Učení o dopadu karmy na konci roku

 
 
 
Gautama Buddha
1. ledna 2007

Pokaždé, když začíná nový roční cyklus, přicházíme, abychom poskytli doporučení týkající se nového časového cyklu. A dnes jsem přišel dát takové doporučení.

Víte, že roční cyklus podléhá Zákonu Karmy takovým způsobem, že karma nesestoupí najednou, nýbrž se táhne po celé roční období. Každý měsíc získáte dávku určitého množství karmy. Máte tedy příležitost odpracovat svou minulou karmu postupně rok co rok a měsíc po měsíci. Pokud byste dostali příležitost odpracovat najednou celou vaši karmu, vaši negativní energii, energii, kterou jste zkreslili v minulých vašich životech, pak byste to nebyli schopni vydržet. Vaše těla by byla okamžitě roztrhána na kusy. Zákon tedy funguje tak, že v každém okamžiku svého života získáte možnost vyrovnat se přesně s tím množstvím negativní energie minulosti, kterou jste schopni zvládnout. Nikdy vám není dáno víc, než jste schopni vydržet. Proto se jednoduše musíte smířit se Zákonem tohoto Vesmíru a s pokorou očekávat návrat vámi vytvořené karmické energie, která se vám dává k odpracování v cyklech.

Nový rok lze považovat za začátek odpracování nové vrstvy energií minulosti. A s každým úspěšně dokončeným rokem odpracováváte část své minulé karmy a blížíte se k nové úrovni vědomí. A nebýt nové karmy, kterou bez ustání tvoříte, stačilo by jen pár let na to, abyste se zbavili lvího podílu vaší minulé karmy.

Ne všichni z vás však moudře spravují svou Božskou energii a svůj čas pobytu ve vtělení. Takže pro mnohé z vás to množství negativní energie, které neutralizujete prostřednictvím utrpení, nemoci a zármutku, je okamžitě doplněno novou karmou, kterou neúnavně vytváříte svými špatnými činy a špatnými volbami ve vašem životě.

A kdyby nebylo Božské milosti, pak byste byli zcela zbaveni možnosti dalšího pokroku, tak velkou karmu mnozí z vás tvoří ve vašich životech. Nicméně díky Božské milosti se tato karma nevrací okamžitě, ale čeká na příznivou příležitost, kdy budete schopni přežít negativní energie z minulosti a ne jen vydržet vaši karmickou zátěž, ale také se zamyslet nad tím, proč na vás spadlo tolik neštěstí najednou. A tak si mnozí z vás mohou uvědomit existenci Vyššího Zákona a celou svou bytostí usilovat o naplnění tohoto Zákona.

 

Milovaný Kuthumi 
19. prosince 2005 
 

Když se ukončuje roční cyklus, pak se potýkáte s trochu jinou situací. Může se stát, že ta karma, která v souladu s Kosmickým Zákonem se k vám vrací během roku, nebyla vámi odpracována do té míry, do jaké by bylo nezbytné z hlediska Zákona. Představte si, že i jiní lidé v průběhu odcházejícího ročního období nebyli schopni v potřebné míře odpracovat svoji karmu správnými volbami, modlitbami, nebo dosažením dobrých skutků.

V tomto případě na konci roku dochází k hromadění přebytků karmy, která se vznáší nad lidstvem a je připravena zaútočit ve formě rozličných stavů, přisouzených lidstvu: nemocí, depresí, hladu,  nebo ve formě různých živelných pohrom a přírodních katastrof.

V každém případě na konci roku můžete dokonce podle svého vnitřního psychického stavu pocítit, že zažíváte nějakou zvýšenou tíhu. To je to dodatečné karmické břemeno, které leží na lidstvu v podobě netransmutované negativní energie.

Proto je tak důležité na konci roku dodržovat zvýšenou disciplínu svého vědomí. Velmi užitečné jsou vědomě sobě ukládané jakákoli omezení ve formě půstu, mlčení, modlitebního bdění, nebo i takové oběti, které můžete přinést na oltář služby v podobě pomoci nuzným a bídným.

V tom případě vytváříte doplňující dobrou karmu, která může být použita v krajním případě pro vyrovnávání stavu na celé planetě. ...

Když karma doléhá, pak nejčastěji nemůžete zkonfrontovat příčinně-důsledkovou souvislost mezi uskutečněnými činy a jejich důsledky, které na vás doléhají v podobě různých utrpení a nemocí. Vy křičíte: „ Za co, Bože?!“, místo toho, abyste pokorně přijali všechno, co vám Pán Bůh posílá.

Uvěřte, Pán je velmi milostivý. A ta karma, která na vás dopadá, dopadá v té nejlehčí z existujících podob.

A pokud by jste měli možnost pochopit, za jaký čin nosíte ten, nebo jiný druh karmického břemene, pak by jste děkovali Bohu, že vám tak milosrdně dovolil odpracovat to, co jste sami vykonali.

Existuje několik způsobů, jak odpracovat karmu. 

První způsob je vůbec nevytvářet karmu.

Druhý způsob je odpracovat karmu svými správnými volbami.

Třetí způsob, - odpracovat karmu pokorou před tou situací, do které jste se dostali.

A nakonec, můžete zlehčit karmické břemeno modlitbou a pokáním.

Zde je to, co vám nabízíme, abyste usilovně dělali ve stávající čas do konce tohoto roku.

 

 

Elohim Hercules,
 26. prosince 2009

... Lidstvo nadále rozhoupává loďku neuváženými činy, myšlenkami a pocity. Zejména mnoho neuvážených věcí se stane na konci roku, kdy lidé, podle nich, oslavují nový rok.

