Učení o náhradě strachu Boží Láskou

05.01.2007 17:45

Svatý Archanděl Michael
5. ledna 2007

 

JÁ JSEM Svatý Michael Archanděl, který k Vám přichází v tento den!

JÁ JSEM přišel! Přišel jsem pro to, abych ohlásil začátek Nového dne! Do Nového dne nastupuje naše planeta. A Nový den nastupuje do našeho vědomí. Soumrak končí a vaše vědomí se očišťuje ze všech těch nočních strachů, ve kterých přebývalo dlouhé tisíciletí.

Namnožili jste plné hordy strachů vašim nedokonalým vědomím a nyní tyto hordy bloudí na astrální a mentální rovině nezávisle na vás. A tehdy, když se střetáváte s výplody vašeho vlastního vědomí, pak pociťujete strach a zděšení, které se zdají být bez omezení a nedají se zvládnout.

Přišel jsem, abych ukončil vaše obavy! Přišel jsem vám zvěstovat, že nástupem Nového dne všechny vaše strachy zmizí a nebudou mít sílu.  Vy a vaše vědomí jste současně zdrojem strachu a projevem jeho síly. Proto tehdy, když odstraníte strach z vašeho vědomí, oni přestanou existovat ve vašem okolním světě, protože ztrácejí vaši energii, kterou jich vyživujete.

Velmi mnoho lidí pociťuje strach. A strach je fakticky bičem naší doby. Strach je přítomen tam, kde není dostatek Boží Lásky a Láska ve vašem světě chybí všude.

Nemůžete bojovat s vašimi strachy.  Ta energie, kterou vyšlete do boje, jenom zvětší váš strach. Ale můžete rozpustit svůj strach univerzálním vesmírným rozpouštědlem, kterým je Láska vašich srdcí.   Proto vše, co musíte v blízké době udělat, je otevřít vaše srdce Lásce, Boží Lásce.  A tehdy, když váš svět se zaplní Boží Láskou, váš strach se rozpustí stejně tak, jako soumrak s nástupem nového dne.

Váš stav se určuje tím, nakolik jste schopni nechat do sebe pronikat Boží energii.  A když se vám nedostává Boží energie, pociťujete různé negativní stavy, včetně strachu.

Strach ze smrti je převládajícím strachem ve vašem světě. Bojíte se právě toho, co neexistuje v přírodě. Bojíte se toho, co vytvořili vašim nedokonalým vědomím.  Bojíte se smrti, ale smrt není. Smrt existuje jen ve vaší mysli. V Božím světě existuje jenom věčný život a věčná blaženost štěstí. A smrt je ve skutečnosti pouze přechodem  vaší duše z jedné formy existence do jiné.

Bolestně vnímáte stavy spjaté se smrtí jenom proto, že se bojíte smrti. A pak, když překonáte váš strach, smrt bude pro vás méně zneklidňující.  Nejenom narození, ale i smrt nebude již tak bolestným a hrozným, jakými jsou nyní ve vašem světě. Změňte vaše vědomí a mnoho problémů vašeho světa se nejprve stanou méně vyhrocenými, pak se rozpustí jako tma v poledne.   Zůstanou jenom stíny minulosti, ale stále méně a méně budou udržováni ve vaší pozornosti.

Přišel jsem vám říct, že není smrti, a přišel jsem vám i povědět, že všechny vaše obavy se rodí vašim vědomím. A tehdy, když do vašeho vědomí vpustíte Lásku, ta rozpustí váš strach, včetně strachu ze smrti.

Jak uvést Lásku do vašeho srdce? Je to vlastně velmi jednoduché. Jen třeba ze svého srdce uvolnit všechna břemena, kterými jsou úzkost, nenávist, zloba, závist... Zejména vám škodí nenávist. Nenávist je vlastní sestrou neznalosti. A nenávist nahrazuje ve vašem srdci Boží Lásku a nedovoluje jí projevit se. Takže pokud znáte nepřátele, kteří zaplnili vaše srdce, můžete se postupně takto krok za krokem zbavovat svých nepřátel.

Přináším vám univerzální metodu, která vám pomůže očistit vaše srdce od všeho co není od Boha, od jakékoliv vlastnosti, která vyvstala na vaší cestě a překáží vám.

Tehdy, když máte chvilku volného času, představujte si, že máte čistý kus látky a namáčíte jí do absolutně křišťálově čisté vody, která zurčí přímo u vašich nohou.  Nakloňte se a naberte tuto vodu vašimi rukami. Namočte do ní látku a představte si, že držíte vaše srdce ve vašich rukou. Vaše srdce je jako křišťálová nádoba. Ale tato nádoba se po dobu vašich vtělení na Zemi zakalila a přestala propouštět Boží Světlo. Vezměte vaši nádobu, vaše srdce a představujte si, jak z ní vrstvu po vrstvě smýváte všechny nahromaděné negativní vlastnosti a pocity.  Nenávist, zášť, strach, hněv, nevědomost, lenost, závist. Každý z vás bude mít několik vlastností, s kterými se bude muset rozloučit na prvním místě. Omyjte vaše srdce z nánosu těchto negativních vlastností a projevů.

Tento postup opakujte každý den. Nemyslete si, že zvládnete na jeden ráz vaší práci a dokážete očistit vaše srdce od mnohaletých nánosů negativní energie.

Pokuste se neustále udržet si ve vašem vědomí obraz toho, jak se loučíte s vašimi negativními vlastnostmi.  Představujte si, jak je vaše srdce pokaždé schopné přijímat stále více a více Boží energie skrze sebe.

Bude trvat nějakou dobu a vaše srdce se zcela očistí od všech nahromadění v minulosti a vy budete mít možnost plně absorbovat vibrace Boží Lásky, kterými je protkaný celý svět, všechno Stvoření, ale vy prostě nedokáže vnímat tyto vibrace z důvodu své vlastní nedokonalosti a nechutí se od těchto nedokonalostí odpoutat.

Ale jsem přesvědčen, že každý z vás přemýšlí a rozhodne se změnit svůj přístup k životu a přestane se mračit, ukazujíce Novému Dni svou usmívající se tvář.

Představte si, že sedíte na břehu řeky nebo jezera nebo potoka a jasné slunce vám svítí přímo do tváře. Je vám příjemný dotek jemných paprsků slunce. Každý den slunce proniká hlouběji a hlouběji do vás, a vy se sami jednoho dne stanete sluncem a darujete své Světlo, svou Lásku každému, kdo potřebuje toto Světlo a Lásku.

Přijde den a slunce vašeho Božího vědomí může zazářit skrze vás a darovat své teplo mnoha lidem, kteří ještě nejsou schopni osvobodit se od toho, co jim brání proniknout k slunci Boží přítomnosti v nich.

Jste podobní slunci. Jenom musíte očistit mnohaletý nános špíny z vaší nádoby, aby opět získala svou čistotu a průzračnost. A naplníte nádobu Boží energie a darujete z ní každému žíznivému, kdo touží napít se z vaší nádoby.

Boží energie se nikdy nevyčerpá. Pouze lidské vědomí omezuje tok Boží energie ve vašem světě.

Nový Den přichází a pro tento Den je charakteristická neexistence jakýchkoliv omezení, Božská Svoboda a Božská Láska.

JÁ JSEM Svatý Michael Archanděl
s nekonečnou Láskou k Vám

                                                                  *   *