharmonie a někteří jsou prostě schopni upadnout do deprese nebo dělat nekontrolovatelné činy. Zatmění Slunce je obzvláště nebezpečné pro psychicky labilní osoby a osoby trpící duševními chorobami. Proto se postarejte o duševní pohodlí svých blízkých příbuzných. Snažte se je chránit před jakýmikoli negativními stavy.

Velmi užitečné bude provádění meditací a modlitebních praktik zaměřených na harmonii, klid, Lásku.

Přišel jsem vás varovat před nepříznivým prouděním energií na povrchu Země. Přišel jsem vás ujistit, že vše je ve vašich silách a jste schopni harmonizovat situaci na planetě vlastními silami, aniž byste se uchýlili k pomoci Vzestoupených Mistrů.

Musíte si jen představit, že energie, kterou vám Bůh dává, může být podle vašeho přání zaměřena na harmonizaci situace na planetě a předcházení jakýmkoli přírodním katastrofám.

Živel není slepý. Živel vystupuje z rovnovážného stavu pod vlivem vašich myšlenek a vašich pocitů, pokud jsou neharmonické. Stejně tak je živel schopen vstoupit do rovnovážného stavu, pokud vynaložíte úsilí na harmonizaci sebe a lidí kolem vás.

Dbejte na to, aby vaše myšlenky a pocity zůstaly v klidném, rovnovážném stavu nejen během dneška, ale minimálně do konce tohoto měsíce.

My pečlivě sledujeme situaci na planetě a poskytujeme veškerou potřebnou pomoc. Dnes jsem však přišel požádat o pomoc vás, abychom stáli bok po boku a abychom se o vás mohli opřít v situacích, kdy je planeta ohrožena katastrofou.

Jsem rád, že se naše dnešní setkání uskutečnilo a podařilo se mi přinést do vašeho vnějšího vědomí tolik důležité a potřebné informace.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha,
s Láskou a nadějí ve vás.

* * *