Jan Křtitel

 
 

Jan Křtitel je ve Své předchozí inkarnaci znám jako prorok Eliáš. Je jedním z mála, který prošel obřadem Nanebevstoupení přímo ve fyzickém těle a vzestoupil na Nebesa v „ohnivém voze“. Ale dle unikátní dispenzace se po Svém Nanebevstoupení znovu ztělesnil, aby „připravil cestu pro Pána“.

Prorok Eliáš byl učitelem Eliseye - předchozí inkarnace Ježíše. Jan Křtitel se opět dobrovolně oblékl do tělesné formy a dovolil si obětovat se do rukou Herodese, aby pomohl Svému učedníkovi splnit Svoji Misi.

Vztah mezi Ježíšem a Janem Křtitelem je příběhem hluboké oddanosti, lásky a úcty, přitahující svou krásou a zřídka  je nalezen rovnocennější.

Toto je příběh o vztahu Guru-čela, Učitele-učednika.

Svou Velkou Službu - přenášení Pravdy k lidu Izraele - Ježíš začal Janovým křtem. Existuje legenda, že Ježíš žil asi rok s Essejici. Essejici žili v uzavřené komunitě poblíž Mrtvého moře. Tam se Ježíš dozvěděl o Janově kněžství a vyjádřil svůj záměr jít na místo Jeho Služby, která nebyla daleko od Mrtvého moře, na břehu řeky Jordán. Mudrci z Esseje informovali Jana, že se mu zjeví Velký Učitel, na Jehož příchod by měli být lidé připraveni.

Jako Velký a pokorný Učitel Jan řekl o Ježíši: „Musí růst a já se musím snižovat“ (Jan 3:30), protože v srdci Mistra byla velká Boží touha po učedníkovi Ježíši, aby překonal Ho v úspěších a službě.

Na mnoho otázek, zda On je Kristus, Jan odpověděl, že jen připravuje cestu pro Pána. "Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, kdo přichází po Mně, je silnější než Já;" Nejsem hoden toho, abych mu zouval Jeho boty; Pokřtí vás Duchem Svatým a ohněm “(Mt 3,11).

Jan, zůstávající ve stínu, chtěl vidět Ježíšovu slávu, když Ten si oblékne plášť vzestupného vědomí Svého Guru.

Jan Křtitel byl druhým Ježíšovým bratrancem. Alžběta, matka Jana Křtitele byla sestřenicí Matky Marie.

Na konci Své inkarnace Janem Křtitelem se Eliáš vrátil do vzestupného stavu.

Jan Křtitel dnes přinesl Své Učení skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Tat´ánu Nikolaevnu Mikušinu.

 

V Poselství “Připravte své chrámy na příchod mesiáše” předaném 11. d ubna 2005 

On řekl:

JÁ JSEM Jan Křtitel. Byl jsem ten, kdo předpověděl příchod mesiáše Krista.

JÁ JSEM přišel. Přišel jsem vám povědět historii mého života, toho mého života. A JÁ JSEM přišel vám předat některá ponaučení pro vaše současné životy.

 

Jan Křtitel dále mluví o Sobě a o podstatě Jeho učení:

Při mém vtělení, jak víte, jsem žil v poušti. Živil jsem se medem divokých včel a kobylkami. Mnozí mě považovali za podivína. Ale pouze tím, že jsem se odloučil od lidí a jejich shonu, jsem se mohl spojit s Bohem. A nevyměnil bych toto spojení za žádné lidské bohatství a pocty.

 

Málo jsem komunikoval s lidmi. A základní učení, které jsem jim předával, se týkalo očištění jejich duší a jejich přípravy na příchod mesiáše.

Lidé chápali má slova tak, že se týkají příchodu vnějšího mesiáše, člověka, který je musí zachránit před jejich trápením a neštěstím.

 

Ale já jsem měl na mysli nejenom příchod vnějšího mesiáše, ale i příchod mesiáše vnitřního, který je v každém člověku. A připravoval jsem vědomí lidí na příchod tohoto vnitřního mesiáše.

 

Nemyslím si, že by někdo z lidí pochopil to, o čem jsem hovořil. Přesto se vědomí lidí trochu změnilo a oni čekali na příchod Krista. A On přišel a se ctí naplnil svou misi.“

 

Jan Křtitel vysvětluje důvody brutálního násilí proti němu:

„Moje kázání mě stálo život. Na rozdíl od většiny lidí, vládnoucí duchovní velmi rychle pochopili, že moje učení, pokud by bylo lidmi pochopeno, by navždy odvrátilo jejich věřící od vnějšího uctívání a vnějších rituálů a nasměrovalo by je k setkání se skutečným mesiášem, skutečnou částí jich samých, k vnitřnímu setkání s Bohem uvnitř nich.

 

A když získají toto vnitřní spojení, získají přístup k blaženosti uvnitř nich samých, lidé by již nikdy nebyli schopni uvěřit žádnému vnějšímu náboženství, vnějším učitelům.

 

Lidé, kteří se dostali do Božského stavu vědomí, by se velmi rychle sjednotili se sobě podobnými. Božský stav vědomí je stejně nakažlivý jako projev nebožských stavů vědomí u většiny lidí dnes.

