Vzestoupený Mistr Igor

 

Vzestoupený Mistr Igor se v Rusku vtělil během ruské revoluce a občanské války.

Za Své krajany udržoval plamen v té těžké době.

Igor byl žákem Matky Marie a Archanděla Gabriela.

V prvních letech Igorova života se k němu zjevil Archanděl Gabriel a řekl: „Vitám Tě, Igor, Bůh slyšel Tvé modlitby a poslal Mě k Tobě. Věř, že Tě provedu životem a stanu se Tvým přítelem.“ [1]

Prostřednictvím tohoto věrného syna Boží, Matka Marie upevnila Světlo, které nedovolilo během revoluce a občanské války v Rusku dojít k velké destrukci a lidské oběti.

Žil na úpatí hory Ararat [2] v ubohé chatrči a od dětství se modlil k Bohu.

 

И.К.Айвазовский, «Гора Арарат»

 

Igor se velmi lišil od ostatních rolnických dětí, které žily v sousedství, a od raného věku se začal věnovat vnitřním myšlenkám.

Toto dítě se modlilo a modlil se nejen citem, modlil se pochopením.

 Jeho rodiče neviděli Jeho vnitřní vývoj a považovali jeho syna za podivné dítě „ne z tohoto světa“ a učitelé ho trestali, stavili ho do rohu, protože považovali Igora za ignoranta a nepochopitelného.

Stalo se tak, že během ruské revoluce bylo Igorovo dílo nesmírně důležité, aby zastavilo strašlivé zvonění na pohřbu, a pokud ne pro Jeho modlitby, počet obětí by byl třikrát tolik.

Igor se neustále modlil za velké lidi Ruska a za Matku Rusko.

 Igorovi  nadšení ho učinilo patriarchou Jeho lidu, ale lidé Ho neznali.

Pro sebe nic nežádal. Když však dostal úplné Poznání a duchovní vhled, dosáhl moudrosti a modlil se za duše lidí na vnitřních úrovních.

Když Igor viděl nebezpečí, modlil se a Jeho modlitba naplnila vzduch. Na tyto Jeho modlitby odpověděli Andělé z oddělení Archanděla Rafaela a díky Jeho Lásce se často konalo  uzdravení.

Jeho jméno nebylo nikdy uvedeno, nezanechál písemná svědectví, s výjimkou těch zaznamenaných v Kroniky Akaši.

Opravdu, Igor byl požehnán, splňoval Boží Vůli.

 

V 21. století přišel Nanebevzatý Mistr Igor skrze Posla Velkého Bílého Bratrství Tat´ánu Nikolaevnu Mikušinu, aby dal Své ohnivé Poselství:

"Přišel čas, kdy musíte začít konat!"  a zapalit srdci lidí Vírou a touhou po Vítězství!

 

Takto popisuje Vzestoupený Mistr  Igor svou účast, Své činy během brutálních událostí revoluce a občanské války v Rusku:

 

JÁ JSEM Igor, který byl prostým rolníkem a vyrovnával karmu celého Ruska v té strašné době revoluce a občanské války na začátku 20. století.

Dvě síly se střetly v bitvě o budoucnost Ruska. Byla to skutečná bitva mezi Světlem a temnotou.

 

Н.К. Рерих, «Бум Эрдени»

<…>  

Když jsem byl ve vtělení, dělal jsem vše, co jsem mohl. Dny a noci jsem se nepřestával modlit a jenom zřídka jsem si dovolil krátký spánek.

Modlil jsem se, modlil a modlil. Chtěl jsem jenom jedno, aby Rusko bylo přeneseno přes propast. Modlil jsem se k Bohorodičce i k Pánu Nebeskému za zázrak pro Rusko.

Ale zázrak se neuskutečnil, i když břemeno bylo odlehčeno a Rusko zachránilo svou celistvost.

 

<…>

Světlá cesta byla pro Rusko odložena, nehledě na veškeré úsilí moje i jiných vtělených, kteří vyrovnávali tuto situaci a dělali vše možné, aby minimalizovali oběti.

 

Co se nyní děje s Ruskem a jak to vidí Vladyka Igor ze svého Vzestupného stavu:

 

Karma Rusku nedovolila projít nad propastí a vznést se na novou úroveň Ruské státnosti. Rusko spadlo do propasti bezvěrectví na dlouhých 100 let.

Ani dnes ještě neminula tato těžká doba bezčasovosti. Rusko zůstalo viset mezi minulostí a budoucností. Nepřibližuje se ke své osudové světlé budoucnosti a nemůže sklouznout do minulosti, která se jí zdá děsivá. Miliony obětí válek, revoluce, zabírání majetku, represí.

Říkám vám, žádná jiná země na světě by nedokázala vydržet všechny tyto příšerné experimenty.

