Taťjana Nikolajevna Mikušina:
 
Mým největším objevem bylo to, že Božský svět je přímo tam, kde jsem já a každý z nás[1]
 
 

Narodila jsem se na jihu Západní Sibiře ve městě Omsk, ve státě, který dnes již neexistuje – v Sovětském Svazu.

Celý můj život se poskládal bez ohledu na moje přání a snažení. Jakoby sám od sebe.

Boha jsem nehledala. Ale ve věku 15 let jsem měla sportovní úraz a kvůli opakovaným chybám lékařů jsem začala umírat. Měla jsem sepsi, celkovou otravu krve. Umírala jsem zhruba týden. A pak jsem se nečekaně začala uzdravovat.

Když jsem přišla k sobě, najednou jsem jasně pochopila, že jsem se vrátila z jiného světa. A v tom světě mi bylo moc dobře. Mnohem lépe, než v okolním fyzickém světě. Ovládly mě dvě myšlenky: první – pochopila jsem, že Bůh existuje a musím ho najít, a druhá – že se musím učit.

Jenže ve společnosti, ve které jsem žila, se tvrdilo, že Bůh neexistuje. Proto jsem nemohla nikde najít, kde bych získala vědomosti o Bohu.

Technickou univerzitu jsem zakončila s vyznamenáním a 13 let jsem pracovala v konstrukční kanceláři jako projektant kosmické techniky.

Pák začala Perestrojka a přestali nám dávat výplaty. Rekvalifikovala jsem se na účetní a pak jsem pracovala 10 let jako hlavní účetní v malých firmách.

V roce 1997 jsem objevila Učení americké organizace Summit Lighthouse (Maják na Vrcholu). Navštívila jsem několik akcí, které tato organizace pořádala v Rusku.

Mnoho z lidí, které jsem znala, chtělo být posly a přijímat poselství od Mistrů. Já jsem to nechtěla. Ale stále častěji jsem vzpomínala na to, co jsem pochopila v 15 letech: musím najít Boha.

V roce 2000 se v mém životě objevil člověk, který mi nabídl, že mě naučí meditovat. Nechtěla jsem meditovat. Ale po mnoha neustálých prosbách tohoto člověka jsem souhlasila, že to zkusím.

Doslova po pár měsících jsem začala slyšet své Vyšší Já. A pak jsem začala slyšet svého Učitele na jemnohmotné rovině. Jeden Učitel střídal druhého: Kuthumi, Sanat Kumara, Súrja, Maitréja, Pán Šiva ... Během meditací probíhala velkolepá práce s mým vědomím a podvědomím. Učili mě slyšet Mistry. Slyšela jsem je lépe a lépe. Mistrům trvalo tři roky, než otevřeli moje čakry a vyladili můj čakrový systém.

 

V roce 2002 jsem v průběhu čtyř měsíců absolvovala velkou zkoušku. Pokud by mi uložili, abych ji prošla ještě jednou, nezvládla bych to. Byla jsem totálně zničená. Někdy nebyly ani síly uvařit si jídlo.

V předvečer nového roku 2003 přišel Pán Maitréja a v Jeho přítomnosti jsem pocítila nepopsatelnou pokoru před vůlí Boha. Pochopila jsem, že jsem jen malé zrnko písku v rukou Boha. Že mě nekonečně miluje. A já miluji Jeho. Tak silně, že jsem připravena se podřídit všemu, co On přikáže. A pokud by Bůh chtěl, abych zemřela, tak bych se s radostí podřídila Jeho vůli.

Když se mi podařilo dosáhnout stavu této neobyčejné pokory během tří meditací po sobě, zkouška byla ukončena.

Pokračovala jsem v meditacích. To byly neuvěřitelné meditace. Jednou jsem se dostala do naprosto blaženého stavu, jakobych všeho dosáhla a už není kam jít. Stav absolutního klidu a štěstí. Necítila jsem své tělo. Jediné, co jsem chtěla, bylo, aby mě tento stav nikdy neopustil. Ale pak všechno skončilo.

Toto byl můj největší objev: Božský svět je přímo tam, kde jsem já a každý z nás. A od tohoto světa nás odděluje jen naše úroveň vědomí, naše vibrace. Celá Cesta k Bohu neleží někde venku. Ona leží uvnitř mě samé.

V roce 2004 jsem se během jedné meditace dozvěděla, že mi přidělili Talár Posla Velkého Bílého Bratrstva.