 

Lidé jsou mezi sebou těsně propojeni na jemnohmotné rovině. A bohulibá mysl, bohulibé myšlení, zrozené v několika hlavách a srdcích, je schopno rozšířit se od srdce k srdci, stejně tak, jak od jedné svíčky je možno zapálit miliony dalších.»

 

Zde Jan Křtitel vysvětluje, proč pro něj bylo těžké dát lidem znalosti:

„Samozřejmě jsem neměl možnost předat svoje učení velkému počtu lidí. Učil jsem pár těch, kteří měli odvahu ke mně přijít a poslouchat mě. Lidé se báli ode mě obdržet vědomosti, protože duchovní jim zakázali se mnou komunikovat. Pro mě bylo složité předávat lidem vědomosti.“

 

Porovnává Své období a současné příležitosti v šíření Učení díky internetu – daru Milovaného Saint-Germainu, Jan Křtitel řekl:

„Podívejte se, jak se dnes všechno změnilo. Předávám toto poselství a v ten samý den máte možnost se s tímto poselstvím seznámit, i když se nacházíte na opačné straně zeměkoule. Je to opravdu doba velkých možností. 

 

Nemusíme také vynakládat vaše i naše úsilí, abychom shromáždili lidi připravené přijmout naše učení na určitém místě na zeměkouli. Dostáváte naše učení a naše vibrace díky požehnanému daru, který Saint-Germain daroval lidstvu. 

 

Mluvím o Internetu. A toto je jeden z těch mála případů používání Internetu, který přináší citelný prospěch a pro který byl tento vynález ve skutečnosti dán na fyzickou rovinu.”

 

A na závěr tohoto Poselství dal Jan Křtitel lidstvu Svůj pokyn, Své Poselství Lásky a Proroctví, které se jistě splní! 

„Požehnaná srdce, máte možnost slyšet učení velkých Bytostí Světla, které přišly do vtělení vyučovat lidstvo během posledních několika tisíc let.

Máte možnost dostávat přes tato poselství nevídaný proud Božské Energie. A tato výjimka, tento dar Nebes, se stala skutečností díky nové možnosti. 

 

Važte si této možnosti. Pijte nektar Božské Energie. A pamatujte si, že žádná kapka této energie nesmí přijít nazmar. Energie je vám dána pro konání dobrých skutků. Ne pro objasnění, kdo z vás je důležitější a kdo je více božský. To nemůžete vědět svým lidským vědomím. Mezi vámi je velký ten, který slouží životu více než jiní, slouží všem živým bytostem a nevyžaduje nic na oplátku. Protože v tomto životě není nic, co by se dalo vyměnit za dar Spojení s Bohem, za příležitost sloužit Bohu po celý život. Proto využívejte poskytovanou Energii dle naznačeného. Připravte své chrámy na příchod mesiáše, dovolte vašemu mesiáši, vašemu Vyššímu Já, vašemu Já Krista k vám přijít, být s vámi, mluvit a konat přes vás.

 

O, milovaní, jsem tak šťastný, že milovaný Alfa pro vás otevřel tuto možnost v tento těžký, ale pro tuto planetu vskutku požehnaný čas.

Budu se rád setkávat s každým z vás, kdo zvýší své vibrace na mou úroveň, abych k vám mohl přijít osobně a rozmlouvat s vámi ve vašem srdci.

Milovaní, požehnaní, věřte mi, všechno se stane přesně tak, jak bylo předpovězeno. Vaše oči prozřou a vy nás budete moci vidět a komunikovat s námi, procházet se s námi a rozmlouvat s námi.

 

V Božském světě nejsou žádná omezení. Sami jste si vybudovali tato omezení ve svém vědomí a teď přišel čas se jich konečně zbavit.

Nemůžu udržet příval radosti při pomyšlení na možnost přímo s vámi mluvit. A vím, že mnoho, velmi mnoho těch, kdo čtou tyto řádky, už je připraveno se mnou komunikovat.

Dovedete si představit, jak se změní svět, až bude každý schopen přímo komunikovat se Vzestoupenými Zástupy? A to se stane. Bude to dříve nebo později. A bude to stejně tak nevyhnutelné, jako když po zimě přijde jaro a pak léto.

 

JÁ JSEM Jan Křtitel, prorok Eliáš, a předávám vám toto proroctví. Moje proroctví se určitě uskuteční a vy to ve svých srdcích také víte. Byl jsem tím, kdo předpověděl příchod Mesiáše Krista.“

 

Článek připravila Maria Fliman

 

Literatura:

1. Mikušina T.N. KNIHA Moudrosti. Poselství Mistrů. - Omsk: Nakladatelství "SiriuS", 2018. 

2. Profeth Mark L., Profeth Elizabeth Claire. Mistři a Jejich příbytky. Encyklopedie. - M: M-Aqua, 2006.

3. Polyan V.I. Veliké Moralisté - Zakladatelé světových náboženství. - Omsk: Nakladatelství „SiriuS“, 2009.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/liki/ioann-krestitel.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net