Doporučení Mistrů, jak oslavit Nový rok

 
Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:9961505_orig.jpg

"Přišla jsem k vám tento den na konci roku, protože tento čas konce roku a očekávání Nového roku vede k zamyšlení. Snažte se sledovat vnitřní potřebu přemýšlení ve svém srdci. Snažte se odejít do ústraní. Vaši přátelé a známí a všechny stávající tradice vám budou hovořit opak a zvát k hlasité hostině a tradičnímu silvestrovskému a vánočnímu stolu. 

Neprahněte po hlučné společnosti. Nevytvářejte novou karmu, abyste si nekomplikovali celý příští rok. A na konci příštího roku si nestěžujte mně, že je vám těžko a nemáte dostatek zdraví a energie.

Následujte z roku na rok ty rady, které já vám přináším a každý následující rok bude šťastnější a šťastnější, než ten předcházející.

Bůh vám pomáhej v Novém roce!" 

Milovaná Matka Marie 27.  prosince 2007

 

Великий Божественный Направитель

"Doporučuji vám v těchto dnech konce roku a v prvních dnech nového roku meditovat o tom, co jste konkrétně schopni udělat již nyní. Žádám vás, abyste se vyhýbali stranou diskusi o tom, co vám brání ve vašem životě splnit ten či onen plán. 

Měli byste se zaměřit na provádění konkrétních činu na fyzické rovině a začít to vykonávat. Ne globální postupy, ale malé kroky, ale správným směrem. Pak se postupně blížíte k naplnění Božského úkolu vaší inkarnace, získáte naši pomoc a podporu. ...

...Teď bych vám rád na rozloučenou doporučil další techniku, o které jste možná věděli, ale zapomněli. Chtěl  bych vám připomnět Světlo, které je uvnitř vás. Chtěl bych vám připomnět Boha, který žije ve vašem srdci.  

Musíte jen poskytnout příležitost Bohu ve vás projevit se.
 
Necht´ v Novém Roce všechny vaše fyzické aktivity řídit vaše Nejvyšší Já, Bůh uvnitř vás."