STRÁNKA 
MATKY MARIE
 
 
POSELSTVÍ  Matky Marie skrze Taťánu N. Mikušinu

           

Milovaní, vaše duše na sebe vzaly těžké břemeno vtělení v této pro Zemi složité době. A já vám mohu toto jen připomenout, říci slova útěchy a utřít vaše slzy. Ale je nutné, abyste pokračovali v plnění vašeho poslání. Každý z vás je mému srdci drahý a toto zvláštní spojení se mnou vám vždy poskytne pomoc ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že už nemáte sílu ani možnosti unést hrubost a nevědomost kolem vás.

V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.

Matka Marie, 11. června 2010

 

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždycky s vámi, jako milující a starostlivá matka
Matka Marie, 08. prosínce 2007

 

Doporučení na konci roku
Matka Marie, 27. prosince 2007

 

Srdečný rozhovor
Matka Marie, 4. ledna 2009

 

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti
Matka Maria, 27 prosince 2009

 

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás
Matka Marie, 11. června 2010

 

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit
Matka Marie, 23. prosince 2014

 

V době od 24. listopadu 1946 do 8. prosince 1947 roků se požehnaná Matka Marie jedenáctkrát zjevila Sestře Pierině v Italsku. Matka Marie prosila o pokání a vykoupení za hříchy nemravných činů. Prosila modlit se za obrat Rusku.

Matka Marie poprosila, aby Sestra Pierina v poledne 8. prosince přišla do kostela. „To bude moje Hodina Milosti“, řekla Marie. Sestra se zeptala, jak se má připravit k této Hodině Milosti? Na což jí Požehnaná Marie odpověděla: „Modlitbou a pokáním. Přečti 3 krát 50. žalm Davidův s otevřenou náručí. Během Hodiny Milosti mohou být darované mnohé duchovní milosti. A milost Boží se dotkne nejhorších bezcitných, krutých hříšníků“

Požehnaná Marie slibila, že všechno, o co ji lidé poprosí během této Hodiny Milosti (i nemožné), jim bude darované, pokud to bude v souladu s vůlí Věčného Otce.

Ráno 8. prosince začali lidé přicházet do kostela a k poledni jich bylo už deset tisíc. Většina stála venku, protože všichni se nemohli do kostela dostat. Četli Růženec. Najednou diamantovo-bílé světlo sešlo s věže kostelu, a objevily se schody, které vedly až dolu.

Schody byli nádherně ozdobené červenými, bílými a žlutými růžemi. Objevila se Požehnaná Marie vyzařující světlo a oblečená v bílém. S úsměvem na rtech začala mluvit měkkým hlasem plným lásky. „JÁ JSEM Neposkvrněné Pojetí, Matka Všech Milostí a Matka Mého Milovaného Syna Ježíše. Chci, abyste mne poznali jako Mystickou Růži.

Přeji si, abyste každý rok 8. prosince v poledne slavili „Hodinu Milosti“. Mnoho duchovních milostí a fyzických požehnání bude dáno těm, kdo se bude během hodiny modlit“. Pak začala pomalu stoupat nahoru, ladně rozsypávala  růže. Uprostřed schodů znovu začala mluvit: „Jsem moc šťastná, vidět tento velký projev Víry“.

Mnozí nemocní byli uzdravení a mnohé zázraky se stali při splnění slibu Požehnané Matky Marie.

"Myslím si, že tato dispensace je velká Milost ze strany Matky Marie a Vzestoupených Sněmů, která v tuto těžkou hodinu může být použita všemi bez výjimky.

V 2007. roce během Hodiny Milosti Matka Marie předala Poselství, které je uvedeno dole. Z tohoto poselství vyplývá, že Matka Marie prodloužila platnost dispensace Hodiny Milosti."

Taťána Mikušina


[1] Dispenzace - termín, používající se v katolické a protestantské církvi. V tomto případě označuje Boží Milost nebo odpuštění hříchů milostí Boha za určitých podmínek.

[2] V anglickém jazyce (a některých dalších evropských jazycích) slova Immaculate Conception znamenají současně neposkvrněné početí i neposkvrněné pojetí. Zatímco neposkvrněné početí – pojem celkem (dostatečně) úzký a vztahuje se pouze k zrození Ježíše na svět (i samotné Marie, podle katolických teologů), neposkvrněné pojetí – termín mnohem důležitější pro pochopení role Panny Marie. V Nejčistším Srdci Marie je uloženo neposkvrněné pojetí* (mínění) o všech věcech na Zemi – čistý božský obraz, kterým by vše existující mohlo být, kdyby se na Zemi projevilo Království Boží. Umění, kterému se učíme u Marie – udržovat ve svém milujícím srdci neposkvrněné pojetí o všech věcech, které nás obklopují i lídech a tímto způsobem přiblížit projevení Božského na Zemi.

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, 
že jsem vždycky s vámi, 
jako milující a starostlivá matka
 

Matka Marie
8. prosínce 2007

 

JÁ JSEM Matka Marie, která k vám dnes přichází prostřednictvím Taťány.