Velké Bílé Bratrstvo – název jednoty Bytostí Světla, které dosáhly následujících stupňů evolučního rozvoje. Přebývají v jemnohmotných sférách Bytí. Slovo „Velké“ znamená vysoký stupeň duchovních úspěchů těchto Bytostí. Slovo „Bílé“ symbolizuje bezúhonné bílé záření aury těchto Bytostí Světla. Slovo „Bratrstvo“ vypovídá o zcela jiných principech vzájemných vztahů mezi těmito Bytostmi Světla. Oni jsou nepřetržitě ve stavu Lásky a vzájemné jednoty mezi sebou i s Tvůrcem tohoto vesmíru. 

Talár Posla Velkého Bílého Bratrstva se přiděluje jednotlivcům, kteří prošli speciální přípravou a kterým Bratrstvo důvěřuje, že budou reprezentovat Jeho zájmy na fyzické rovině. Talár umožňuje, pomocí speciální techniky, s velkou věrohodností přijímat a předávat lidstvu Poselství Bytostí z Vyšších Sfér Bytí.

Tuto událost jsem si poznamenala do deníku a pak jsem na ni na nějaký čas zapomněla. Myslela jsem si, že pokud opravdu mám Talár Posla Velkého Bílého Bratrstva, tak se musí projevit ve fyzické rovině.

V tu dobu jsem si dopisovala s jednou ženou z USA. Ona v té době přijímala poselství od Vzestoupených Mistrů a mohla s nimi komunikovat. V jednom ze svých dopisů jsem ji napsala, že mám Talár Posla Velkého Bílého Bratrstva.

V té době jsem pracovala jako účetní a zdálo se mi, že žiji současně ve dvou světech: během meditací jsem v Božském světě a ostatní čas jsem obyčejná účetní.

31. srpna 2004 jsem byla propuštěna z práce z naprosto směšného důvodu: vynechala jsem písmenko v platebním příkazu.

Bylo mi 46 let. Přihlásila jsem se na Úřad Práce, ale nikdo mě nechtěl zaměstnat kvůli mému věku. Nebylo možné sehnat práci, protože jsem byla „příliš stará“.

3. března 2005 mi napsala moje známá z Ameriky, že k ní přišel Mistr Moria a řekl, že můj Talár Posla Velkého Bílého Bratrstva se stává aktivním a já musím začít přijímat Poselství od Mistrů.

Odpověděla jsem jí, že Mistry slyším, ale Poselství jsem od Nich nikdy nepřijímala. Ona mi pak psala znovu a znovu.

V Americe bylo ráno, u mě pozdní noc. Napsala jsem, že pokud ke mně Mistři přijdou dávat svá poselství, ona bude prvním člověkem, kdo se o tom dozví. Pak jsem usnula.

Když jsem druhý den začala meditovat, přišel za mnou Sanat Kumara. Uviděla jsem, jak se celý pokoj naplnil žluto-růžovou zářící mlhou. Sanat Kumara mi řekl, že On chce skrze mě předat Poselství.

Řekla jsem, že bych ho s radostí přijala, ale mám chřipku a rýmu. 

On řekl: „Posílám paprsek uzdravení.“ Za minutu jsem už rýmu neměla a veškeré příznaky chřipky zmizely.

 

Přijala jsem první Poselství od Mistrů. Stalo se to 4. března roku 2005.

Mistři přicházeli každý den. A každý den jsem přijímala jedno Poselství. Byli to různí Mistři. Více než 50 Bytostí Světla z různých světů.

Tak uplynul měsíc. Chodila jsem na Úřad Práce, ale práce pro mě nebyla.

Docházely mi peníze, a proto jsem byla nucena omezit svůj jídelníček. Jedla jsem půl hrnku ovesných vloček ráno a půl hrnku pohanky nebo rýže večer.

A Poselství pokračovala každý den bez přestávky. Podmínkou Mistrů bylo, abych je ještě ten den zveřejňovala na své stránce „Sirius“ - https://sirius-ru.net

 

Sama jsem nemohla pochopit, jak to všechno probíhá a jestli to, co zapisuju, má nějakou cenu. Znepokojovalo mě, že po pěti prvních Poselstvích, která jsem přijala, mi moje známá z Ameriky napsala, abych přerušila přijímání Poselství, protože je jakoby přijímám ze svého podvědomí.

Obrátila jsem se na své známé a ti mě poslali zase ke svým známým, jasnovidcům. Všichni, na které jsem se obrátila, mi potvrdili, že Poselství, která přijímám, jsou skutečně Božského původu.

