VELKÉ  BÍLÉ  BRATRSTVO

 

V mnoha náboženských a filosofických systémech, včetně světových náboženství, existuje představa o Vyšším světě jako o světě, v němž přebývají duše spravedlivých. Například v křesťanství existuje představa o jakémsi ideálním světě – Ráji duší svatých, jimž jsou adresovány modlitby milionů lidí a ony na tyto modlitby odpovídají.

Podobná představa existuje i v jiných náboženstvích. Můžeme tedy dojít k závěru, že pobývání ve Vyšším světě není výsadou zástupců pouze některého konkrétního náboženského vyznání nebo duchovního hnutí.

 

 

Zkusme si představit, jaké vztahy mohou být mezi obyvateli Vyššího světa. Mohly by mezi nimi být spor, boj o moc, války a další negativní projevy, které jsou vlastní nám – lidem Země? Očividně ne. Mezi nimi může být pouze jeden druh vztahu – vztah bratrský. Proto mezi sebou tvoří Bratrstvo.

S jakou barvou by mělo být toto Bratrstvo spojeno? Samozřejmě, s barvou čistoty a spravedlnosti - s bílou. A jaký přívlastek Bratrstvo obyvatel Vyššího světa nejlépe vystihuje? Pouze jeden - Velké. Velké Bílé Bratrstvo. To je důstojný název!

Jak se však často stává, bezohlední lidé diskreditují skutečně jasné a vznešené obrazy. Stalo se to v Rusku a v postsovětském prostoru, kde se po rozpadu Sovětského svazu objevilo několik organizací, které si přivlastnily pojmenování Bratrstvo aniž by s ním měly cokoli společného.

 

Je proto velmi důležité toto vznešené a čisté pojetí - 
Velké Bílé Bratrstvo, zbavit pomluv a předsudků.

 

 

Velké Bílé Bratrstvo ve světových náboženstvích
 
 

Zmínky o mudrcích, kteří vyučují lidstvo, nacházime v různých náboženstvích. 

 

V buddhismu

Učitelé lidstva zmiňováni v souvislosti se zemí Šambala. Šambala se objevuje ve svatých buddhistických textech „Kalachakratantra“, které obsahují proroctví o budoucích událostech na Zemi, a „králové Šambaly“ jsou popisováni jako předci a Učitelé lidstva, kteří jim předávají svá Učení (Posvátné texty), na jejichž základě lidstvo tvoří svá náboženství. Tito Učitelé jsou Buddhové a Bódhisattvové existující v hlavním městě Šambaly v Kalapě. Mezi nimi jsou Buddha Šákjamuni (Gautama), Buddha Maitreya, Buddha Amitabha, Padmasambhava a další, včetně těch, kteří se na Zemi narodili „zázračným způsobem“ [1]. 

 

V křesťanství

je zmínka o Velkém Bílém Bratrství pravděpodobně spojena s  popisem jejich vzhledu. V Bibli, v „Zjevení“ od Jana, existuje několik příkladů světců v „bílém odění“. Takže „zabití pro Boží slovo“ - „... byl dán každému z nich bílý oděv …“.

 

Великое Белое Братство

 

O lidech, kteří "neposkvrnili své šaty" ve stejném zdroji – Bibli,

"Pán říká, že" budou chodit se mnou v bílých róbách, neboť jsou hodní. Vítězný si oblékne bílou róbu ... “[3]. "Před trůnem Páně stojí mnoho bíle oděných lidí – oblečených “v róby čisté a světlé".

 

Dá se předpokládat, že jde o bílé světlo, které obklopuje jejich pouhým okem neviditelná “těla". 

Podle prezidenta Mezinárodní asociace „Mír prostřednictvím kultury" V. Sidorova je Bílé Bratrství synonymem pro „nepadlé lidstvo“, protože „duchovní a náboženská tradice křesťanství, na rozdíl od hinduistů a buddhistů, klade hlavní důraz na kosmický pád lidstva“ [4].

 

Literatura:

 

1. "Buddhismus. Kánony. "Historie, umění “, s. 50-56.
 
2. Andrey Strelkov, Evgeny Torčinov, Marina Monguš, Sergey Ryabov. Design. Informace. Kartografie 2006, ISBN 5-287-00373-0, 5-287-00033-2
 
3. Časopis „Kolem světa“, „Zaslíbená země krále Sučandry“
 
4. "Apokalypsa. Apoštol Jаn Teolog". - OlmaMediaGroup, 2011. - (Osvícení). - ISBN 978-5-373-04389-2
 
5. Sidorov Valentin - "Země Parakletu".