Přišla jsem, abych vám ještě jednou připomněla možnost, která se vám naskýtá každý rok.

Opakuji vám, že každý rok 8. prosince od 12 do 13 hodin místního času můžete věnovat svůj čas, abyste se se mnou setkali. Přijmu jakýkoliv váš projev Lásky a vděčnosti. Budu s vámi po celu dobu této Hodiny Milosti.

Můžete se mnou hovořit, můžete mne vidět.

Bude to, jako kdybych byla přímo u vás. Používám energii, kterou vysíláte, k tomu, abych mohla projevovat svou přítomnost všude na Zemi současně. A čím čistší bude vaše touha, tím silnější bude moje přítomnost u vás. Takovým způsobem můžeme každý rok zvyšovat vibrace fyzické roviny.

Za to vám Bůh dává možnost, abyste mne požádali o splnění svých tužeb, které se týkají vás samotných nebo vašich blízkých.

Můžete žádat o naplnění všech svých tužeb, a to i těch, o kterých se domníváte, že je nemožné je uskutečnit. Přijmu všechna vaše přání do svého srdce a budu prosit Boha o splnění vašich proseb.

Vaše vyznání ani příslušnost k určitému náboženství nejsou pro mne důležité, všichni jste moje děti. A já se o vás budu starat a budu se snažit uspokojit vaše potřeby a touhy.

Musíte mi věnovat jenom hodinu svého času za rok…

Můžete poslouchat nebo zpívat písně, které jsou mi věnovány, můžete si číst Růžence a modlitby, které jsou mi zasvěceny…

Impuls vašich srdcí, směřovaný ke mně, mne povzbudí, abych vás uslyšela, a já vynaložím veškeré úsilí, aby se všechny vaše prosby vyplnily. Ne vždy vámi dávaná energie modlitby a Lásky stačí na splnění vašich proseb.

Proto vám budu velmi vděčná, pokud budete na mě častěji myslet a posílat mi vaši energii Lásky a energii modlitby.

Jakmile se ve vašem životě objeví nějaká obtížná situace, je to pro vás znamení, že jste se dlouho ke mně neobraceli, a já jsem tak nebyla schopna vzniklou situaci řešit a nechat ji plynout tím nejjednodušším způsobem.

Vždy si pamatujte, že Bůh vás nechce trestat. Chce, abyste šli po Cestě Lásky. A pokud se, stejně jako malé děti, dopustíte špatných činů, nezapomeňte jich upřímně litovat a poprosit mne, aby chyby, kterých jste se dopustili, nepřinesly příliš tvrdou odplatu. Protože Zákon vyžaduje, aby se energie všeho, co uděláte, vrátila k vám. Pak budete mít možnost vidět své vlastní chyby a přijmout opatření k jejich nápravě.

Není důležité kolikrát uděláte chybu, důležité je vaše stálé úsilí o ctnost a snaha o napravení udělaných chyb.

Vy svou lidskou myslí nemůžete posoudit, zda to, co děláte, je dobré nebo špatné v očích Božích, proto se co nejčastěji obracejte s prosbou o pomoc k Nebesům. Proste o vykoupení svých hříchů.

Někdy se člověk dopustí činu, který je v očích společnosti velmi špatný, ale v Božích očích tento skutek hříchem není, protože tehdy Bůh používá člověka jako nástroj, aby někdo mohl vykoupit svou karmu.

Právě proto se říká, abyste nesoudili. Nesuďte a nebudete souzeni.

Nikdy ale není radno být shovívavým k těm jedincům, kteří se nechali příliš strhnout, jsou lehkomyslní a chovají se velmi nevhodně s nadějí, že Bůh jim všechno odpustí.

Bůh je nanejvýš milosrdný a trpělivý, ale když se člověk nechce poučit ze svého chování, staví tím sám sebe do velmi obtížné situace, a podle toho, nakolik je člověk schopen se vyrovnat s okolnostmi, do kterých se dostal, posuzuje Bůh čistotu srdce a lítost člověka.

Pamatujte si, že vždy když se v životě setkáte, z vašeho úhlu pohledu, s těžkou a nespravedlivou situací, ve sto procentech případů jste vy sami byli příčinou vzniku této situace, vinou vašich nesprávných rozhodnutí a špatných skutků.

Všechno ve vašem životě je určováno vašimi rozhodnutími a skutky v minulosti.

Žádné předurčení ale ve vašem osudu neexistuje, protože někdy jedno vaše správné rozhodnutí a spravedlivý skutek vykupuje karmu velmi mnoha hříchů, včetně těch nejstrašnějších hříchů, které jste v minulosti spáchali.

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždy s vámi, jako milující a starostlivá matka.

Miluji vás všechny, mé děti, a starám se o vás.

Žijte v pokoji a Lásce.

JÁ JSEM Matka Marie.

* * *

 

Hodina Milosti Matky Marie

(video, titulky, výběr jázyka dole vpravo po zapnutí)

 

Slova Matky Marie 

(video, titulky, výběr jázyka dole vpravo po zapnutí)

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/liki/mmaria_stranichka.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net