Kdo jsou padlí andělé

 
 
                   
 
 
 
 
 

 

Tak je tento Vesmír uspořádán a taková je cesta evoluce všeho živého v tomto Vesmíru, že přichází doba a Vyšší Bytosti předávají svoje momentum úspěchů ve formě služby životu a spojují se s nižší formou života, aby jí předaly Božský impuls, potřebný pro rozvoj.

Buddha Rubínového Paprsku, 20. dubna 2005
 

 

 

 

 

 

 

 

 

To byl pád ke zrození Vyšších Duchů, neboli Andělů. Oni sestoupili částečně pod vlivem Kosmického Zákona, částečně na základě vlastního popudu zachránit lidstvo před zničením. Protože lidstvo bez rozumu neodpovídalo Božskému záměru, pro který bylo stvořeno.

Vadu v člověku se podařilo opravit obětí ze strany těchto Vyšších Bytostí, které obětovaly svůj klid v nirváně, aby sestoupily a pomohly.

Sestoupily a obdarovaly lidi rozumem a částí svých vlastností, které byly jenom vybledlým odrazem jejich předešlých zásluh v minulých manvantarách.

Milovaný Zarathuštra, 30. března 2005

 

 

 

 

 

Před miliony let byl každý z vás, kdo čte tyto řádky, obdarován jiskrou Božského rozumu díky sestoupení části Vyšších Duchů, kteří přišli vás obdarovat rozumem, do vás.

A každý z vás má v sobě částici těchto Mistrů, kteří se v různých učeních jmenují různě: Vládci Moudrosti, Vzestoupení Mistři nebo Vládci Šambaly.

Sedm Velkých Duchů sestoupilo. Každý dal svou částici milionům lidských duší.

A lidé dostali možnost žít a rozvíjet se. Každý z lidí dostal dovnitř sebe částečku Vyšší Duše, která se stala jeho vnitřním učitelem, jeho Strážným Andělem, neboli Já Krista.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net