Blahopřání Posla Tat´jany Mikušiny

 
 

 

Vážení přátelé!

Blahopřeji vám k novému roku 2023!

 

Samozřejmě chceme, aby Nový rok přinesl pouze radostné zprávy, byl úspěšný a klidný.

A vše lze uskutečnit!

 

Připomenu vám jedno ze základních Učení daných Mistry Moudrosti: Učení o vědomí.

Hlavní je vědomí. Vnější svět je odrazem kolektivního vědomí lidstva.

 

Pokud se tedy většina lidstva vrátí ke skutečné Víře, zvýší své vědomí, pak k pozitivním změnám dojde automaticky. 

Čím vyšší je vědomí člověka, tím více má otevřené čakry, které vedou do tohoto světa Božské energie. 

O všem rozhodují energie, které lidé provázejí skrze sebe!

 

Čím více lidí přivádějí do tohoto světa Božské energie, tím rychleji se věci začnou měnit Božským směrem. 

Jako podle kouzelné hůlky zmizí války, finanční a ekonomické problémy, bude oživena zdravotní péče, vzdělávání, kultura.

 

Přeji si, aby v Novém roce bylo co nejvíce lidí schopno překonat iluzi vnucenou opačnými silami a vrátit se k Bohu!

 

Tat´jana Mikušina

Světlo a Láska!

 

Děkuji všem za pomoc,
což umožnilo udržovat stránky a udržovat můj život!
 

Zdroj - https://r.sirius-ru.net/2023/2023-01-01.htm

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net