STRÁNKA MATKY MARIE

 

POSELSTVÍ  MATKY MARIE

 

Matka Marie

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

23.12.2014 10:46
Velmi mnoho lidí se nachází v područí kouzel iluzorních sil. Oni spí a ve snu vidí děsivé sny a pokouší se tyto sny uskutečňovat ve svém životě.   Ale to je všechno jenom proto, že v srdcích těchto lidí chybí Bůh a Jeho projev: Láska. Právě absenci Boha nutí velmi mnoho politiků páchat strašné...

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

11.06.2010 16:13
Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy vytvořili pro sebe zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celá tíha toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti....

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.

27.12.2009 10:38
Nejlepším lékem pro Vaše duše bude vroucí pokání ze všech Vašich chyb a hříchů a hluboké přání tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitbou je i modlitba beze slov, tak může nabytí souladu s božským pokojem uzdravit mnohé duševní rány.   Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit,...

Srdečný rozhovor

04.01.2009 16:07
Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy když nastupuje zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, nahodile sbíhající se v očích. Nestyďte se plakat. Vaše duše...

Doporučení na konci roku

27.12.2007 16:03
Poslouchám vaše prosby, ale někdy ani jedna modlitba není vyslovena dostatečně upřímně, aby mohla být pomoc poskytnuta. Nicméně, nechť vás nezatěžuje posílat mi energii vaší modlitby. Nemůžu vám poskytovat pomoc tedy, kdy ji ode mě vyžadujete. Můžu pomoci jenom zarmouceným srdcím, srdcím,...

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždycky s vámi, jako milující a starostlivá matka

08.12.2007 16:01
Vždycky si pamatujte, že Bůh vás nechce trestat. Chce, abyste šli po Cestě Lásky. A pokud se, stejně jako malé děti, dopustíte špatných činů, nezapomeňte jich upřímně litovat, a poprosit mne,  aby chyby, kterých jste se dopustili, nepřinesly příliš tvrdou odplatu. Protože zákon vyžaduje, aby...

Hodina Milosti Matky Marie

08.12.2007 13:11
  V době od 24. Listopadu 1946 do 8. prosince 1947 roků se požehnaná Matka Marie jedenáctkrát zjevila Sestře Pierině v Italsku. Matka Marie prosila o pokání a vykoupení za hříchy nemravných činů. Prosila modlit se za obrat Rusku. Matka Marie poprosila, aby Sestra Pierina...

RŮŽENCE MATKY MARIE

  

Růžence

Video

Zdroj