Některé zvláštní případy psaní dopisů 

Karmické Radě

 
 

Rozšíření chápaní Zákona Karmy

Milovaný Kuthumi, 6. července 2006 

 

"Teď vám povím jednu formulaci, podle které může dojít k úlevě karmického břemene v tom případe, pokud vám to vaše dobrá karma umožní. Takže odříkejte:

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, ve jménu mé mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého svatého Já Krista (nebo jednoduše ve jménu Všemohoucího Boha), obracím se na Velkou Karmickou Radu a prosím vás, abyste použili momentum mých dobrých úspěchů pro to, aby byla splacená karma, která vedla k ... (pak je třeba popsat situaci, ve které chcete získat pomoc od Karmické Rady). Ať se všechno stane v souladu s Boží vůlí."

Můžete napsat dopis, přednést nahlas vaši vůli a dopis adresovaný Karmické Radě spálit. Pokud množství vámi odpracované dobré karmy dovolí a Karmická Rada posoudí vaší žádost za možnou splnění, vaše karmická situace bude tak či jinak vyřešena."

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/theme/osobye-sluchai.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net