Věnováno Milovanému Ježíšovi

 

 

 KRISTOVA  MISE


Kristův příchod před 2000 lety znamenal nejen novou éru (éru Ryb), ale i příchod Nového Světa. Velký Učitel předvídal vzdálenou budoucnost, předpovídal svůj Příchod a blížící se ohnivé energie Nového světa: nové Nebe a novou Zemi, a "na staré se pak ani nevzpomene". Stejně jako Prometheus přinesl Kristus lidem Božský Oheň Lásky: "Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby už vzplanul!" (Luk. 12:49).

Když předpověděl blížící se Ohnivý Svět, Velký Vizionář ukázal, jak se připravit na Jeho Příchod. Jako vzácné perly zůstaly v Evangeliích Jeho Přikázání Lásky a duchovního zdokonalování.   Více zde

 

 

Kni ha "Ježíš" 
Kniha T.N. Mikušiny ze série "Mistři Moudrosti" 
 

Milovaný Ježíš je možná nejoblíbenějším Mistrem Moudrosti pro lidi západních zemí. Mnoho svatých a spravedlivých se inspirovalo činem Ježíše Krista a následovali Jeho příklad. Přesto, i když je krásný obraz Učitele Ježíše přítomen v každém křesťanském chrámu, těch 2000 let, které uplynuly od Jeho inkarnace na Zemi, otisklo slovo pravdy, které přinesl.    

"Pouhé tři sta let po mém odchodu z fyzické roviny, jste obdrželi Učení, které jen vzdáleně připomíná skutečné Učení, které jsem vám dal. Pro srovnání můžu uvést příklad svíčky a slunce. V tomto poměru zůstala v současném křesťanství podstata Učení, které jsem poskytl." 

Milovaný Ježíš, 3. ledna 2009

Vice zde 
 
Video o knize
 

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/books/2019/01/06/index.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.ne