Musím vám říct, že za pár dní takové oslavy se tvoří stejný objem karmy jako za celý zbytek roku.

Proto než slavít, zamyslete se nad tím, v jaké formě byste to měli udělat lépe. Možná přece změnit tradiční představu o svátce jako o dojista  nezkrocené pití a obžerství? ...

 


Gautama Buddha
25. prosince 2006

... Doba je velmi složitá a přelom roku je obzvláště důležitým a náročným časem. Právě na přelomu změn slunečního cyklu přicházíme a dáváme vám naše učení, protože vše, co založíme na rostoucím slunci, vyklíčí na jaře a v létě při nástupu dalších slunečních cyklů, které začínají v den jarní rovnodennosti a v den letního slunovratu. Končí staré a začíná nové... 

Velmi mnoho lidí zažívá depresivní stavy, a velmi mnoho lidí tráví vánoční a novoroční svátky na velmi nízké vibrační úrovni, konzumujíce alkohol a zabývajíce se jinou nedůstojnou a neslušnou činností. To vše vytváří další kus planetární karmy, která může vést k nenapravitelným katastrofám na některých kontinentech. Proto, jako vždy na konci roku, vás vyzývám k tomu, abyste zachovali rovnováhu, především v sobě, a věnovali co nejvíce úsilí vyvažování planetární karmy a karmy vaší země. Pokud cítíte takovou vnitřní potřebu, můžete každý den, který zbývá do konce letošního roku, věnovat své modlitební praxi s dvojnásobnou, nebo i trojnásobnou silou. Neváhejte si dokonce vzít volno z práce, abyste pracovali pro dobro planety Země doma v soukromí nebo společně se skupinou podobně smýšlejících lidí. Čtěte si růžence, čtěte si další modlitby nebo praktikujte meditaci. Pošlete svou Lásku a Vděčnost Zemi. Představte si Zemi-Matku jako živou bytost, která vám umožňuje žít a rozvíjet se, stará se o vás[2]. Posílejte svou Lásku Zemi a těm elementálům, kteří slouží lidské evoluci na Zemi.

Pokaždé na konci roku vás žádáme o dodatečnou energii, kterou nám můžete dát, a to nám zase umožní vyvážit situaci na planetě a vyhnout se mnoha katastrofám.

Proto přicházím a obracím se na vás s prosbou, jako Bytost, která má moc na planetě Zemi a udržuje rovnováhu na planetě.

JÁ JSEM Buddha, a jsem rád, že mnozí z vás se rozhodli a vydali se cestou služby lidstvu Země a zapomněli na své osobní problémy, své osobní těžkosti a strasti.

Vlastně jen tehdy, když jste pohlceni službou Životu, všechny vaše drobné problémy jeden po druhém vás opouštějí a jednoho dne si uvědomíte, že jste osvobozeni od všech těch malých a zbytečných věcí, které vás předtím zatěžovaly ve vašem životě. Ale to byl jiný život, život člověka, který se soustředil na sebe a své problémy. Nyní jste bytost Světla, která se stará o blahobyt a harmonii na celé planetě.

Ať je světu dobře!

Nechť jsou šťastny všechny živé bytosti, které obývají naši milovanou planetu Zemi. Om.

 

 

Milovaný Súrja
13. prosince 2005 

Víte, že situace na planetě Zemi se ke konci roku pokaždé vyhrotí. To je způsobeno ročním cyklem, kterým planeta prochází…

... Toto uvolnění negativních energii může vést k vypuknutí další kataklyzmat nebo k nevypuknutí, protože dojde k transmutaci většiny negativní energie na úrovni myšlení a pocitů.

Proto je tak důležité na konci roku zachovat vnitřní harmonii a pokorné rozechvění před Stvořitelem.

Dokáže to mnoho lidí na planetě Zemi?

 
 

 

Milovaná Matka Marie
27. prosince 2007

Přišla jsem k vám tento den na konci roku, protože tento čas konce roku a očekávání Nového roku vede k zamyšlení. Snažte se sledovat vnitřní potřebu přemýšlení ve svém srdci. Snažte se odejít do ústraní. Vaši přátelé a známí a všechny stávající tradice vám budou hovořit opak a zvát k hlasité hostině a tradičnímu silvestrovskému a vánočnímu stolu. 

Neprahněte po hlučné společnosti. Nevytvářejte novou karmu, abyste si nekomplikovali celý příští rok. A na konci příštího roku si nestěžujte mně, že je vám těžko a nemáte dostatek zdraví a energie.

Následujte z roku na rok ty rady, které já vám přináším a každý následující rok bude šťastnější a šťastnější, než ten předcházející. Bůh vám pomáhej v Novém roce!  

 

 

Fragmenty z Poselství Mistrů sestavila Lilia Šajachmatova z Jekatěrinburgu,

 zveřejněno v novinách „Mystery Života“ č. 11, rok 2011 

(Jekatěrinburg, Rusko),

a v novinách „Šestá Rása“ č. 12 (253), rok 2011 

(Vladivostok, Rusko), pod názvem „Slovo Moudrosti. Poselství Mistrů".  

 

Zdroje:

https://r.sirius-ru.net/2011/2011-12-02.htm

https://r.sirius-ru.net/2014/2014-11-01.htm

https://university.sirius-ru.net/law_of_karma/primenenie_zakona_karmy_01.htm

 

 

Film "О dopadu karmy na konci roku" (titulky)

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net