Byla potřeba nekonečná trpělivost a pokora tohoto národa, aby prošel tento kousek cesty a nezlomil se.

 

Zvíře, které zavalilo Rusko, nespí. Nedovoluje Rusku zvednout se z kolen, narovnat záda a shodit ze sebe toto krvežíznivé zvíře nevědomosti a bezvěrectví, které zachvátilo tuto zemi svým buldočím stiskem.

Matka Rus. Těžce trpící Země Matky. Tma tak těsně obklopila Rusko, že není vidět ani jediný záblesk světla. Není vidět, k čemu se upřít. Je zničena víra i mravní ideály společnosti. Úplné bezvěrectví a bezpráví se usadilo v rozumu a srdcích lidí.

 

Vzestoupený Mistr Igor nám připomněl sílu jakéhokoli národa:

 

Síla každého národa spočívá v srdcích jeho lidí. Není nic, co by nešlo změnit ve vnějším fyzickém projevení, pokud jsou srdce cílevědomá. Srdce milující a věřící. Srdce, která jsou připravena obětovat samotný život pro vytvoření šťastného panování v milované zemi

 

Vladyka Igor dále poskytuje rady, jak tuto situaci vyřešit:

 

Je nějaké východisko? Čekáte ode mě rady a doporučení, co máte dělat?

Řeknu vám upřímně, pokud bych se vtělil v Rusku dnes, nedokázal bych vyrovnat karmu jenom svými modlitbami.

Představte si, že vidíte dítě v hořícím domě. Dům se každou chvíli zhroutí. Co budete dělat? Budete se modlit a čekat na zázrak, nebo vlezete do ohně a dítě vytáhnete?

 

<…>

…Dnes potřebuje Rusko na fyzické rovině konkrétní činy. Zvláště v tom, co se týče osvěty dětí a mládeže.

 

Н.К. Рерих, «Сжигание тьмы»

 

 

Vychováni bez jakékoliv ideologie, bez elementárních morálních základů, mladí lidé, kteří jsou budoucností Ruska, nebudou schopni ve svém dospělém věku převzít odpovědnost za tuto zemi.

 

Na konci tohoto Poselství nám Nanebevstoupený Mistr Igor dal nejsilnější zbraň, proti které neexistuje žádná obrana, proti níž nemůže žádný nepřítel odolat:

Přišel čas vyhrnout si rukávy! Už nemůžete zahálet! Musíte konat! Dítě je v ohni!

Matka Rus je v ohni!

Pouze slepý a hluchý se může tvářit, že se nic neděje.

Dám vám nyní nejsilnější zbraň, proti které není obrana, proti které nemůže obstát žádný nepřítel.

Obdaruji vaše srdce Vírou, Nadějí a Cílevědomostí. Obdaruji vaše srdce Láskou k vaší Vlasti, k Matce Rusi.

Zapaluji oheň ve vašich srdcích. Když budete mít tento oheň, již nebudete schopni nic nedělat.

S tímto ohněm nenajdete klid ani ve dne ani v noci. Budete dělat to, co víte, že musíte dělat. Budete dělat to, kvůli čemu jste přišli do vtělení. Budete přinášet oheň Víry a Vědomostí každému, koho potkáte na své cestě. Uděláte vše, co je možné, jako při obléhání vašich rodných měst nepřítelem. A budete pracovat bez únavy, jen s krátkým přerušením na spánek.

Musíte konat!

Н.К. Рерих, «Поход Игоря»

Povstaň, Rusko!

Povstaň, národe Boží!

Nepřítel je na dvoře!

A čeká vás Vítězství! A osvobození a Radost!

Dávám vám tento impulz z mého srdce a obdaruji vás snahou k Vítězství!

 

Н.К. Рерих, «Победа»

 

Milovaní, Nebesa se na vás dívají. Přišel čas, kdy musíte začít konat!

 JÁ JSEM Igor, a jsem s vámi ted´.

 

Článek připravila Maria Fliman

 

Literatura:

1. Mikušina T.N. KNIHA Moudrosti. Poselství Mistrů. - Omsk: Nakladatelství "Sirius", 2018.

2. Profeth Mark L., Profeth Elizabeth Claire. Mistři a jejich příbytek. Encyklopedie. - M: M-Aqua, 2006.

________________________________________________________________________________________________________________

*Profeth Mark L., Profeth Elizabeth Clare. Perly Moudrosti. Summit Beacon International, Livingston, Montana, USA. (1972)

 

** Státní hranice se změnily od doby, kdy Vladyka Igor žil. Hora Ararat byla tehdy součástí Arménie, která byla na konci 19. století součástí Ruské Imperie.

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/books/2019/11/28/index.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net