Radostná zvěst

20.06.2007 09:43

 

Sanat Kumara, 20. června 2007

 

JÁ JSEM Sanat Kumara, přicházím k vám znovu skrze mého posla. JÁ JSEM přišel k vám v tento den pro to, abych ohlásil počatek nového cyklu poselství, které my hodláme sdělit přes našeho vyslance. Já přišel  v tento den, i slzy radosti se objevili na mích tvářích mimo moji vůli. O, vy si ani neumíte představit, jak jásají Nebesa v tento den!

Vám se zdá, že kolem vás vše jé stejné, že nic nepředvídá žádné změny. Stejně sviti slunce, zpívají ptáci, a starosti vašeho dne vstávají neustálé před vámi. Ale, smím vás ujistit, že se změnilo velmi hodně věcí od té doby, jak jsme posledně předávali poselství přes našeho posla.

Minulo méně než půlroku. „Co se mohlo změnit během tohoto času?“ – zeptáte vy. Stálo se to, co se mělo stát. A jsme šťastní, že ta podmínka, kterou jsme předali přes našeho vyslance v březnu tohoto roku, je prakticky splněna. Potřebovali jsme znamení na fyzické úrovně, které by nám potvrdilo, že náš posel je uznán národy Ruska. Potřebovali jsme znamení na fyzické úrovně, které by nám potvrdilo, že lidé Země nás slyší  a jsou připravené spolupracovat s námi.

My dostali toto znamení. A takovým znamením pro nás je začátek stavby Ašramu pro našeho posla. A nyní my budeme schopní donést tuto radostnu zvěst do Velikého Centrálního Slunce a žádat  o nové dispensacé a nové Božské milostí ne jen pro národy Ruska, ale také pro všechny národy, žijící na planetě Zemi.

Jsme rádi a já jsem také rád, že namáhavější test a nejtěžší zkouška skončily. A znamením složení té zkoušky je pokračování našich poselství, které my pořádáme v souladu z Božskou možností přes našeho posla.

Než jsem začal své Poselství, důkladně jsem promýšlel obsah mé besedy. A víte co já vám musím říci? Pochopil jsem a uvědomil jsem si, že naše naděje v té podobě, jak jsme doufali ve spolupráci s lidmi Země, nebyly realizovány. Čekali jsme na akt bezpodmínečné a bezvýhradné dobročinné pomoci, která by mohla byt poskytnuta našemu vyslanci ze strany jednoho člověka. Tento akt  nezištné pomoci by mohl posloužit pro to, abychom prosili nových milostí a nových možností pro planetu Zemi. To se nestalo. Ani jeden člověk nedosáhl podobné úrovně vědomí, aby poskytl bezpodmínečnou pomoc našemu poslu.

Avšak vy se zeptáte, proč jsme tak radí  a proč jsme tak jásaví?

Ruský lid se rozhodl obejit Božský Zákon. Našli se stovky a tisíce lidí, kteří vnesli svůj dobročinný vklad v dílo stavby Ašramu pro našeho posla. Byli lidé, kteří obětovali velice skromné částky. Nicméně my vidíme a čteme v jejích srdcích. Tento příspěvek se vyrovnal královskému vkladu, protože oni odtrhovali tyto peníze od své rodiny, která nežije v hojnosti. Byli lidé, kteří obětovali značné sumy, a byli lidé, které dali energii své modlitby, kterou jsme použili pro pomoc.

My děkujeme všem, kdo se zúčastnili stavby. Váš příspěvek je neocenitelný v očích Pána Boha, protože on nám dovolí usilovat o nové milosti a možnosti nejen pro Rusko ale i pro celou planetu.

Jsem šťastný vám oznámit že za krátkou chvíli se začne schůze Karmické Rady. Já také otevřeně doufám, že vy všichni, kdo jste se zúčastnili stavby a vnesli svůj vklad, budete moci se obrátit s dopisy na Karmickou Radu a požádat o ty milosti, které by jste chtěli získat pro vás a vaše blízké.

