Velká Karmická Rada

O Velké Karmické Radě

Karmická Rada je orgán složený z osmi Vzestoupených Mistrů, kteří nesou zodpovědnost za udržování spravedlnosti v této soustavě světů tím, že určují karmu, darují milost a stanovují odplatu pro každou duši.   Členové Karmické Rady jsou: Velký Božský Směřovatel, Bohyně Svobody,...

O dopisech Karmické Radě

  Pán Majtreya, 15. června 2006  Vy můžete vyžít příležitost, která se vám každoročně naskýtá a napsat dopisy ke Karmickému Vedení. Obsah těchto dopisů můžete sepsat vy sami. Nicméně vám připomenu obecná existující pravidla. Především poděkujte Karmickému Vedení za předchozí...

Členové Velké Karmické Rady

                  Velký Božský Směrovatel                      Bohyně Svobody      ...

Milost 23. dne každého měsíce

Karmická Rada, která zasedala v průběhu dvou týdnů od 23. června 2005, rozhodla, že počínaje 23. červencem 2005 vám bude poskytnuta každého 23. dne v měsíci bezprecedentní příležitost k transmutaci osobní karmy a karmy planety. 23. dne každého měsíce je vám poskytnuta příležitost odpracovat karmu...

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net