Poselství pokračovala. Březen, duben, květen a červen. Začátkem června už bylo těžké udržet pracovní tempo. Ráno jsem vstávala a měla jsem jedinou myšlenku – je potřeba přijmout Poselství. Přišel rychle večer a já jsem měla jedinou myšlenku – zítra bude potřeba přijmout Poselství.

Bylo to velmi těžké. Čtyři měsíce soustředěné práce, kdy bylo potřeba slyšet to, co není slyšet, a vidět to, co není vidět.

Ale toto byl pouze první cyklus Poselství, který Mistři skrze mě předali.

 

Dále následovalo 12 let stejně tak namáhavé práce. Již jsem nemohla žít ve městě. 

Díky pomoci lidí se mi podařilo postavit dům poblíž Omsku.

 

  

       V tomto domě jsem přijímala Poselství do roku 2012.

 

19. dubna 2012 někdo podpálil ze čtyř stran dřevěný plot kolem mého domu. Oheň rychle přeskočil na břízy a borovice. Plameny dosahovaly výše než 10 metrů. Byla to stěna kouře a ohně.

Bylo se mnou 5 lidí, kteří mi přiběhli na pomoc. Byli jsme nuceni schovat se uvnitř domu, protože venku byl silný žár a kouř.

Vyběhla jsem nahoru, abych si vzala svoje věci. Najednou jsem uslyšela, jak od ohně začínají praskat fasádní obklady pod střechou, pod kterými byl polystyrén. Všechny tyto materiály jsou velmi hořlavé a kouř je velmi toxický. A tady jsem pochopila, že všichni uhoříme. Je to neodvratné.

Vzpomněla jsem si, že musím prosit o pomoc Boha. Začala jsem křičet: „Archanděli Michaeli! Pomoc! Pomoc! Pomoc!“

Po několika zvoláních jsem si všimla, že obklady přestaly praskat a hučení ohně jakoby ztichlo. Později jsem viděla, jak borovice, která se dotýkala obkladů na mansardě, náhle přestála hořet. Oheň sice postoupil do spodních větví, které ohořely, ale borovice přestala hořet sama od sebe. Nikdo ji nehasil.

To, že jsme se tenkrát zachránili, byl prostě zázrak.

 

Na naléhání Mistrů jsem musela opustit Rusko. Pořád jsem se stěhovala a hledala místo, kde by bylo možné pracovat a přijímat Poselství.

Celkem jsem přijala kolem 500 Poselství a napsala více než 70 knih. Mnohé z nich jsou přeloženy do angličtiny, němčiny, bulharštiny, lotyštiny, litevštiny, portugalštiny, arménštinyče štiny a některých dalších jazyků.

 

Chtěla bych, aby díky Poselstvím, která jsem přijala, lidé pochopili, že Bůh je přímo tam, kde jsme. A pouze úroveň našich vibrací nás od Něj odděluje.

Vlastně my jsme Bohem ve vtělení. Přes každého z nás Bůh projevuje Sebe.

Taťjana Mikušina

Světlo a Láska!

Zdroje 

https://sirius-ru.net/books-otsyvy/smi_usa.htm

 https://sirius-centers.net/books/2018/12/21/index.htm 

 

______________________________________________________________________

 

[1] Předstávujeme Vám článek o Taťjaně Nikolajevně Mikušině, který byl zveřejněn v časopisu American Awareness Magazine.

Více než 25 let časopis Awareness je osvícenstkým vydáním pro mnoho uchazečů hledájící pravdu. Tento časopis přitahuje pozornost poutávými a informativními články a dalšími materiály zaměřenými na zvýšení vědomí obyvatel planety Země.

Více než 40.000 vydání časopisu jsou zdarma distribuovány ve mnoha městech Kalifornii, včetně Los Angelesu, Santa Barbary, San Diego a Ventury, a také v Arizoně, Novém Mexiko a Havajích.

Dnes výdání má více než 2 500 abonentů online-bulletinu a speciálních inzerátů. Jsme rády sdělit, že v aktuálním čísle tohoto časopisu se nám podařilo umístit jedinečný článek, který Posel Velkého Bílého Bratrstva Taťjana Nikolajevna Mikušina napsala spěciálně pro toto číslo. Je to dojemný a upřímný příběh o nejdůležitějším stádiu života Posla, který byl poprvé představen americkému publiku.

 

Online-verze: 

https://awarenessmag.com/images2018NovDec/AwarenessMagazineNovDec2018LowRes.pdf

 

 

Článek je přeložen do jiných jazyků: 

 

 

Bulharština

 

Lotyština

Ruština

Italština

Španělština

Arabština

Finský

Litevština

 

Ukrajinština

Běloruština

Němčina

Angličtina 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net