Stránka Matky Marie:

Hudba   Videa   Ružence   Molitby   Články   Poselství
 
 
 
 
 
 
Článek "Pozemský život Matky Marie"  
 
 
 
 
POSELSTVÍ  
Matky Marie skrze Taťánu N. Mikušinu

 

           

Milovaní, vaše duše na sebe vzaly těžké břemeno vtělení v této pro Zemi složité době. A já vám mohu toto jen připomenout, říci slova útěchy a utřít vaše slzy. Ale je nutné, abyste pokračovali v plnění vašeho poslání. Každý z vás je mému srdci drahý a toto zvláštní spojení se mnou vám vždy poskytne pomoc ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že už nemáte sílu ani možnosti unést hrubost a nevědomost kolem vás.

V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.

Matka Marie, 11. června 2010

 

Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době
Matka Marie, 26. března 2005
 

Возрождение России, как земли Матери, произойдет очень скоро
13 июня 2005 года

 

O duchovní misi Ruska

Milovaná Matka Marie 25. června 2007

 

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždycky s vámi, jako milující a starostlivá matka
Matka Marie, 08. prosínce 2007 

 

При каждом моем новом приходе я чувствую себя все более и более уверенно на Земле
21 декабря 2007 года

 

Doporučení na konci roku
Matka Marie, 27. prosince 2007 

 

Srdečný rozhovor
Matka Marie, 4. ledna 2009 

 

Volám vaše vědomí do výšin  

Milovaná Matka Marie, 9. července 2009
 

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti 
Matka Maria, 27 prosince 2009 

 

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás
Matka Marie, 11. června 2010 

 

Společně jsme schopni vykonat ten zázrak, který čeká na Rusko

Milovaná Matka Marie, 23. června 2011

 

Blíží se konec tmy a na vás čeká pouze Světlo!
Milovaná Matka Marie, 25. června 2012

 

Vpusťte Boha do vašeho života

Matka Marie, 23. června 2013

 

Вам следует приложить максимальные усилия, чтобы вернуть в вашу жизнь Бога
24 декабря 2013 года
 

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit
Matka Marie, 23. prosince 2014

 

 
 
 

 

V době od 24. listopadu 1946 do 8. prosínce 1947 roků se požehnaná Matka Marie jedenáctkrát zjevila Sestře Pierině v Italsku. Matka Marie prosila o pokání a vykoupení za hříchy nemravných činů. Prosila modlit se za obrat Rusku.

Matka Marie poprosila, aby Sestra Pierina v poledne 8. prosínce přišla do kostela. 

„To bude moje Hodina Milosti“, řekla Marie. Sestra se zeptala, jak se má připravit k této Hodině Milosti? 

Na což jí Požehnaná Marie odpověděla: „Modlitbou a pokáním. Přečti 3 krát 50. žalm Davidův s otevřenou náručí. Během Hodiny Milosti mohou být darované mnohé duchovní Milosti. A Milost Boží se dotkne nejhorších bezcitných, krutých hříšníků“

Požehnaná Marie slibila, že všechno, o co ji lidé poprosí během této Hodiny Milosti (i nemožné), jim bude darované, pokud to bude v souladu s vůlí Věčného Otce.

Ráno 8. prosínce začali lidé přicházet do kostela a k poledni jich bylo už deset tisíc. Většina stála venku, protože všichni se nemohli do kostela dostat. Četli Růženec. Najednou diamantovo-bílé světlo sešlo s věže kostelu, a objevily se schody, které vedly až dolu.

Schody byli nádherně ozdobené červenými, bílými a žlutými růžemi. Objevila se Požehnaná Marie vyzařující světlo a oblečená v bílém. S úsměvem na rtech začala mluvit měkkým hlasem plným Lásky. 

„JÁ JSEM Neposkvrněné Pojetí, Matka Všech Milostí a Matka Mého Milovaného Syna Ježíše. Chci, abyste mne poznali jako Mystickou Růži.

Přeji si, abyste každý rok 8. prosínce v poledne slavili „Hodinu Milosti“. Mnoho duchovních milostí a fyzických požehnání bude dáno těm, kdo se bude během hodiny modlit“. Pak začala pomalu stoupat nahoru, ladně rozsypávala růže. 

Uprostřed schodů znovu začala mluvit: „Jsem moc šťastná, vidět tento velký projev Víry“.

Mnozí nemocní byli uzdravení a mnohé zázraky se stali při splnění slibu Požehnané Matky Marie.

 

 

"Myslím si, že tato Dispensace je velká Milost ze strany Matky Marie a Vzestoupených Sněmů, která v tuto těžkou hodinu může být použita všemi bez výjimky. 

V roce 2007 během Hodiny Milosti Matka Marie předala Poselství, které je uvedeno dole. Z tohoto poselství vyplývá, že Matka Marie prodloužila platnost Dispensace Hodiny Milosti."  Taťána Mikušina


[1] Dispenzace - termín, používající se v katolické a protestantské církvi. V tomto případě označuje Boží Milost nebo odpuštění hříchů milostí Boha za určitých podmínek.

[2] V anglickém jazyce (a některých dalších evropských jazycích) slova Immaculate Conception znamenají současně neposkvrněné početí i neposkvrněné pojetí. Zatímco neposkvrněné početí – pojem celkem (dostatečně) úzký a vztahuje se pouze k zrození Ježíše na svět (i samotné Marie, podle katolických teologů), neposkvrněné pojetí – termín mnohem důležitější pro pochopení role Panny Marie. V Nejčistším Srdci Marie je uloženo neposkvrněné pojetí* (mínění) o všech věcech na Zemi – čistý božský obraz, kterým by vše existující mohlo být, kdyby se na Zemi projevilo Království Boží. Umění, kterému se učíme u Marie – udržovat ve svém milujícím srdci neposkvrněné pojetí o všech věcech, které nás obklopují i lídech a tímto způsobem přiblížit projevení Božského na Zemi.

 

 
 
 

 
 
 Videa a filmy o Matce Marie 
 
 
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net