STRÁNKA 
MATKY MARIE
 
 
POSELSTVÍ  Matky Marie skrz Taťánu N. Mikušinu       

           

Milovaní, vaše duše na sebe vzaly těžké břemeno vtělení v této pro Zemi složité době. A já vám mohu toto jen připomenout, říci slova útěchy a utřít vaše slzy. Ale je nutné, abyste pokračovali v plnění vašeho poslání. Každý z vás je mému srdci drahý a toto zvláštní spojení se mnou vám vždy poskytne pomoc ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že už nemáte sílu ani možnosti unést hrubost a nevědomost kolem vás.

V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.

Matka Marie, 11. června 2010

 

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždycky s vámi, jako milující a starostlivá matka
Matka Marie, 08. prosínce 2007

 

Doporučení na konci roku
Matka Marie, 27. prosince 2007

 

Srdečný rozhovor
Matka Marie, 4. ledna 2009

 

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti
Matka Maria, 27 prosince 2009

 

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás
Matka Marie, 11. června 2010

 

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit
Matka Marie, 23. prosince 2014

 

V době od 24. Listopadu 1946 do 8. prosince 1947 roků se požehnaná Matka Marie jedenáctkrát zjevila Sestře Pierině v Italsku. Matka Marie prosila o pokání a vykoupení za hříchy nemravných činů. Prosila modlit se za obrat Rusku.

Matka Marie poprosila, aby Sestra Pierina v poledne 8 prosince přišla do kostela. „To bude moje Hodina Milosti“, řekla Marie. Sestra se zeptala, jak se má připravit k této Hodině Milosti? Na což jí Požehnaná Marie odpověděla: „Modlitbou a pokáním. Přečti 3 krát 50. Žalm Davida s otevřenou náručí. Během Hodiny Milosti mohou být darované mnohé duchovní milosti. A milost Boží se dotkne nejhorších bezcitných, krutých hříšníků“

Požehnaná Marie slibila, že všechno, o co ji lidé poprosí během této Hodiny Milosti (i nemožné), jim bude darované, pokud to bude v souladu s vůlí Věčného Otce.

Ráno 8. prosince začali lidé přicházet do kostela a k poledni jich bylo už deset tisíc. Většina stála venku, protože všichni se nemohli do kostela dostat. Četli Růženec. Najednou diamantovo-bílé světlo sešlo s věže kostelu, a objevily se schody, které vedly až dolu.

Schody byli nádherně ozdobené červenými, bílými a žlutými růžemi. Objevila se Požehnaná Marie vyzařující světlo a oblečená v bílém. S úsměvem na rtech začala mluvit měkkým hlasem plným lásky. „JÁ JSEM Neposkvrněné Pojetí, Matka Všech Milostí a Matka Mého Milovaného Syna Ježíše. Chci, abyste mne poznali jako Mystickou Růži.

Přeji si, abyste každý rok 8. prosince v poledne slavili „Hodinu Milosti“. Mnoho duchovních milostí a fyzických požehnání bude dáno těm, kdo se bude během hodiny modlit“. Pak začala pomalu stoupat nahoru, ladně rozsypávala  růže. Uprostřed schodů znovu začala mluvit: „Jsem moc šťastná, vidět tento velký projev Víry“.

Mnozí nemocní byli uzdravení a mnohé zázraky se stali při splnění slibu Požehnané Matky Marie.

 

"Myslím si, že tato dispensace je velká Milost ze strany Matky Marie a Vzestoupených Sněmů, která v tuto těžkou hodinu může být použita všemi bez výjimky.

V 2007. roce během Hodiny Milosti Matka Marie předala poselství, které je uvedeno dole. Z tohoto poselství vyplývá, že Matka Marie prodloužila platnost dispensace Hodiny Milosti."

Taťjana Mikušina


[1] Dispenzace - termín, používající se v katolické a protestantské církvi. V tomto případě označuje Boží Milost nebo odpuštění hříchů milostí Boha za určitých podmínek.

[2] V anglickém jazyce (a některých dalších evropských jazycích) slova Immaculate Conception znamenají současně neposkvrněné početí i neposkvrněné pojetí. Zatímco neposkvrněné početí – pojem celkem (dostatečně) úzký a vztahuje se pouze k zrození Ježíše na svět (i samotné Marie, podle katolických teologů), neposkvrněné pojetí – termín mnohem důležitější pro pochopení role Panny Marie. V Nejčistším Srdci Marie je uloženo neposkvrněné pojetí* (mínění) o všech věcech na Zemi – čistý božský obraz, kterým by vše existující mohlo být, kdyby se na Zemi projevilo Království Boží. Umění, kterému se učíme u Marie – udržovat ve svém milujícím srdci neposkvrněné pojetí o všech věcech, které nás obklopují i lídech a tímto způsobem přiblížit projevení Božského na Zemi.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/liki/mmaria_stranichka.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net