Mise v Rusku

 
"MISE V RUSKU" - dokumentární film (v ruštině)
 
 

je věnován Misi Posla Velkého Bílého Bratrství  XXI. století v Rusku 

Tat´janě Nikolajevně Mikušině

vysvětlující přičiny současné situace v Rusku a ve světě.

________________________________________________________________________ 

 

Testy Mistrů Moudrosti pro Rusko

VIDEA

_______________________________________________________________________________________

 

Knihy Mistrů Moudrosti, publikované v 10 jazycích světa zachráněné při požáru 

v domě Posla Velkého Bílého Bratrstva 21. století Taťjany Nikolajevny Mikušiny 

16. března 2018

_____________________________________________________________
 
Mistry o Mise v Rusku v XXI. století:

Stálo se to, co se mělo stát. A jsme šťastní, že ta podmínka, kterou jsme předali přes našeho posla v březnu tohoto roku, je prakticky splněna. Potřebovali jsme znamení na fyzické úrovně, které by nám potvrdilo, že náš posel je uznán národy Ruska. Potřebovali jsme znamení na fyzické úrovně, které by nám potvrdilo, že lidé Země nás slyší  a jsou připravené spolupracovat s námi.

My dostali toto znamení. A takovým znamením pro nás je začátek stavby Ašramu pro našeho posla. A nyní my budeme schopní donést tuto radostnu zvěst do Velikého Centrálního Slunce a žádat  o nové dispensacé a nové Božské milostí ne jen pro národy Ruska, ale také pro všechny národy, žijící na planetě Zemi.

Jsme rádi a já jsem také rád, že namáhavější test a nejtěžší zkouška skončily. A znamením složení té zkoušky je pokračování našich Poselství, které my pořádáme v souladu z Božskou možností přes našeho posla.

Než jsem začal své Poselství, důkladně jsem promýšlel obsah mé besedy. A víte co já vám musím říci? Pochopil jsem a uvědomil jsem si, že naše naděje v té podobě, jak jsme doufali ve spolupráci s lidmi Země, nebyly realizovány. Čekali jsme na akt bezpodmínečné a bezvýhradné dobročinné pomoci, která by mohla byt poskytnuta našemu poslu ze strany jednoho člověka. Tento akt  nezištné pomoci by mohl posloužit pro to, abychom prosili nových milostí a nových možností pro planetu Zemi. To se nestalo. Ani jeden člověk nedosáhl podobné úrovně vědomí, aby poskytl bezpodmínečnou pomoc našemu poslu.

Avšak vy se zeptáte, proč jsme tak radí  a proč jsme tak jásaví?

Ruský lid se rozhodl obejit Božský Zákon. Našli se stovky a tisíce lidí, kteří vnesli svůj dobročinný vklad v dílo stavby Ašramu pro našeho posla. Byli lidé, kteří obětovali velice skromné částky. Nicméně my vidíme a čteme v jejích srdcích. Tento příspěvek se vyrovnal královskému vkladu, protože oni odtrhovali tyto peníze od své rodiny, která nežije v hojnosti. Byli lidé, kteří obětovali značné sumy, a byli lidé, které dali energii své modlitby, kterou jsme použili pro pomoc.

My děkujeme všem, kdo se zúčastnili stavby. Váš příspěvek je neocenitelný v očích Pana Boha, protože on nám dovolí usilovat o nové milosti a možnosti nejen pro Rusko ale i pro celou planetu.

Sanat Kumara 20. června 2007

 

Владыка Николай РерихPozoroval jsem nakolik je možný rozvoj vyslanectví v Rusku. Sledoval jsem reakce lidí v Rusku na naše Poselství. Hýčkal jsem svou naději na snazší cestu, která byla díky milosti Nebes otevřená pro Rusko i celý svět. Možnost byla téměř promeškána. Nevím, co by se muselo stát, aby se tato možnost vrátila a obrátila se v mnoho a mnoho nádherných let na Zemi, v době, kdy se do vtělení mohou dostat nádherné duše, obdařené schopnostmi, a vytvářející množství slavných děl v minulosti. 

Když jsme přijeli s Poselstvím Machatm a s truhlou svaté země k vládě komunistického Ruska, ani na okamžik jsme nepochybovali, že naše mise bude úspěšná, nám naslouchají a před Ruskem se otevírá zářná budoucnost, která bude možná tehdy, kdy vláda Ruska uzná Vladyky Šambaly a jejich Božskou moc. Věřili jsme ve vítězství a s touto radostí jsme jeli do Ruska.

Tou největší ránou pro mne bylo, že nás nejen nevyslyšeli, ale snažili se nás i zatknout.

Běda vládě i národu, který nepřijímá Poselství Vladyků. Temnota se zmocnila Ruska na dlouhé a dlouhé roky.

Z milosti Nebes přišla do Ruska nová ušlechtilá zvěst, nový posel přinesl tuto zvěst v roce 2005. Vše v Rusku se začalo měnit, zazářil rozkvět, zavál čerstvý vítr, který odvívá prach a slunce ozářilo zplesnivělé kouty lidského vědomí.

Tolik bylo nadějí. A vše se opakovalo. Nezdar následoval za nezdarem, pochybnosti a předsudky, soudy a pomluvy. To vše přerušilo proud Božské šance, tma opět dosáhla vrcholu nad Ruskem.

Hrozná škoda ztracených úsilí. Hrozná škoda té energie, která zalévala plevel lidského vědomí namísto květů Božského vědomí.

Obsah tohoto mého diktátu není příliš veselý. Ani nemůže být radost tam, kde mrak zvítězil nad Světlem.

