Učení o dopadu karmy na konci roku
 

Když se ukončuje roční cyklus, pak se potýkáte s trochu jinou situací. Může se stát, že ta karma, která v souladu s Kosmickým Zákonem se k vám vrací během roku, nebyla vámi odpracována do té míry, do jaké by bylo nezbytné z hlediska Zákona. Představte si, že i jiní lidé v průběhu odcházejícího ročního období nebyli schopni v potřebné míře odpracovat svoji karmu správnými volbami, modlitbami, nebo dosažením dobrých skutků.

V tomto případě na konci roku dochází k hromadění přebytků karmy, která se vznáší nad lidstvem a je připravena zaútočit ve formě rozličných stavů, přisouzených lidstvu: nemocí, depresí, hladu,  nebo ve formě různých živelných pohrom a přírodních katastrof.

V každém případě na konci roku můžete dokonce podle svého vnitřního psychického stavu pocítit, že zažíváte nějakou zvýšenou tíhu. To je to dodatečné karmické břemeno, které leží na lidstvu v podobě netransmutované negativní energie.

Proto je tak důležité na konci roku dodržovat zvýšenou disciplínu svého vědomí. Velmi užitečné jsou vědomě sobě ukládané jakákoli omezení ve formě půstu, mlčení, modlitebního bdění, nebo i takové oběti, které můžete přinést na oltář služby v podobě pomoci nuzným a bídným.

V tom případě vytváříte doplňující dobrou karmu, která může být použita v krajním případě pro vyrovnávání stavu na celé planetě. ...

Když karma doléhá, pak nejčastěji nemůžete zkonfrontovat příčinně-důsledkovou souvislost mezi uskutečněnými činy a jejich důsledky, které na vás doléhají v podobě různých utrpení a nemocí. Vy křičíte: „ Za co, Bože?!“, místo toho, abyste pokorně přijali všechno, co vám Pán Bůh posílá.

Uvěřte, Pán je velmi milostivý. A ta karma, která na vás dopadá, dopadá v té nejlehčí z existujících podob.

A pokud by jste měli možnost pochopit, za jaký čin nosíte ten, nebo jiný druh karmického břemene, pak by jste děkovali Bohu, že vám tak milosrdně dovolil odpracovat to, co jste sami vykonali.

Existuje několik způsobů, jak odpracovat karmu.

Prvý způsob je vůbec nevytvářet karmu.

Druhý způsob je odpracovat karmu svými správnými volbami.

Třetí způsob, - odpracovat karmu pokorou před tou situací, do které jste se dostali.

A nakonec, můžete zlehčit karmické břemeno modlitbou a pokáním.

Zde je to, co vám nabízíme, abyste usilovně dělali ve stávající čas do konce tohoto roku.

 

Milovaný Kuthumi 19. prosince 2005 


Přišla jsem k vám tento den na konci roku, protože tento čas konce roku a očekávání Nového roku vede k zamyšlení. Snažte se sledovat vnitřní potřebu přemýšlení ve svém srdci. Snažte se odejít do ústraní. Vaši přátelé a známí a všechny stávající tradice vám budou hovořit opak a zvát k hlasité hostině a tradičnímu silvestrovskému a vánočnímu stolu. 

Neprahněte po hlučné společnosti. Nevytvářejte novou karmu, abyste si nekomplikovali celý příští rok. A na konci příštího roku si nestěžujte mně, že je vám těžko a nemáte dostatek zdraví a energie.

Následujte z roku na rok ty rady, které já vám přináším a každý následující rok bude šťastnější a šťastnější, než ten předcházející. Bůh vám pomáhej v Novém roce!  

Milovaná Matka Marie 27. prosince 2007

 

 

Zdroj - https://r.sirius-ru.net/2011/2011-12-02.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net