Nestyďte se prosit. Pokud vaše prosby nemohou  být splněny úplně, tak určitě získáte odlehčení Karmickeho břemena, maximálně přípustné Božským Zákonem.

Čili já bych chtěl prokázat svoji vděčnost a uznání každému z těch, kdo se zúčastnili splnění našeho ultimata, které jsme oznámili lidem v březnu tohoto roku. Já také doufám, že to úsilí, které jste  vynaložili, nebude poslední. O, já vám řeknu že Pán Bůh připravuje pro vás obrovské zázraky! A perspektivy, které se brzy otevřou před vámi, budou nad rámec veškerých očekávaní.

Ale musíme počítat s tím, že vy se nacházíte v úplných začátcích Cesty. A před vámi je těžká a nebezpečná cesta. Proto pokud teď jste šli na vlně nadšení, plné sil a Božského impulzu, jdoucího z vašeho nitra, budete potřebovat veškerých svých sil k tomu, aby jste dokázali překonat zbytek Cesty.

Jsme odhodlaní realizovat proměnu planety Země ve velmi krátkých termínech. A to znamená, že odpor ze strany těch sil, které si nepřeji žádné změny, bude katastroficky narůstat. Buďte velmi pozorní a opatrní na své Cestě. Nedovolujte iluzi na tolik ovládnout vaše vědomí, že by jste byli schopni zapomenout na Pána Boha a na Vzestoupené Mistři a vrhnout se kluzkou a nebezpečnou cestou dolů v rozsedlinu hrůzy a zármutku.

My zveme vás k vysokým Vrcholům. Nedovolujte si dívat se dolů v hroznou rozsedlinu truchlivosti, která do teď ještě naplňuje Zemi.

My doufáme že veškera nebezpečí, která potkáte na vaší Cestě čestně zvládnete. Bude to pro vás složité. Vy budete pociťovat obrovské zátěže a napětí veškerých vašich sil. Prosím, když to pro vás bude obzvlášť těžké, kdy ztratíte naděje a nebudete schopni vidět žádný paprsek Světla před sebou, vzpomeňte si na mě. Vzpomeňte si na toto Poselství, vzpomeňte si že jste nesmrtelné bytostí Světla, a nic vás neohrožuje dokud vy si chráníte ve svém srdci Viru, Naději a Lásku!

Pro vás je postačující uschovat v sobě jen zrnko Viry. A na tomto zrnku přizvat Nebesa, přizvat mě osobně, kteréhokoli Vzestoupeného Mistra a nebo Archanděla Michaela. Dokonce i tehdy, kdy se vám bude zdát, že jste zahynuli, stane se zázrak, a veškeré překážky na vaší Cestě se rozptýlí jako mlha. Už nikdy nezapomínejte že jste v iluzorním světě. A všechny děsy a strachy vašeho iluzorního světa se jednoho báječného dne úplně rozptýlí. Protože takový je Božský Zákon. A ti kdo se drží starého, známého a přežitého, páchnoucího plísní, hazardují rozplynout se společně s iluzorním světem a odejit do nejsoucnosti.

Proto nechte vaše pochybnosti, vaší ošklivou náladu a zamiřte tam, kde vanou čerstvé větry proměn, tam, kde  vás čekají velké proměny a skutky, tam, kam my vás zveme.

Jsem si jist, že větší množství z vás po přečtení tohoto mého Poselství se jinak podívá na svůj život a zvolí proměny, které z hlediska vašich současných zvyklostí se zdají být až neproveditelné.

Nic nezpůsobí vám škody. Nebojte se rozloučit se se svým tělem ale zachránit duší. Mnohokrát horší bude když zvolíte zachránit své tělo a nažité vámi hmotné státky, ale ztratíte svou duší.

Jsem přišel a odcházím od vás tímto dnem.

 

JA JSEM Sanat Kumara.