Vzestoupení Mistři o Božském stavu vědomí
 
 

"Základem Učení je Nejvyšší Mravní Zákon, nebo Božský Zákon.

Božská přirozenost člověka se odráží v něm, jaké je jeho Vědomí, jeho nejvyšší humánní kvality: milosrdenství a soucit, laskavost a čest, ochota pracovat na Společném Dobru a schopnost sebeobětování...

Člověk je povolán rozvíjet svou Božskou podstatu". 

Taťána  Nikolaevna Mikušina

Z knihy "Pro Rusko s Láskou"

 

 

 

 

 

Připravte své chrámy na příchod mesiáše

"Lidé, kteří se dostali do Božského stavu vědomí, by se velmi rychle sjednotili se sobě podobnými. Božský stav vědomí je stejně nakažlivý jako projev nebožských stavů vědomí u většiny lidí dnes.

Lidé jsou mezi sebou těsně propojeni na jemnohmotné rovině. A bohulibá mysl, bohulibé myšlení, zrozené v několika hlavách a srdcích, je schopno rozšířit se od srdce k srdci, stejně tak, jak od jedné svíčky je možno zapálit miliony svíček.

Požehnaná srdce, máte možnost slyšet učení velkých Bytostí Světla, které přišly do vtělení vyučovat lidstvo během posledních několika tisíc let.

Máte možnost dostávat přes tato poselství nevídaný proud Božské Energie. A tato výjimka, tento dar Nebes, se stala skutečností díky nové možnosti. Važte si této možnosti. Pijte nektar Božské Energie. A pamatujte si, že žádná kapka této energie nesmí přijít nazmar. Energie je vám dána pro konání dobrých skutků. Ne pro objasnění, kdo z vás je důležitější a kdo je více božský. To nemůžete vědět svým lidským vědomím. Mezi vámi je velký ten, který slouží životu více než jiní, slouží všem živým bytostem a nevyžaduje nic na oplátku. Protože v tomto životě není nic, co by se dalo vyměnit za dar Spojení s Bohem, za příležitost sloužit Bohu po celý život."

Jan Křtitel, 11. dubna 2005

 

 

"Představte si, že sedíte na břehu řeky nebo jezera nebo potoka a jasné slunce vám svítí přímo do tváře. Je vám příjemný dotek jemných paprsků slunce. Každý den slunce proniká hlouběji a hlouběji do vás, a vy se sami jednoho dne stanete sluncem a darujete své Světlo, svou Lásku každému, kdo potřebuje toto Světlo a Lásku.

Přijde den a slunce vašeho Božího vědomí může zazářit skrze vás a darovat své teplo mnoha lidem, kteří ještě nejsou schopni osvobodit se od toho, co jim brání proniknout k slunci Boží Přítomnosti v nich.

Jste podobní slunci. Jenom musíte očistit mnohaletý nános špíny z vaší nádoby, aby opět získala svou čistotu a průzračnost."

Svatý Archanděl Michael, 5. ledna 2007

 

 

 

"A pak, když Božský plamen zachvátí Vaši osobnost, nebudete se moci nevydat, neobětovat se. Budete hořet a ozařovat cestu těm lidem, kteří jsou ještě ve tmě pochybností a nevíry. Budete moci předávat své Světlo. Budete to dělat nezištně, bez přemýšlení o mzdě či úctě. Budete probuzení k Věčnému Životu. K Životu, který není ohraničený jedním životem nebo jednou planetou. K Životu, který svým vědomím pojme celý vesmír a spojí své vědomí se všemi bytostmi ve vesmíru.

Hovořím o vyšších stavech vědomí, které Vám musí být přístupné. Nacházíte se ve vězení z vašich nezralých myslí a pocitů. Musíte v sobě nalézt sílu, abyste se vytrhli s omezení ve Vašem vědomí! Musíte překonat všechny nezralé stavy vědomí v sobě!

Jen tehdy, když zakusíte Lásku, radost, vznešený stav vědomí - nacházíte se v Božském stavu vědomí. Gratuluji těm z Vás, kdo mohou zakoušet takovéto stavy vědomí, i když jen krátkodobě!

Není to počet vyslovených modliteb, není to počet návštěv v chrámech a na svatých místech, co určuje úroveň Vašeho vědomí. Úroveň Vašeho vědomí určují naplněné stavy radosti, vnitřního pokoje a usmíření."

Zarathuštra, 8. prosince roku 2009

 

 

  Přebývání v Bohu – to je prostě stav vašeho vědomí  

"Přebývání v Bohu, vědomí Božského – to je prostě stav vašeho vědomí. A pokud si přejete neustále přebývat v Bohu, pusťte jej nejprve do svého srdce, a On se po nějakém čase zmocní celého vašeho bytí. Stejně jako slunce ozařuje celou zemi a vše okolo, bude skrze vás Bůh  zářit světu.

Je nezbytné, aby si každý z vás osvojil tento mechanismus, jak v sobě objevit Boha. Přebývání v Bohu neznamená rozvíjení nadpřirozených sil, přijímání našich Poselství, nebo čtení myšlenek. Přebývání v Bohu znamená neustále dobrou, vyrovnanou náladu, radost a lásku, která z vás přetéká.

Vaše oči vás prozradí. Jestliže přebýváte v Bohu, vaše oči se lesknou a září vnitřním světlem. Jestliže si zvolíte žít bez Boha, váš pohled potemní a vyhasne."

Veliký Božský Směrovatel, 25. června 2013

 

 

Já osobně přivítám každého z vás, kdo odolá iluzi!

"JÁ JSEM Alfa, váš otec na Nebesích.

Každého z vás Já miluji otcovskou Láskou. A každého z vás Já čekám na Nebesích.

Hlavní starostí Vzestoupených Zástupů je záchrana vašich duší.

Našim cílem je zachránit co nejvíce duší v této složité době.

Možnost spasení existuje pro všechny, kteří bez ohledu na veškeré vnější podmínky chrání vnitřní souznění s Božským světem."

Milovaný Alfa, 21. prosínce 2016 

 

 

 

 

Armagedon

"Nic, co je méně než Božská dokonalost, nemůže vzestoupit na další schůdek evolučního rozvoje.

Velký kosmický cyklus se dovršuje. Všechno, co není od Boha, podléhá zničení."

Sanat Kumara, 20. prosince 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/theme/bozhestvennoe-soznanie.htm

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net