Doporučení Mistrů, jak oslavit Nový rok

 
Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:9961505_orig.jpg

Jste zvyklí slavit své pozemské svátky. A tento svátek patří k těm nejoblíbenějším. Zpravidla i lidé, kteří příliš nevěří v Boha a Vyšší Síly, pociťují v tento den určitou mystiku.

Víte, že Nanebevzetí Mistři pozemské svátky neslaví, ale my jsme během vašich svátků s vámi. Protože pokaždé, když vidíme, že lidé slaví změnu roku v souladu s našimi doporučeními, dává nám to příležitost připojit se k vašemu svátku.

Víte, že naše požadavky na pozemský svátek se liší od vašich představ, které má o svátku většina lidstva. 
A nejzákladnějším a hlavním požadavkem, který bychom chtěli, abyste při svých svátcích zohlednili, je naplnit svůj svátek Božským, mystickým významem. Z našeho pohledu je dobré vše, co vám pomůže povznést vaše vědomí a nahlédnout za oponu, třeba jen okem nebo pomocí vaší představivosti.


Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2017-12-26 в 14.24.56.jpgProto všechen ten slavnostní shon během svátků, na který jste zvyklí, nevítáme. Během svátků je dobré si připomenout svůj Božský záměr, to, proč jste přišli do inkarnace. A vy víte, že vaše Vyšší Já vždy ví, odkud jste přišli a kam směřujete. A ty síly, které se vás snaží udržet v iluzi, se vám snaží vštípit ty stereotypy svátků, které v žádném případě nesouhlasí s námi pěstovanými Božskými vzory. A jediné, čeho dosáhnete, když se ze zvyku a slepě řídíte masovými svátečními vzory, je, že posilujete iluzi, která kolem vás vládne, místo abyste se snažili z ní vymanit.

Mluvím pro vás velmi srozumitelným jazykem, ale je nepravděpodobné, že by většina z vás pochopila, kam tím mířím.

A já stále doufám, že mezi lidmi, kteří si přečtou tyto diktáty, bude značný počet jedinců, kteří jsou ochotni vymanit se z obvyklého stereotypu svátku, který existuje v masovém povědomí, a řídit se radami, které dáváme.

Ať vaše svátky připomínají návštěvu vyšších éterických oktáv, do kterých občas pronikáte během spánku. Zkuste si vzpomenout na tyto dojmy a pocity, které zažíváte během pobytu v našich oktávách Světla. Viděli jste někdy v těchto oktávách opilé společnosti nebo nějaké neharmonické skupiny lidí?

Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2017-12-26 в 22.00.24.jpgNe, pro takové projevy není v našem světě místo. Zkuste si vzpomenout na jemnou atmosféru, která panuje v našich oktávách. Měkké, nedráždivé, ale zároveň dostatečně jasné osvětlení, v němž můžete vidět všechny věci kolem sebe. Připomeňte si zvuky éterických oktáv.

Velmi tichý cinkot zvonů, klidný rytmus manter nebo sborový zpěv.

Vzpomeňte si na lásku a harmonii, která vládne v našich oktávách. A i když se setkáte s mlčenlivými bytostmi z Vyšších Světů, které na vás nepromluví, stejně je vám jejich přítomnost příjemná, protože z nich cítíte proud nekonečné lásky. Doslova se v této lásce koupete, v neznámé síle lásky, která vás zahaluje jako kadidlo.

Není tu nic, co by vás rozčilovalo. Vše je velmi harmonické. A vy nechcete opustit naše oktávy. A po těch nocích, kdy se vám poštěstí přijít do našich éterických chrámů a paláců, se vám obzvlášť nechce probouzet a vracet se do svého světa.

Proto je vaším úkolem přiblížit atmosféru místa, kde slavíte svůj svátek, co nejvíce éterickým oktávám, pokud vám to vnější okolnosti dovolí. Ach, velmi dobře si uvědomuji, že pro vás bude velmi obtížné překonat odpor vašich příbuzných a známých, když se budete snažit vnést naše vzory do vašeho světa.

A ne všem se to podaří.

Proto vás chci varovat před zbytečným a marným plýtváním energií a silami. Víte, že ve vašem světě je vše přitahováno prostřednictvím vibrací. A pokud jste ve svém vědomí dosáhli určité, dostatečně vysoké hranice, pak se během svátků automaticky dostanete do té společnosti, která vám umožní realizovat vaši aspiraci na éterické oktávy projevené ve fyzickém světě. V krajním případě budete mít možnost zůstat sami a během pozemských svátků prožívat pohádku éterických oktáv kolem sebe.

Vývoj lidského vědomí je velmi pozvolný. A pokud se dnes rozhodnete, že váš svátek by měl být přesně takový, jak jsem vám ho popsal, neznamená to, že dopadne přesně tak, jak jsem ho popsal. Protože stereotypy ve vašem vědomí jsou velmi silné. Ale nyní máte ve svém vědomí obraz, o který byste měli usilovat. A víte, že pokud je zrno zaseto do dobré půdy a pokud tuto půdu pravidelně zaléváte naší Božskou energií, určitě se objeví klíčky...¨

 

 

Описание: Macintosh HD:Users:tatiana:Desktop:Снимок экрана 2017-12-26 в 21.56.39.jpg"Přišla jsem k vám tento den na konci roku, protože tento čas konce roku a očekávání Nového roku vede k zamyšlení. Snažte se sledovat vnitřní potřebu přemýšlení ve svém srdci. Snažte se odejít do ústraní. Vaši přátelé a známí a všechny stávající tradice vám budou hovořit opak a zvát k hlasité hostině a tradičnímu silvestrovskému a vánočnímu stolu. 

Neprahněte po hlučné společnosti. Nevytvářejte novou karmu, abyste si nekomplikovali celý příští rok. A na konci příštího roku si nestěžujte mně, že je vám těžko a nemáte dostatek zdraví a energie.

Následujte z roku na rok ty rady, které já vám přináším a každý následující rok bude šťastnější a šťastnější, než ten předcházející. Bůh vám pomáhej v Novém roce!" 

Milovaná Matka Marie 27.  prosince 2007

 

"Doporučuji vám v těchto dnech konce roku a v prvních dnech nového roku meditovat o tom, co jste konkrétně schopni udělat již nyní. Žádám vás, abyste se vyhýbali stranou diskusi o tom, co vám brání ve vašem životě splnit ten či onen plán. 

Měli byste se zaměřit na provádění konkrétních činu na fyzické rovině a začít to vykonávat. Ne globální postupy, ale malé kroky, ale správným směrem. Pak se postupně blížíte k naplnění Božského úkolu vaší inkarnace, získáte naši pomoc a podporu. ...

...Teď bych vám rád na rozloučenou doporučil další techniku, o které jste možná věděli, ale zapomněli. Chtěl  bych vám připomenout Světlo, které je uvnitř vás. Chtěl bych vám připomenout Boha, který žije ve vašem srdci.  

Musíte jen poskytnout příležitost Bohu ve vás projevit se.
 
Necht´ v Novém Roce všechny vaše fyzické aktivity řídi vaše Nejvyšší Já, Bůh uvnitř vás."