Jediná šance, která zůstává otevřená, je šance na růst Božského vědomí v uměních a srdcích lidí. <...>

Ve vtělení je mnoho oddaných a upřímných srdcí. Jejich Světlo někdy plane tak mocně v temnotě světa, až to vypadá, že se vše může změnit. Vše se ještě může vrátit na příznivou cestu.

Kdyby tak bylo možné tyto rozptýlené plameny sjednotit do jednoho a utkat z něj plátno, na kterém by se daly zachytit kterékoliv vibrace a pravdivé obrazy budoucnosti.


 Mistr Nikolaj Rerich 4. prosince 2009

 

Возлюбленный БабаджиTeď vám musím říci, co představuje funkce Posla Velkého Bílého Bratrstva. Našemu Poslu jsme přidělili talár v roce 2004 a zároveň jsme jí dali plnou moc zastupovat Bratrstvo na fyzické rovině. Proto, vstupujete-li do jakéhokoliv vzájemného vztahu s naším Poslem, musíte vědět, že vstupujete do vzájemného vztahu s Bratrstvem. A podle toho, jak jednáte vůči našemu Poslu, si vytváříme mínění o vaší duchovní úrovni a o duchovní úrovní rozvoje vaší civilizace.

Když jsem byl ve vtělení, lidé se ke mně chovali různě. Mnozí se ke mně chovali skutečně jako k Bohu ve vtělení, což jim pomáhalo překonat mnohé problémy, protože ve skutečnosti využívali mé úspěchy a to jim umožňovalo velice rychle růst v jejich vědomí. Jiní si chovali pochybnosti, což jim nedávalo možnost dalšího růstu, protože dostáváte podle vaší víry.

Jsem si vědom toho, že existuje velmi mnoho lidí, kteří se vydávají za veliké inkarnace poslů a proroků. Jestliže se držíte takových lidí, je to jen následek vaší karmy, kterou je nutné rozvázat.

Ale dovolte, abychom se zastavili u našeho posla. A zde musí ve vašem vědomí proběhnout úplná analogie s poslem jiného státu.

Představte si, že ve vaší zemi je přítomen poslanec z jiného státu. Při nejmenším v dřívějších dobách se přikládal velký význam tomu, jaks obyvatelé chovali k poslancům ze sousedních zemí. A někdy znamenalo nepřátelské chování k poslanci důvod k válkám. To bylo dávno. Těmito příklady oplývají dějiny.

Teď si představte, co musíme zakoušet, pokud projevujete své nepřátelské a nenávistné činy vůči našemu Poslu.

Mýlíte se, my nebudeme bojovat nebo vás nutit silou, abyste našeho Posla ctili. My jen podle vašich skutků vidíme úroveň rozvoje vědomí lidského společenství jako celku. To nám umožňuje učinit závěr, že lidstvo ještě není připraveno na to, abychom s ním hovořili jako se sobě rovnými. Lidstvo ještě potřebuje bloudit po cestách temnoty.

Milovaný Babadží 5. prosince 2009

 

Naše Učení nebylo lidmi vyžadováno. 

A bez ohledu na to, že naše Poselství čte spousta lidí, nevyskytli se mezi nimi takoví, u kterých by se v plné míře rozhořel plamen Služby. Ještě jednou opakuji, plamen Služby se rozhoří jen na vlastnostech absolutní oddanosti Mistrům a našemu Poslu, na vlastnostech lásky, vděčnosti a úcty.

Za deset let jsme nedokázali shromáždit dostatečné množství nám oddaných srdcí.

Proto fokus Světla nemohl pracovat na plný výkon.

Proto lidé nedostali dostatečné množství energie pro transformaci fyzické roviny.

A po pokusu o fyzickou vraždu našeho Posla v roce 2012, jsem jí Já přikázal okamžitě opustit hranice Ruska.

Tím pádem je teď z území Ruska odebrána Božská možnost. Fokus Světla je z Ruska přesunut.

Pán Šiva, 20. června 2016

 

S pomocí Našeho Posla Jsme se přiblížili k nevzestoupenému lidstvu velmi blízko. Představili jsme zcela a úplně Naše Učení. A teď, když jsou všechny volby učiněny, My postavíme knihy s Naším Učením na tu nejvyšší polici, vedle těch nejvyšších učení, které kdy byly lidstvu dány.

A teď si sami hledejte cesty, jak získat přístup k Učení.

Lidstvo si necení toho, co dostává volně a zadarmo.

Budiž, tak jděte a získávejte znalosti svým vlastním úsilím.

Téměř před dvanácti lety jsem se Já, prostřednictvím Posla, obrátil k lidem Ruska a prosil je, aby se o Našeho Posla postarali. Uplynulo dvanáct let. A jaký je výsledek?

Dům, ve kterém se přijímala Naše Poselství, a který náš Posel sama postavila, shořel. Ašrám, ve kterém jsme projevovali naše Světlo po dobu pěti let je znesvěcen a zdevastován. Bašta Mistrů v zemi Ruska je zlikvidována. Smutný výsledek.

A je velmi žalostné, že lidstvo v osobě svých nejlepších představitelů nevybralo tu cestu, kterou My, Vzestoupené Zástupy, učíme lidstvo.

Pán Maitréja, 19. prosince 2018

 

Bohužel, svět nepřijal Naše pokyny a Naše doporučení pro snadnou cestu. Vynaložili jsme nebývalé úsilí. My a Náš Posel jsme udělali vše, co bylo možné, vše, co bylo v našich silách, abychom přinesli na fyzickou rovinu ty znalosti a doporučení, které by mohly usnadnit duším přechod na vyšší úroveň vědomí, do Nové Epochy, Epochy Maitréji, Epochy Matky Světa.

Pán Maitréja 19. června 2020

________________________________________________________________________
 
 
Koncepce Národní idei Ruska

je to alternativa k dominanci spotřebitelského sociumu ve světě.

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net